Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 5

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 chi tiết cho từng bài học. Kế hoạch giảng dạy này điều chỉnh phù hợp theo Công văn 405 cho chương trình học năm học mới tới đây, mời các thầy cô tham khảo.

Kế hoạch giảng dạy môn Toán lớp 5 bao gồm 35 tuần học và 4 chương học. Mỗi tuần học có các chủ đề tương ứng. Các chủ đề bao gồm các bài học có điều chỉnh bổ sung phù hợp. Dưới đây là chi tiết cho các thầy cô tham khảo.

Kế hoạch bài dạy lớp 5 môn Toán

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Chương I: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán lên quan đấn tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích.

Toán:

Ôn tập: Khái niệm về phân số

1

Toán:

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

2

Toán:

Ôn tập: So sánh hai phân số

3

Toán:

Ôn tập: So sánh hai phân số (tt)

4

Toán:

Phân số thập phân

5

2

Toán:

Luyện tập

6

Toán:

Ôn tập: phép cộng, trừ, nhân, chia hai PS

7

Toán:

Ôn tập: phép cộng, trừ, nhân, chia hai PS(tt)

8

Toán:

Hỗn số

9

Toán:

Hỗn số (tt)

10

3

Toán:

Luyện tập

11

Toán:

Luyện tập chung

12

Toán:

Luyện tập chung (tt)

13

Toán:

Luyện tập chung (tt)

14

Toán:

Ôn tập về giải toán

15

4

Toán:

Ôn tập và bổ sung về giải toán

16

Toán:

Luyện tập

17

Toán:

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)

18

Toán:

Luyện tập

19

Toán:

Luyện tập chung

20

5

Toán:

Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

21

Toán:

Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

22

Toán:

Luyện tập

23

Toán:

Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

24

Bài 3 : Chỉ yêu cầu làm bài tập 3 (a) cột 1.

Toán:

Mi-li mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

25

Không làm bài tập 3.

6

Toán:

Luyện tập

26

Toán:

Héc-ta

27

Toán:

Luyện tập

28

Toán:

Luyện tập chung

29

Toán:

Luyện tập chung (tt)

30

7

Toán:

Luyện tập chung (tt)

31

Bài 4 (Trang32)

Điều chỉnh giá phù hợp thực tế hiện nay theo CV 405

Chương II: Số thập phân, các phép tính với số thập phân

Toán:

Khái niệm số thập phân

32

Toán:

Khái niệm số thập phân (tt)

33

Toán:

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

34

Toán:

Luyện tập

35

8

Toán:

Số thập phân bằng nhau

36

Toán:

So sánh số thập phân

37

Toán:

Luyện tập

38

Toán:

Luyện tập chung

39

- Không yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện nhất.

- Không làm bài tập 4 (a).

Toán:

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thâp phân

40

9

Toán:

Luyện tập

41

Toán:

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

42

Toán:

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

43

Toán:

Luyện tập chung.

44

Toán:

Luyện tập chung (tt)

45

Không làm bài 2

10

Toán:

Luyện tập chung.

46

Toán:

Kiểm tra giữa kì I.

47

Toán:

Cộng hai số thập phân.

48

Toán:

Luyện tập.

49

Toán:

Tổng nhiều số thập phân.

50

11

Toán:

Luyện tập.

51

Toán:

Trừ hai số thập phân.

52

Toán:

Luyện tập.

53

Toán:

Luyện tập chung.

54

Toán:

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

55

12

Toán:

Nhân một số thập với 10; 100; 1000 ; …

56

Toán:

Luyện tập.

57

Toán:

Nhân một số thập phân với một số thập phân.

58

Toán:

Luyện tập.

59

Toán:

Luyện tập (tt)

60

13

Toán:

Luyện tập chung.

61

Toán:

Luyện tập chung.

62

Toán:

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên.

63

Toán:

Luyện tập.

64

Toán:

Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000;...

65

14

Toán:

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.

66

Toán:

Luyện tập.

67

Toán:

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

68

Toán:

Luyện tập.

69

Toán:

Chia một số thập phân cho một số thập phân.

70

15

Toán:

Luyện tập.

71

Toán:

Luyện tập chung.

72

Không làm bài tập 4 ý b, d

Toán:

Luyện tập chung.

73

Toán:

Tỉ số phần trăm.

74

Toán:

Giải bài toán về tỉ số phần trăm.

75

16

Toán:

Luyện tập

76

Toán:

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiết 2)

77

Toán:

Luyện tập

78

Toán:

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiết 3)

79

Bài 1(Trang78) Điều chỉnh thông tin đánh giá HS theo quy định hiện hành. CV 405

Toán:

Luyện tập

80

17

Toán:

Luyện tập chung

81

Toán:

Luyện tập chung

82

Toán:

Giới thiệu máy tính bỏ túi

83

- Không yêu cầu: chuyển một số phân số thành số thập phân.

- Không làm bài tập 2, bài tập 3.

Toán:

Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

84

- Điều chỉnh yêu cầu: Biết sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải các bài toán về tỉ số phần trăm.

- Không làm bài tập 3.

Chương III: Hình học

Toán:

Hình tam giác

85

18

Toán:

Diện tích hình tam giác

86

Toán:

Luyện tập

87

Toán:

Luyện tập chung

88

Toán:

Kiểm tra học kì 1

89

Toán:

Hình thang

90

19

Toán:

Diện tích hình thang

91

Toán:

Luyện tập

92

Toán:

Luyện tập chung

93

Toán:

Hình tròn – Đường tròn

94

Toán:

Chu vi hình tròn

95

20

Toán:

Luyện tập

96

Toán:

Diện tích hình tròn

97

Toán:

Luyện tập

98

Toán:

Luyện tập chung

99

Toán:

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

100

21

Toán:

Luyện tập về diện tích

101

Toán:

Luyện tập về diện tích (tt)

102

Toán:

Luyện tập chung

103

Toán:

Hình hộp chữ nhật-Hình lập phương

104

Toán:

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

105

22

Toán:

Luyện tập

106

Toán:

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

107

Toán:

Luyện tập

108

Toán:

Luyện tập chung

109

Toán:

Thể tích của một hình

110

23

Toán:

Xăng-ti-mét khối; Đề-xi-mét khối

111

Toán:

Mét khối

112

Không làm bài tập 2 (a).

Toán:

Luyện tập

113

Toán:

Thể tích hình hộp chữ nhật

114

Toán:

Thể tích hình lập phương

115

24

Toán:

Luyện tập chung

116

Toán:

Luyện tập chung

117

Toán:

Giới thiệu hình trụ. Giời thiệu hình cầu.

118

Công văn 405

Toán:

Luyện tập chung

119

Toán:

Luyện tập chung

120

25

Toán:

Kiểm tra định kì giữa kì 2

121

Toán:

Bảng đơn vị đo thời gian

122

Chương IV: Số đo thời gian – Toán chuyển động đều.

Toán:

Cộng, Trừ số đo thời gian

123

Toán:

Cộng. Trừ số đo thời gian

124

Toán:

Luyện tập

125

26

Toán:

Nhân số đo thời gian

126

Toán:

Chia số đo thời gian

127

Toán:

Luyện tập

128

Toán:

Luyện tập chung

129

Toán:

Vận tốc

130

27

Toán:

Luyện tập

131

Toán:

Quãng đường

132

Toán:

Luyện tập

133

Toán:

Thời gian

134

Toán:

Luyện tập

135

28

Toán:

Luyện tập chung

136

Toán:

Luyện tập chung

137

Toán:

Luyện tập chung

138

Toán:

Ôn tập về số tự nhiên

139

Toán:

Ôn tập về phân số

140

29

Toán:

Ôn tập về phân số (tt)

141

Toán:

Ôn tập về số thập phân

142

Toán:

Ôn tập về số thập phân (tt)

143

Toán:

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

144

Toán:

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tt)

145

30

Toán:

Ôn tập về đo diện tích

146

Toán:

Ôn tập về đo thể tích

147

Toán:

Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tt)

148

Toán:

Ôn tập về đo thời gian

149

Toán:

Ôn tập: Phép cộng

150

31

Toán:

Phép trừ

151

Toán:

Luyện tập

152

Toán:

Phép nhân

153

Toán:

Luyện tập

154

Bài 3(Tr162)

Cập nhật dân số nước ta năm 2021. CV 405

Toán:

Phép chia

155

32

Toán:

Luyện tập

156

Toán:

Luyện tập (tt)

157

Toán:

Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

158

Toán:

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

159

Lồng ghép giới thiệu đặc điểm tam giác đều, tam giác nhọn, tam giác tù. CV405

Toán:

Luyện tập

160

33

Toán:

Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

161

Toán:

Luyện tập

162

Toán:

Luyện tập chung

163

Toán:

Một số dạng bài toán đã học

164

Tổ chức trò chơi: Tập tầm vông. CV 405

Toán:

Luyện tập

165

Tổ chức trò chơi: gieo đồng xu. CV 405

34

Toán:

Luyện tập

166

Toán:

Luyện tập

167

Toán:

Ôn tập về biểu đồ

168

Toán:

Luyện tập chung

169

Toán:

Luyện tập chung

170

35

Toán:

Luyện tập chung

171

Toán:

Luyện tập chung

172

Toán:

Luyện tập chung

173

Toán:

Luyện tập chung

174

Toán:

Kiểm tra định kì (Cuối học kì II)

175

Các chuyên mục môn Toán lớp 5 bao gồm toàn bộ từ lý thuyết, hướng dẫn giải và các bài tập tự luyện cho các em học sinh cùng theo dõi, ôn tập, củng cố kiến thức:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
3 5.770
Sắp xếp theo
    Toán lớp 5 Xem thêm