Kế hoạch dạy học các môn Tiểu Học năm 2022 - 2023 theo Công văn 2345

Kế hoạch dạy học các môn Tiểu Học năm 2022 - 2023 theo Công văn 2345 hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng một cách chính xác nhất.

I. Kế hoạch giáo dục lớp 1 theo Công văn 2345

1. Kế hoạch giáo dục lớp 1 Cánh Diều theo Công văn 2345

2. Kế hoạch giáo dục lớp 1 Kết nối theo Công văn 2345

II. Kế hoạch giáo dục lớp 2 theo Công văn 2345

1. Kế hoạch giáo dục lớp 2 Kết nối tri thức theo Công văn 2345

2. Kế hoạch giáo dục lớp 2 Chân trời sáng tạo theo Công văn 2345

3. Kế hoạch giáo dục lớp 2 Cánh Diều theo Công văn 2345

>>> Kế hoạch dạy học lớp 2 năm 2021 - 2022 các môn (03 bộ sách)

III. Kế hoạch giáo dục lớp 3 theo Công văn 2345

1. Kế hoạch dạy học lớp 3 Chân trời sáng tạo

2. Kế hoạch dạy học lớp 3 Cánh Diều

3. Kế hoạch dạy học lớp 3 Kết nối tri thức

>> Kế hoạch dạy học lớp 3 theo Công văn 2345

IV. Kế hoạch giáo dục lớp 4 theo Công văn 2345

V. Kế hoạch giáo dục lớp 5 theo Công văn 2345

Ngoài Kế hoạch dạy học các môn Tiểu Học năm 2022 - 2023 theo Công văn 2345 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022 - 2023 theo công văn 2345Mẫu kế hoạch chuyên môn tiểu học năm học 2022-2023, đưa ra những phương hướng và lộ trình triển khai công việc trong một năm công tác, nhằm xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp vào các môn học và hoạt động giáo dục Tiểu học năm học mới.

Để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm học tập các môn học cấp Tiểu học, các thầy cô tham khảo các nhóm Tiểu học sau đây.

Cộng Đồng Giáo Viên

Tài liệu học tập lớp 5

Tài liệu học tập lớp 4

Tài liệu học tập lớp 3

Tài liệu học tập lớp 2

Tài liệu học tập lớp 1

Các nhóm Tiểu học này cung cấp chi tiết các Tài liệu miễn phí về bài soạn giáo án, các đề thi, văn mẫu Tiểu học và các chính sách, quyền lợi của giáo viên. Kính mời các thầy cô tham gia và chia sẻ miễn phí.

Đánh giá bài viết
21 168.671
Sắp xếp theo
    Lớp 5 Xem thêm