Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 4 Nice to see you again

Bài tập Từ vựng Unit 1 lớp 4 Nice to see you again

Trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh Unit 1 lớp 4: Nice to see you again do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án chi tiết giúp các em ôn tập Từ mới tiếng Anh Unit 1 Nice to see you again hiệu quả.

Xem chi tiết: Học tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again trọn bộ

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 4: Nice to see you again

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 4: Nice to see you again

A. Good morning

B. Good afternoon

C. Good night

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 4: Nice to see you again

A. pupil

B. teacher

C. sister

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 4: Nice to see you again

A. Hello

B. Good morning

C. Goodbye

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 4: Nice to see you again

A. America

B. Australia

C. England

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 4: Nice to see you again

A. Bye

B. Nice to meet you

C. How are you?

Exercise 2: Complete the words with missing letters

1. TOMO_ R_W

__________________

2. EV_NING

__________________

3. HO_ETO_N

__________________

4. _AT_R

__________________

5. A_AI_

__________________

Exercise 3: Circle the words that begin with the sound in each row

/l/

noon

late

English

/n/

afternoon

see

night

/v/

again

Vietnam

later

Exercise 4. Read and match. 

A B
1. Eng a. bye
2. Home b. school
3. Good c. land
4. Primary d. morning
5. In the e. town

Exercise 5. Unscramble the words. 

1. oGdoyeb → __________________________

2. eHlol → __________________________

3. Gdoo nmrigon → __________________________

4. iNce ot mete yuo →  __________________________

5. Godo anfroneto → __________________________

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again có đáp án tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 4 Nice to see you again

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

1. C

2. A

3. B

4. C

5. A

Exercise 2: Complete the words with missing letters

1. TOMORROW

2. EVENING

3. HOMETOWN

4. LATER

5. AGAIN

Exercise 3: Circle the words that begin with the sound in each row

/l/

noon

late

English

/n/

afternoon

see

night

/v/

again

Vietnam

later

Exercise 4. Read and match.

A Đáp án B
1. Eng 1 - c a. bye
2. Home 2 - e b. school
3. Good 3 - a c. land
4. Primary 4 - b d. morning
5. In the 5 - d e. town

Exercise 5. Unscramble the words.

1. oGdoyeb → ___________Goodbye_______________

2. eHlol → ____________Hello______________

3. Gdoo nmrigon → ____________Good morning________

4. iNce ot mete yuo → _________Nice to meet you____________

5. Godo anfroneto → ____________Good afternoon______________

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan CÓ ĐÁP ÁN 

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 4: Nice to see you again có đáp án. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 1, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4 đầy đủ các môn hiệu quả.

Đánh giá bài viết
18 8.829
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm