Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách Cánh Diều

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn
phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách Cánh diều đầy đủ các môn
(đang tiếp tục cập nhật)
Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Việt sách Cánh Diều
1. Môn học Ngữ văn vai trò như thế nào trong việc phát triển phẩm
chất, năng lực người học?
A. Hình thành phát triển cho HS những phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân
ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm; bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân
cách và phát triển tính.
B. Giúp HS khám phá bản thân thế giới xung quanh, thấu hiểu con người, có
đời sống tâm hồn phong phú, quan niệm sống ứng xử nhân vẫn.
C. Giúp HS phát triển năng lực ngôn ngữ năng lực văn học: rèn luyện các
năng đọc, viết, nói, nghe; phát triển duy hình ợng duy logic,
D. Góp phần giúp HS phát triển các năng lực chung như năng lực tự chủ tự
học, năng lực giao tiếp hợp tác, ng lực giải quyết vấn để sáng tạo; năng
lực tính toán; năng lực công ngh thông tin,...
2. sở khoa học để xây dựng chương trình ngữ văn 2018 là:
A. Các kết quả nghiên cứu về giáo dục học, tâm học phương pháp dạy học
Ngữ n hiện đại;
B. Các thành tựu nghiên cứu về văn học, ngôn ngữ học hiệu học; thành
tựu n học Việt Nam qua c thời khác nhau;
C. Kinh nghiệm xây dựng chương trình môn Ngữ văn của Việt Nam, đặc biệt
từ đầu thế kỷ XXI đến nay xu thế quốc tế trong phát triển CT nói chung, CT
môn Ngữ n nói riêng những năm gần đây, nhất CT của những quốc gia
phát triển;
D. Điều kiện kinh tế - hội truyền thông văn hoá
3. Quan điểm bản xây dựng chương trình Ngữ văn 2018 là:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn
phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. Dựa trên mục đích phát triển kiến thức cho học sinh
B. Sắp xếp tác phẩm văn học theo trục thời gian thể loại.
C. Dựa trên hệ thống kiến thức của lĩnh vực Văn học ngôn ngữ.
C. Lấy việc rèn luyện các năng giao tiếp (đọc, viết, nói nghe) m trục
chính xuyên suốt cả ba cấp học.
4. Chọn phương án đúng nhất: Tính mở của chương trình Ngữ văn 2018
không thể hiện :
A. Quy định chi tiết các nội dung giáo dục.
B. Định ớng thống nhất những nội dung giáo dục cốt lõi.
C. Định hướng chung các yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực của học
sinh.
D. Phát triển chương trình quyền chủ động trách nhiệm của địa phương
nhà trường.
5. Chọn phương án đúng nhất: Mục tiêu cụ thể của chương trình Ng văn
2018 được quy định mỗi cấp học là:
A. Trang bị kiến thức năng. Trang bị kiến thức và giáo dục năng sống.
B. Trang bị kiến thức giáo dục năng sống.
C. Trang bị kiến thức giáo dục ởng tình cảm.
D. Trang bị kiến thức, phát triển năng lực, giáo dục tưởng nh cảm.
6. Chọn phương án đúng nhất: Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù của
môn Ngữ văn là:
A. Năng lực ngôn ngữ năng lực thẩm mĩ.
B. Năng lực ngôn ngữ năng lực văn học.
C. Năng lực giao tiếp hợp tác năng lực văn học.
D. Năng lực tự chủ tự học năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn
phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
7. Phát biểu nào dưới đây không chính xác về yêu cầu lựa chọn ngữ liệu
dạy học n Ngữ n 2018 là:
A. Bảo đảm kế thừa phát triển các CT Ngữ n đã có.
B. Bảo đảm đầy đủ c tác phẩm bắt buộc các tác phẩm bắt buộc lựa chọn.
C. Bảo đảm tỉ lệ hợp lí giữa văn bản văn học với n bản nghị luận văn bản
thông tin.
8. Nội dung giáo dục trong chương trình Ngữ văn 2018 được xác định dựa
trên:
A. Yêu cầu cần đạt của mỗi lớp về mục tiêu phát triển năng lực.
B. Yêu cầu cần đạt của mỗi lớp, gồm: các mục tiêu năng lực và ngữ liệu
c. Yêu cầu cần đạt của mỗi lớp, gồm: kiến thức, năng, thái độ.
D. Yêu cầu cần đạt của mỗi lớp, gồm: hoạt động đọc, viết, nói nghe; kiến
thức (tiếng Việt, n học); ngữ liệu.
9. Chọn phương án đúng nhất: Các mạch kiến thức tiếng Việt được c
định trong chương trình Ngữ văn 2018 :
A. Ng âm chữ viết, từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp ngôn ngữ.
B. Ng âm chữ viết, từ vựng, ngữ pháp, các phong ch ngôn ngữ.
C. Ngữ âm chữ viết, từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp sự phát triển
ngôn ngữ.
D. Từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp sự phát triển ngôn ngữ.
10. Hệ thống kiến thức văn học trong chương trình môn Ngữ n 2018 bao
gồm những nội dung cơ bản:
A. Những vấn đề chung về n học (chủ yếu luận n học); các thể loại
văn học; các yếu tố của tác phẩm văn học; một số hiểu biết về lịch sử văn học
Việt Nam.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách Cánh diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách Cánh diều bao gồm Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội là tài liệu dành cho giáo viên tiểu học bao gồm các câu hỏi đánh giá giáo viên cùng đáp án sau Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên, giúp thầy cô tham khảo hoàn thành bài tập trắc nghiệm sau khi tập huấn xong một cách tốt nhất.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết và dùng máy tính để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Mời các thầy cô cùng tham khảo thêm Giáo án để chuẩn bị soạn bài cho năm học 2020 - 2021 được tốt nhất: Tổng hợp giáo án tất cả các môn lớp 1 - Giáo án 05 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới

Giáo án sách Cánh Diều

Ngoài Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách Cánh diều trên, các bạn có thể tham khảo các tài liệu khác của tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 để củng cố và nắm chắc kiến thức, đào sâu các dạng bài, giúp các em tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng. Các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Tin Học lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
3 14.465
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm