Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?

Bài tập từ vựng Unit 13 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 13 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and circle the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?

A. Strawberry

B. Pear

C. Cucumber

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?

A. Chicken

B. Pork

C. Beef

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?

A. Pineapple

B. Orange

C. Sausage

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?

A. Strawberry

B. Pomelo

C. Carrot

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?

A. Peach

B. Pear

C. Pomelo

Exercise 2: Circle the odd one out

1. A. farmer

B. nurse

C. farm

D. driver

2. A. juice

B. rice

C. lemonade

D. milk

3. A. field

B. dinner

C. breakfast

D. lunch

4. A. water

B. beef

C. pork

D. chicken

5. A. run

B. swim

C. go

D. vegetable

Exercise 3: Complete the sentences with the missing words

children

lunch

favorite

bowls

Would

1. What’s your ________ food? - It’s chicken

2. ________ you like some orange juice? - Yes, please

3. What time do you have ______ at school?

4. Mary and Tom eat four _______ of rice every day

5. Where are the _________? - They are in the school canteen

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?

Exercise 1: Look at the picture and circle the correct answer

1. C

2. B

3. C

4. A

5. A

Exercise 2: Circle the odd one out

1. C

2. B

3. A

4. A

5. D

Exercise 3: Complete the sentences with the missing words

1. favorite

2. Would

3. lunch

4. bowls

5. children

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 4: What does your father do?,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.445
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm