Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách Cánh diều bao gồm Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội,... là tài liệu dành cho giáo viên tiểu học bao gồm các câu hỏi đánh giá giáo viên cùng đáp án sau Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên, giúp thầy cô tham khảo hoàn thành bài tập trắc nghiệm sau khi tập huấn xong một cách tốt nhất.

Để tham gia trả lời sau tập huấn các bạn truy cập vào trang https://www.hoc10.com/.

1. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 1 sách Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 1 Cánh Diều

Câu 1: Bốn nguyên tắc vàng được thể hiện trong Sách giáo khoa Toán 1 Cánh Diều là gì?

A. (1) Dạy học phân hóa.
(2) Thiết thực - Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực.
(3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS.
(4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.
B. (1) Tinh giản - Giảm tải.
(2) Dạy học phân hóa.
(3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS.
(4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.
C. (1) Tinh giản - Giảm tải.
(2) Thiết thực - Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực.
(3) Dạy học phân hóa.
(4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.
D. (1) Tinh giản - Giảm tải.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2
(2) Thiết thực - Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực.
(3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS.
(4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

Câu 2: Dạy học môn Toán lớp 1 cần chú ý tạo cơ hội cho HS hình thành những năng lực nào?

A. Năng lực tư duy và lập luận toán học; Năng lực giải quyết vấn đề toán học.
B. Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.
C. Năng lực sử dụng phương tiện và công cụ học toán.
D. Cả 3 đáp án trên.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 3: Đặc điểm cơ bản nhất của SGK Toán 1 Cánh Diều là gì?

A. Thiết kế theo định hướng tiếp cận nội dung.
B. Thiết kế theo định hướng phát triển năng lực.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2
C. Hình thức đẹp.
D. Có tính phân hoá cao.

Câu 4: Mỗi bài học trong SGK Toán 1 Cánh Diều có các hoạt động cơ bản nào?

A. Luyện tập, Thực hành, Vận dụng, Khám phá.
B. Khởi động, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng.
C. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, khám phá rút ra bài học; Thực hành, luyện tập; Vận dụng giải quyết vấn đề.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2
D. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, khám phá rút ra bài học; Thực hành, luyện tập; Mở rộng.

Câu 5: Mỗi bài học trong Sách giáo khoa Toán 1 bộ sách Cánh Diều thường bắt đầu từ hoạt động nào sau đây?

A. Trải nghiệm, khởi động.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2
B. Phân tích, khám phá, rút ra bài học.
C. Thực hành, luyện tập.
D. Củng cố, vận dụng.

Câu 6: Phần lớn các bài học trong sách giáo khoa Toán 1 bộ sách Cánh Diều được mở đầu bằng

A. Một bài toán.
B. Một câu chuyện.
C. Một tình huống thực tế.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2
D. Một đoạn văn.

Câu 7: Hoạt động Khởi động trong SGK Toán 1 nhằm mục đích gì?

A. Tạo tâm thế tích cực, khơi gợi suy nghĩ, hứng thú của HS để vào bài mới​​​​​​​.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2
B. Giúp HS khám phá tri thức mới​​​​​​​.
C. Giúp HS nhớ lại tri thức cũ.
D. Giúp HS rèn kĩ năng.

Câu 8: Tiếp cận xác định Khung nội dung dạy học môn Toán lớp 1 trong Sách giáo khoa Toán Cánh Diều theo trình tự nào?

A. Thứ nhất. Tiếp cận yêu cầu cần đạt.
Thứ hai. Tiếp cận mục tiêu giáo dục.
Thứ ba. Tiếp cận nội dung dạy học.
B. Thứ nhất. Tiếp cận mục tiêu giáo dục.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2
Thứ hai. Tiếp cận yêu cầu cần đạt.
Thứ ba. Tiếp cận nội dung dạy học.
C. Thứ nhất. Tiếp cận yêu cầu cần đạt.
Thứ hai. Tiếp cận nội dung dạy học.
Thứ ba. Tiếp cận mục tiêu giáo dục.
D. Thứ nhất. Tiếp cận mục tiêu giáo dục.
Thứ hai. Tiếp cận nội dung dạy học.
Thứ ba. Tiếp cận yêu cầu cần đạt.

Câu 9: Thời lượng thực hiện chương trình môn Toán lớp 1 trong Chương trình phổ thông 2018 là bao nhiêu tiết trong một năm học?

A. 105 tiếtĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2
B. 135 tiết
C. 140 tiết
D. 175 tiết

Câu 10: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 1?

A. Tia số.
B. Số liền trước.
C. Số liền sau.
D. Cả 3 đáp án trên.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 11: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 1?

A. Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2
B. Hình chữ nhật.
C. Đo độ dài.
D. Xem đồng hồ.

Câu 12: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 1?

A. Bài toán có lời văn.
B. Trình bày bài giải của bài toán có lời văn.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2
C. Câu lời giải của bài toán có lời văn.
D. Tóm tắt bài toán có lời văn.

Câu 13: Nội dung nào sau đây đã được bổ sung trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 1?

A. Hình chữ nhật.
B. Hình vuông.
C. Hình tròn.
D. Hình tam giác.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 14: Nội dung nào sau đây đã được bổ sung trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 1?

A. Khối trụ, khối cầu.
B. Khối vuông, khối chữ nhật.
C. Khối tam giác.
D. Khối hộp chữ nhật, khối lập phương.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 15: Thời gian dành cho mạch nội dung "Hoạt động thực hành và trải nghiệm" trong Chương trình môn Toán Lớp 1 chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

A. 25%
B. 15%
C. 10%
D. 5%Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 16: Sách giáo khoa Toán 1 Cánh Diều gồm bao nhiêu chủ đề?

A. 4Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2
B. 6
C. 8
D. 10

Câu 17: Tập 1 Sách giáo khoa Toán 1 Cánh Diều gồm những chủ đề nào?

A. Các số đến 10
Các số đến 100
Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.
B. Các số đến 10Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2
Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
Các số trong phạm vi 100
Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.
C. Các số trong phạm vi 100
Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.
D. Các số đến 10
Các số trong phạm vi 100
Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.

Câu 18: Sách giáo khoa Toán 1 Cánh Diều dạy phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 theo cách tiếp cận nào?

A. Thành lập từng bảng cộng, từng bảng trừ và học thuộc lòng các bảng.
B. Sử dụng đồ dùng học tập như que tính, ngón tay,… để tìm kết quả.
C. Thành lập bảng cộng (trừ) trong phạm vi 6, phạm vi 10 rồi học thuộc lòng các bảng.
D. Trang bị cho HS cách tính.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 19: Sách giáo khoa Toán 1 Cánh Diều dạy phép cộng dạng 14 + 3 theo cách tiếp cận nào?

A. Tính nhẩm bằng cách đếm tiếp.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2
B. Tính nhẩm bằng cách tách thành chục và đơn vị.
C. Học thuộc từng phép tính.
D. Tính viết theo cột dọc.

Câu 20: Sách giáo khoa Toán 1 Cánh Diều dạy phép trừ dạng 17 - 2 theo cách tiếp cận nào?

A. Tính nhẩm bằng cách đếm lùi.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2
B. Tính nhẩm bằng cách tách thành chục và đơn vị.
C. Học thuộc từng phép tính.
D. Tính viết theo cột dọc.

Câu 21: Sách giáo khoa Toán 1 Cánh Diều dạy so sánh các số trong phạm vi 100 theo cách tiếp cận nào?

A. So sánh số chục với số chục, số đơn vị với số đơn vị.
B. So sánh dựa vào việc đếm, sử dụng công cụ bảng một trăm.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 22: Sách giáo khoa Toán 1 Cánh Diều dạy nội dung “Chục và đơn vị” ở thời điểm nào?

A. Trước khi HS học các số trong phạm vi 20.
B. Sau khi HS học các số trong phạm vi 20.
C. Trước khi HS học các số trong phạm vi 100.
D. Sau khi HS học các số trong phạm vi 100.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 23: Mỗi bài trong sách Toán 1 được biên soạn để dạy trong mấy tiết?

A. 1 tiết.
B. 2 tiết.
C. 3 tiết.
D. Có thể 1 hoặc nhiều tiết.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 24: Quan điểm của sách Toán 1 Cánh diều về việc học sinh học thuộc các bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 như thế nào?

A. Phải học thuộc lòng các bảng cộng, bảng trừ.
B. Cuối học kì 1 phải thuộc các bảng cộng, bảng trừ.
C. Cuối học năm HS phải đạt được yêu cầu thuộc các bảng cộng, bảng trừ.
D. HS được vận dụng bảng để thực hiện phép cộng, phép trừ có nhớ mà không nhất thiết phải học thuộc bảng.
E. Cả A & B đều đúng.
F. Cả C & D đều đúng.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 25: Học sinh cần đạt được yêu cầu gì khi học hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật?

A. Quan sát, nhận dạng và nói đúng tên hình.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2
B. Quan sát, nhận dạng và nhận biết đặc điểm của hình.
C. Quan sát, nhận dạng và nhận biết các cạnh của hình.
D. Quan sát, nhận dạng và vẽ hình.

Câu 26: Chương trình môn Toán cấp Tiểu học không ghi mạch kiến thức Giải bài toán có lời văn, vậy nội dung Giải bài toán có lời văn có cần thiết phải dạy ở lớp 1 không?

A. Không cần thiết phải dạy giải toán.
B. Dạy cũng được, không dạy cũng được.
C. Có dạy, tuy nhiên không cần quan tâm.
D. Tuy chương trình không tách riêng mạch kiến thức Giải bài toán có lời văn nhưng Bài toán có lời văn thì vẫn có ở các mạch kiến thức với yêu cầu: Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến giải các bài toán.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 27: Nên sử dụng thiết bị, học liệu trong quá trình tổ chức dạy học Toán 1 như thế nào?

A. Sử dụng càng nhiều càng tốt.
B. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2
C. Không nên sử dụng vì phức tạp, mất thời gian.
D. Hạn chế sử dụng.

Câu 28: Khi dạy về số và phép tính, học sinh sẽ sử dụng đồ dùng học tập nào?

A. Các khối lập phương như SGK.
B. Dùng que tính.
C. Dùng các vật thay thế: nắp chai, hòn sỏi,...
D. Cả ba ý trên đều đúng.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 29: Nên sử dụng SGV Toán 1 như thế nào?

A. Xây dựng kế hoạch bài học một cách linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở những gợi ý của sách.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2
B. Sách mang tính pháp lệnh, chỉ cần dạy học theo sách.
C. Không cần thiết phải sử dụng sách vì sẽ triệt tiêu sự sáng tạo của GV.
D. Có thể sử dụng sách nhưng không được thay đổi vị trí các chủ đề/bài học.

Câu 30: Trong quá trình dạy học Toán 1, nếu xuất hiện các khó khăn thì GV phải giải quyết như thế nào?

A. Trao đổi ý kiến trong nhóm chuyên môn.
B. Tham khảo ý kiến của các giáo viên nhiều kinh nghiệm.
C. Tham khảo ý kiến của các tác giả viết SGK.
D. Cả ba ý trên đều đúng.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Việt lớp 1 Cánh Diều

1. Môn học Ngữ văn có vai trò như thế nào trong việc phát triển phẩm chất, năng lực người học?

A. Hình thành và phát triển cho HS những phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm; bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và phát triển cá tính.

B. Giúp HS khám phá bản thân và thế giới xung quanh, thấu hiểu con người, có đời sống tâm hồn phong phú, có quan niệm sống và ứng xử nhân vẫn.

C. Giúp HS phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học: rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói, nghe; phát triển tư duy hình tượng và tư duy logic,

D. Góp phần giúp HS phát triển các năng lực chung như năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn để và sáng tạo; năng lực tính toán; năng lực công nghệ thông tin,... Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

2. Cơ sở khoa học để xây dựng chương trình ngữ văn 2018 là:

A. Các kết quả nghiên cứu về giáo dục học, tâm lí học và phương pháp dạy học Ngữ văn hiện đại;

B. Các thành tựu nghiên cứu về văn học, ngôn ngữ học và kí hiệu học; thành tựu văn học Việt Nam qua các thời kì khác nhau;

C. Kinh nghiệm xây dựng chương trình môn Ngữ văn của Việt Nam, đặc biệt từ đầu thế kỷ XXI đến nay và xu thế quốc tế trong phát triển CT nói chung, CT môn Ngữ văn nói riêng những năm gần đây, nhất là CT của những quốc gia phát triển;

D. Điều kiện kinh tế - xã hội và truyền thông văn hoáĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

3. Quan điểm cơ bản xây dựng chương trình Ngữ văn 2018 là:

A. Dựa trên mục đích phát triển kiến thức cho học sinh

B. Sắp xếp tác phẩm văn học theo trục thời gian và thể loại.

C. Dựa trên hệ thống kiến thức của lĩnh vực Văn học và ngôn ngữ.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Lấy việc rèn luyện các kĩ năng giao tiếp (đọc, viết, nói và nghe) làm trục chính xuyên suốt cả ba cấp học.

4. Chọn phương án đúng nhất: Tính mở của chương trình Ngữ văn 2018 không thể hiện ở:

A. Quy định chi tiết các nội dung giáo dục.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Định hướng thống nhất những nội dung giáo dục cốt lõi.

C. Định hướng chung các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh.

D. Phát triển chương trình là quyền chủ động và trách nhiệm của địa phương và nhà trường.

5. Chọn phương án đúng nhất: Mục tiêu cụ thể của chương trình Ngữ văn 2018 được quy định ở mỗi cấp học là:

A. Trang bị kiến thức và kĩ năng. Trang bị kiến thức và giáo dục kĩ năng sống.

B. Trang bị kiến thức và giáo dục kĩ năng sống.

C. Trang bị kiến thức và giáo dục tư tưởng tình cảm.

D. Trang bị kiến thức, phát triển năng lực, giáo dục tư tưởng tình cảm.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

6. Chọn phương án đúng nhất: Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù của môn Ngữ văn là:

A. Năng lực ngôn ngữ và năng lực thẩm mĩ.

B. Năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Năng lực giao tiếp hợp tác và năng lực văn học.

D. Năng lực tự chủ và tự học và năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo.

7. Phát biểu nào dưới đây không chính xác về yêu cầu lựa chọn ngữ liệu dạy học môn Ngữ văn 2018 là:

A. Bảo đảm kế thừa và phát triển các CT Ngữ văn đã có.

B. Bảo đảm đầy đủ các tác phẩm bắt buộc và các tác phẩm bắt buộc lựa chọn.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Bảo đảm tỉ lệ hợp lí giữa văn bản văn học với văn bản nghị luận và văn bản thông tin.

8. Nội dung giáo dục trong chương trình Ngữ văn 2018 được xác định dựa trên:

A. Yêu cầu cần đạt của mỗi lớp về mục tiêu phát triển năng lực.

B. Yêu cầu cần đạt của mỗi lớp, gồm: các mục tiêu năng lực và ngữ liệu

c. Yêu cầu cần đạt của mỗi lớp, gồm: kiến thức, kĩ năng, thái độ.

D. Yêu cầu cần đạt của mỗi lớp, gồm: hoạt động đọc, viết, nói và nghe; kiến thức (tiếng Việt, văn học); ngữ liệu.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

9. Chọn phương án đúng nhất: Các mạch kiến thức tiếng Việt được xác định trong chương trình Ngữ văn 2018 là:

A. Ngữ âm và chữ viết, từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp ngôn ngữ.

B. Ngữ âm và chữ viết, từ vựng, ngữ pháp, các phong cách ngôn ngữ.

C. Ngữ âm và chữ viết, từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp và sự phát triển ngôn ngữ.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp và sự phát triển ngôn ngữ.

10. Hệ thống kiến thức văn học trong chương trình môn Ngữ văn 2018 bao gồm những nội dung cơ bản:

A. Những vấn đề chung về văn học (chủ yếu là lí luận văn học); các thể loại văn học; các yếu tố của tác phẩm văn học; một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Những vấn đề chung về văn học (chủ yếu là lí luận văn học); các thể loại văn học; các yếu tố của tác phẩm văn học.

C. Những vấn đề chung về văn học (chủ yếu là lí luận văn học); các thể loại văn học; một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam.

D. Những vấn đề chung về văn học (chủ yếu là lí luận văn học): các thể loại văn học; các yếu tố của tác phẩm văn học; hệ thống chuyên đề học tập.

11. Dạy học tích hợp trong chương trình Ngữ văn 2018 được hiểu là:

A. Ưu tiên những nội dung giáo dục tiêu biểu của văn học thế giới.

B. Ưu tiên sử dụng những kiến thức xã hội vào giờ dạy học Ngữ văn.

C. Đưa lĩnh vực kiến thức môn học khác vào trong hoạt động dạy học Ngữ văn.

D. Xác định mối liên hệ nội môn giữa đọc, viết, nói và nghe; biết tận dụng các cơ hội đề lồng ghép hợp lí vào giờ học theo các yêu cầu giáo dục liên mônĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

12. Trong môn Ngữ văn, giáo viên đánh giá phẩm chất, năng lực chung, năng lực đặc thù và sự tiến bộ của học sinh thông qua:

A. Các hành vi, việc làm, cách ứng xử, những biểu hiện về thái độ, tình cảm của học sinh khi đọc, viết, nói và nghe.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Bài tự luận yêu cầu học sinh hiểu về nội dung, chủ đề của văn bản.

C. Kiểm tra bài cũ với việc yêu cầu học sinh ghi nhớ và tái hiện về nội dung, chủ đề của văn bản.

D. Việc yêu cầu học sinh lập dàn ý và trình bày về một ý tưởng cho trước.

13. “Chương trình môn Ngữ văn vận dụng các phương pháp giáo dục theo định hướng chung là dạy học tích hợp và phân hóa; đa dạng hoá các hình thức tổ chức, phương pháp và phương tiện dạy học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh” là định hướng về phương diện:

A. Nội dung giáo dục của chương trình Ngữ văn 2018.

B. Phương pháp giáo dục của chương trình Ngữ văn 2018.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Kiểm tra, đánh giá của chương trình Ngữ văn 2018.

D. Quy trình tổ chức dạy học của chương trình Ngữ văn 2018.

14. Thay đổi cơ bản về nội dung môn Ngữ văn 2018 so với chương trình hiện hành 2006 là:

A. Quy định các nội dung dạy học cụ thể cho từng lớp, từng cấp.

B. Hướng tới mục tiêu hình thành kiến thức cho học sinh.

C. Xác định các mạch kiến thức và kĩ năng cơ bản.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Nội dung sách giáo khoa là pháp lệnh của chương trình.

15. Điểm giống nhau giữa chương trình Ngữ văn 2018 và chương trình Ngữ văn hiện hành là:

A. Đề cao kiến thức của môn học.

B. Đề cao tính chất thực hành của môn học.

C. Đề cao tính chất nhân văn của môn học.

D. Đề cao tính chất công cụ và thẩm mĩ - nhân văn của môn học.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

16. Ngữ văn mới được xây dựng trên những quan điểm/nguyên tắc nào?

A. Tuân thủ định hướng lớn của CT tổng thể;

B. Theo định hướng mở; dựa trên một trục thống nhất từ tiểu học đến THPT (đọc, viết, nói và nghe);

C. Kế thừa và phát triển; dựa trên các cơ sở lí luận và thực tiễn.

D. Dựa trên những thành tựu nghiên cứu về văn học, sự phát triển kinh tế - xã hội, kinh nghiệm xây dựng CT quốc tế từ xưa đến nay.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

17. Vì sao CTGDPT môn Ngữ văn lại phải xây dựng theo hướng mở?

A. Đời sống thay đổiĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Khoa học, kỹ thuật thay đổi rất nhanh;Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Quốc hội yêu cầu thực hiện một CT và nhiều SGK.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Phát triển được kiến thức, kỹ năng của học sinh.

18. Các căn cứ để xác định nội dung dạy học trong môn Ngữ văn là gì?

A. Mục tiêu chung của GD phổ thông,Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Mục tiêu chung của từng cấp, mục tiêu của môn học;Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Cơ sở khoa học của bộ môn Ngữ văn (văn học và ngôn ngữ); kế thừa CT hiện hành; yêu cầu trong CT của một số nước.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Sự phát triển của văn học trong nước.

19. CTGDPT môn Ngữ văn mới đưa ra những tiêu chí và yêu cầu để xác định ngữ liệu/văn bản dạy học nào?

A. Văn bản phải phục vụ trực tiếp cho việc dạy học phát triển năng lực;Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Phải phù hợp với tâm lí lứa tuổi của HS; tiêu biểu, đặc sắc, chuẩn mực về ngôn ngữ, văn hóa, tư tưởng, tình cảm...;Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Phản ánh được những thành tựu đặc sắc về tư tưởng và văn học nghệ thuật của dân tộc và tinh hoa của văn hóa thể giới.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Phản ánh sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trên thế giới và Việt Nam.

20. Những điểm mới của CTGDPT môn Ngữ văn là gì?

A. Mục tiêu; cách tiếp cận/thiết kế CT; nội dung dạy họcĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Nội dung cốt lõi, kiến thức và kĩ năng

C. Mục tiêu chung của từng cấp, mục tiêu của môn học;

D. Phản ánh sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trên thế giới và Việt Nam.

2. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Việt lớp 2 Cánh Diều

Câu 1: Các bài học trong SGK Tiếng Việt 2 được sắp xếp như thế nào?

A Sắp xếp theo hệ thống phân môn

B Sắp xếp theo hệ thống chủ đề - chủ điểm Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C Sắp xếp theo các hoạt động rèn luyện kỹ năng

D Sắp xếp theo hệ thống thể loại văn học

Câu 2: Mỗi bài học trong SGK Tiếng Việt 2 được cấu trúc như thế nào?

A Cấu trúc theo theo hệ thống phân môn

B Cấu trúc theo hệ thống chủ đề - chủ điểm

C Cấu trúc theo các hoạt động rèn luyện kĩ năngĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D Cấu trúc theo hệ thống thể loại văn học

Câu 3: Dòng nào dưới đây nêu đúng thứ tự các chủ đề trong SGK Tiếng Việt 2?

A Em là búp măng non, Em đi học, Em ở nhà, Em yêu thiên nhiên, Em yêu Tổ quốc Việt NamĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B Em là búp măng non, Em ở nhà, Em đi học, Em yêu thiên nhiên, Em yêu Tổ quốc Việt Nam

C Em là búp măng non, Em đi học, Em ở nhà, Em yêu Tổ quốc Việt Nam, Em yêu thiên nhiên

D Em là búp măng non, Em yêu thiên nhiên, Em đi học, Em ở nhà, Em yêu Tổ quốc Việt Nam

Câu 4: SGK Tiếng Việt 2 có bao nhiêu chủ điểm?

A 10 chủ điểm

B 20 chủ điểm

C 25 chủ điểm

D 31 chủ điểmĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 5: SGK Tiếng Việt 2 có bao nhiêu bài học chính?

A 10 bài học

B 20 bài học

C 25 bài học

D 31 bài họcĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 6: Đáp án C

Câu 7: Dòng nào dưới đây nêu đúng và đầy đủ các hoạt động học tập của học sinh (HS)?

A Khởi động (chia sẻ), khám phá, luyện tập, vận dụngĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B Khởi động (chia sẻ), khám phá, luyện tập

C Khám phá, luyện tập, củng cố, vận dụng

D Khởi động (chia sẻ), khám phá, trải nghiệm, vận dụng

Câu 8: Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ các hoạt động chính của giáo viên để hướng dẫn HS học tập?

A Giao nhiệm vụ cho HS; tổ chức cho HS báo cáo kết quả

B Giao nhiệm vụ cho HS; tổ chức cho HS làm việc

C Theo dõi, giúp đỡ HS làm việc; tổ chức cho HS báo cáo kết quả

D Giao nhiệm vụ cho HS; tổ chức cho HS làm việc; tổ chức cho HS báo cáo kết quảĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 9: Mỗi bài học trong SGK Tiếng Việt 2 có mấy bài đọc?

A Có 1 bài đọc

B Có 2 bài đọc

C Có 2 bài đọc chính và 1 bài đọc mở rộngĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D Có 2 bài đọc chính và 2 bài đọc mở rộng

Câu 10: Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ các hoạt động chính của HS trong bài đọc chính?

A Đọc thành tiếng, trả lời câu hỏi đọc hiểu

B Đọc thành tiếng, luyện tập về tiếng Việt

C Đọc thành tiếng, trả lời câu hỏi đọc hiểu, luyện tập về tiếng ViệtĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D Đọc thành tiếng, trả lời câu hỏi đọc hiểu, luyện viết đoạn văn

Câu 11: SGK Tiếng Việt 2 bố trí bao nhiêu tiết cho HS tự đọc sách báo (đọc mở rộng)?

A Mỗi tuần 1 tiết

B Mỗi tuần 2 tiết

C Cách 1 tuần có 1 tiết

D Cách 1 tuần có 2 tiếtĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 12: Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ hoạt động chính của HS trong các tiết tự đọc sách báo?

A Giới thiệu sách báo mang đến lớp, tự đọc tại lớp, đọc lại (hoặc kể lại) cho các bạn ngheĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B Giới thiệu sách báo mang đến lớp, tự đọc tại lớp

C Tự đọc tại lớp, đọc lại cho các bạn nghe, kể lại cho các bạn nghe

D Giới thiệu sách báo mang đến lớp, đọc lại (hoặc kể lại) cho các bạn nghe

Câu 13: Giáo viên cần làm gì nếu HS không mang sách báo đến lớp trong các tiết tự đọc sách báo?

A Yêu cầu HS không mang sách báo ngồi chờ để nghe các bạn đọc xong đọc lại

B Hướng dẫn HS không mang sách báo đọc chung với bạn ngồi bên cạnh

C Hướng dẫn HS không mang sách báo đọc bài có kí hiệu M trong SGKĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D Hướng dẫn HS không mang sách báo đọc lại những bài đã học trong SGK

Câu 14: Giáo viên cần làm gì nếu HS mang sách báo không phù hợp với chủ điểm đang học?

A Yêu cầu HS mang sách báo không phù hợp ngồi chờ để nghe các bạn đọc xong đọc lại

B Hướng dẫn HS mang sách báo không phù hợp đọc chung với bạn ngồi bên cạnh

C Hướng dẫn HS mang sách báo không phù hợp đọc bài có kí hiệu M trong SGKĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D Hướng dẫn HS mang sách báo không phù hợp đọc lại những bài đã học trong SGK

Câu 15: Dòng nào dưới đây nêu đúng và đầy đủ nội dung bài viết 1 trong mỗi bài học?

A Viết chính tả, làm bài tập chính tả, tập viết câu và đoạn văn ngắn

B Viết chính tả, làm bài tập chính tả, tập viết chữ hoaĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C Viết chính tả, làm bài tập chính tả

D Viết chính tả, tập viết chữ hoa

Câu 16: HS làm những bài tập chính tả có số thứ tự được đặt trong dấu ngoặc đơn như thế nào?

A Giáo viên chọn cho HS làm các bài a, b hoặc c, tùy theo lỗi chính tả các em thường mắcĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B Giáo viên giao cho mỗi tổ làm một bài trong các bài a, b hoặc c

C Giáo viên giao cho mỗi nhóm làm một bài trong các bài a, b hoặc c

D HS làm toàn bộ các bài a, b và c

Câu 17: Dòng nào dưới đây nêu đúng thứ tự các hoạt động hướng dẫn HS viết chữ hoa?

A Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào bảng con; hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về các chữ trong câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở (tập)

B Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào vở; hướng dẫn HS đọc hiểu câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở

C Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào bảng con; hướng dẫn HS đọc hiểu câu ứng dụng; hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về các chữ trong câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở

D Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào bảng con; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào vở; hướng dẫn HS đọc hiểu câu ứng dụng; hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về các chữ trong câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vởĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 18: HS lớp 2 cần viết đoạn văn có dung lượng (độ dài) như thế nào?

A Chỉ được phép viết 4 hoặc 5 câu

B Có thể viết 4 - 5 câu hoặc nhiều hơnĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C Cần viết nhiều hơn 5 câu

D Không có quy định về dung lượng

Câu 19: Các hoạt động chính của giáo viên trong tiết tập làm văn có 2 phần đọc và viết là gì?

A Tổ chức cho HS đọc bài mẫu, sau đó viết bàiĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B Tổ chức cho HS nói theo yêu cầu, sau đó viết bài

C Tổ chức cho HS viết bài, sau đó nói theo yêu cầu

D Tổ chức cho HS đọc bài, sau đó nói theo yêu cầu và viết bài

Câu 20: Các hoạt động chính của giáo viên trong tiết tập làm văn có 2 phần nói và viết là gì?

A Tổ chức cho HS đọc bài mẫu, sau đó viết bài

B Tổ chức cho HS nói theo yêu cầu, sau đó viết bàiĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C Tổ chức cho HS viết bài, sau đó nói theo yêu cầu

D Tổ chức cho HS đọc bài, sau đó nói theo yêu cầu và viết bài

Câu 21: Góc sáng tạo là gì?

A Là hoạt động trải nghiệm của môn Tiếng ViệtĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B Là hoạt động vui chơi của HS

C Là hoạt động rèn luyện kĩ năng nói

D Là hoạt động rèn luyện kĩ năng đọc

Câu 22: SGK Tiếng Việt 2 bố trí bao nhiêu thời gian cho hoạt động Góc sáng tạo?

A Mỗi tuần 1 tiết

B Mỗi tuần 2 tiết

C Cách 1 tuần có 1 tiết

D Cách 1 tuần có 60 phútĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 23: Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ các hoạt động chính của giáo viên trong bài Góc sáng tạo?

A Giao nhiệm vụ cho HS; tổ chức cho HS làm việc; tổ chức cho HS báo cáo kết quảĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B Giao nhiệm vụ cho HS; tổ chức cho HS báo cáo kết quả

C Giao nhiệm vụ cho HS; tổ chức cho HS làm việc

D Tổ chức cho HS làm việc; tổ chức cho HS báo cáo kết quả

Câu 24: SGK Tiếng Việt 2 bố trí bao nhiêu thời gian cho các hoạt động nói và nghe?

A Mỗi tuần 1 tiết

B Mỗi tuần 2 tiết

C Cách 1 tuần có 1 tiết

D Cách 1 tuần có 2 tiếtĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 25: Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ các hình thức rèn luyện kĩ năng nói và nghe?

A Nghe và kể lại một mẩu chuyện; nghe và chia sẻ về một bản tin dự báo thời tiết; quan sát và nói theo đề tài; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

B Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc phân vai đọc lại câu chuyện đã học; quan sát và nói theo đề tài; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

C Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc phân vai đọc lại câu chuyện đã học; nghe và chia sẻ cảm nhận về nội dung một bài hát; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

D Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc phân vai đọc lại câu chuyện đã học; nghe và chia sẻ cảm nhận về nội dung một bài hát; nghe và chia sẻ về một bản tin dự báo thời tiết; quan sát và nói theo đề tài; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọnĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 26: Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ các hoạt động chính của HS trong tiết nghe - kể chuyện?

A Nghe giáo viên kể chuyện; trả lời câu hỏi dưới tranh; kể từng đoạn của câu chuyện

B Nghe giáo viên kể chuyện; trả lời câu hỏi dưới tranh; kể từng đoạn và toàn bộ câu chuyệnĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C Nghe giáo viên kể chuyện; trả lời câu hỏi dưới tranh; kể toàn bộ câu chuyện

D Nghe giáo viên kể chuyện; kể từng đoạn và toàn bộ câu chuyện

Câu 27: Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ hoạt động chính của giáo viên trong các tiết nói và nghe?

A Giao nhiệm vụ cho HS; tổ chức cho HS làm việc; tổ chức cho HS báo cáo kết quảĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B Giao nhiệm vụ cho HS; tổ chức cho HS báo cáo kết quả

C Giao nhiệm vụ cho HS; tổ chức cho HS làm việc

D Tổ chức cho HS làm việc; tổ chức cho HS báo cáo kết quả

Câu 28: Mục tiêu của hoạt động tự đánh giá là gì?

A HS tự tổng kết những điều đã biết sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học)

B HS tự tổng kết những việc đã làm được sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học)

C HS tự tổng kết những điều đã biết, những việc đã làm được sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học)Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D HS ôn tập những điều đã học sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học)

Câu 29: HS cần đọc và đánh dấu vào bảng tổng kết theo thứ tự nào?

A Lần lượt đọc và đánh dấu vào từng dòng a, b, c,… ở cột Đã biết những gì?

B Lần lượt đọc và đánh dấu vào từng dòng a, b, c,… ở cột Đã làm được những gì?

C Lần lượt đọc và đánh dấu vào từng dòng a, b, c,… ở mỗi cột, sau đó chuyển sang cột khác

D Lần lượt đọc và đánh dấu vào dòng a ở cả 2 cột, sau đó chuyển sang dòng b, dòng c,…Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 30: Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ các hoạt động chính của giáo viên trong tiết Ôn tập?

A Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu

B Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng; hướng dẫn HS làm các bài tập đọc, viết, nói và ngheĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, đọc hiểu và viết

D Hướng dẫn HS làm các bài tập đọc, viết, nói và nghe

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh Diều

Câu 1: SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều được biên soạn dựa trên những quan điểm nào?

A Vừa học, vừa làm.

B Giáo viên là trung tâm của quá trình dạy học.
C Dạy học tích hợp; Dạy học theo chủ đề; Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D Giáo viên và học sinh đều là trung tâm của quá trình dạy học.

Câu 2: SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều được biên soạn nhằm hình thành cho HS năng lực đặc thù nào?

A Năng lực tư duy sáng tạo.

B Năng lực giải quyết vấn đề.

C Năng lực tự học.
D Năng lực khoa học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 3: Phương án nào dưới đây không thuộc thành phần năng lực đặc thù của môn Tự nhiên và Xã hội?

A Nhận thức khoa học.
B Tìm hiểu về giá trị đạo đức.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C Tìm hiểu về môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

D Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Câu 4: SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều được biên soạn nhằm hình thành cho HS những phẩm chất chủ yếu nào?

A Yêu nước; chăm học; trung thực; trách nhiệm; khách quan.

B Nhân ái, đoàn kết; trung thực; trách nhiệm; yêu lao động.

C Yêu con người, thiên nhiên; đức tính chĕm chỉ; ý thức bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình, cộng đồng; Ý thức tiết kiệm, bảo vệ tài sản bản thân, gia đình, cộng đồng; có trách nhiệm với môi trường sống; trung thực.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D Yêu nước; yêu lao động; đoàn kết; trung thực; trách nhiệm.

Câu 5: SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều được biên soạn nhằm hình thành cho HS những năng lực chung được ghi trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là:

A Năng lực tính toán; năng lực ngôn ngữ; năng lực thẩm mỹ; năng lực thể chất.

B Năng lực giải quyết vấn đề; năng lực công nghệ; năng lực tin học; năng lực toán học.

C Năng lực giao tiếp; năng lực tự học và sáng tạo; năng lực hợp tác để cùng phát triển; năng lực tự chủ trong cuộc sống.

D Năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 6: Cấu trúc chung của SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều theo thứ tự nào dưới đây?

A Hướng dẫn sử dụng sách; Mục lục; 6 chủ đề 21 bài học và các bài ôn tập và đánh giá của mỗi chủ đề; Bảng tra cứu từ ngữ.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B Mục lục; Hướng dẫn sử dụng sách; 6 chủ đề và các bài ôn tập và đánh giá sau mỗi chủ đề; Bảng tra cứu từ ngữ.

C Hướng dẫn sử dụng sách; 6 chủ đề và các bài ôn tập và đánh giá sau mỗi chủ đề; Bảng tra cứu từ ngữ; Mục lục

D Hướng dẫn sử dụng sách; Mục lục; 6 chủ đề; 6 bài ôn tập và đánh giá; Bảng tra cứu từ ngữ.

Câu 7: SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều có những điểm mới, nổi bật nào sau đây?

(1) Thể hiện được quan điểm dạy học tích hợp và yêu cầu đổi mới đánh giá.

(2) Được biện soạn theo hướng “mở” không quy định số tiết cho mỗi chủ đề.

(3) Hỗ trợ HS hứng thú, tích cực học tập và GV đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

(4) Đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu cần đạt của chương trình môn TN&XH 2018.

Tổ hợp câu trả lời đúng là:

A (1), (2), (3).

B (1), (2), (4).

C (2), (3), (4).

D (1), (3), (4).Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 8: Mục nào dưới đây có ở cả 3 dạng bài học trong SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều:

(1) Hình thành kiến thức mới;

(2) Thực hành ngoài hiện trường;

(3) Ôn tập và đánh giá?

A “Báo cáo kết quả”.

B “Em có biết?”
C “Hãy cùng tìm hiểu về” hoặc “Hãy cùng nhau”.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D “Xử lí tình huống”.

Câu 9: Kí hiệu nào trong SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều làm nhiệm vụ kép: khi thì đưa ra chỉ dẫn các hoạt động học tập cho HS, khi thì đưa ra những lời nhắc nhở mang tính giáo dục HS.

Chọn đáp án C

Câu 10: Các sơ đồ, biểu bảng được sử dụng trong SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều có tác dụng gì?

(1) Làm đơn giản hóa các kiến thức khoa học khó hiểu, trừu tượng đối với HS.

(2) Giúp HS hệ thống hóa các kiến thức đã học.

(3) Giúp GV đánh giá được năng lực tư duy logic của HS.

(4) Giúp GV đánh giá được năng lực hợp tác của HS.

Tổ hợp câu trả lời đúng là:

A (1), (2), 3).Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B (1), (2), (4).

C (1), (3), (4).

D (2), (3), (4).

Câu 11: Khi tổ chức dạy bài học mới, GV cần thực hiện theo các bước nào?

(1) Mở đầu (tương ứng với hoạt động gắn kết trong SGK).

(2) Hình thành kiến thức, kĩ năng mới.

(3) Đánh giá, nhận xét kết quả học tập của học sinh cuối mỗi tiết học hoặc cuối bài học.

(4) Luyện tập và vận dụng.

(5) Đánh giá quá trình học tập của học sinh ở các hoạt động từ kết nối, hình thành kiến thức kĩ năng mới đến luyện tập và vận dụng.

Tổ hợp câu trả lời đúng là:

A(1), (2), (3) (4).

B (1), (2), (4), (5).

C (1), (2), (4), (5).Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D (2), (3), (4), (5)

Câu 12: Khi tổ chức dạy bài thực hành ngoài hiện trường, GV cần thực hiện theo quy trình nào?

(1) Chuẩn bị.

(2) Ôn tập, hệ thống những kiến thức kĩ năng đã học.

(3) Quan sát ngoài hiện trường.

(4) Báo cáo kết quả.

Tổ hợp câu trả lời đúng là:

A (1), (2), (3).
B (1), (3), (4).Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C (1), (2), (4).

D (2), (3), (4).

Câu 13: Khi tổ chức dạy bài Ôn tập và đánh giá chủ đề, GV cần thực hiện theo quy trình nào?

(1) Ôn lại các kiến thức và kĩ năng đã học về chủ đề.

(2) Hệ thống hóa những kiến thức kĩ năng đã học về chủ đề.

(3) Báo cáo kết quả.

(4) Xử lí tình huống.

Tổ hợp câu trả lời đúng là:

A (1), (2), (3).

B (1), (3), (4).
C (1), (2), (4).Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D (2), (3), (4).

Câu 14: Để hình thành, phát triển thành phần năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội xung quanh cho HS, GV cần:

A tạo cho HS cơ hội tự học, tự trải nghiệm.

B tạo cơ hội cho HS trình bày hiểu biết bằng cách riêng.

C tạo điều kiện để học sinh đặt được câu hỏi, được quan sát, thực hành, nhận xét, so sánh các hiện tượng, sự vật xung quanh.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D tạo điều kiện cho HS trao đổi, chia sẻ giúp đỡ nhau trong học tập.

Câu 15:

Chọn đáp án D

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 2 Cánh Diều

Câu 1: D

Câu 11: A

Câu 21: B

Câu 2: D

Câu 12: B

Câu 22: D

Câu 3: B

Câu 13: D

Câu 23: D

Câu 4: C

Câu 14: C

Câu 24: F

Câu 5: A

Câu 15: D

Câu 25: A

Câu 6: C

Câu 16: A

Câu 26: D

Câu 7: A

Câu 17: B

Câu 27: B

Câu 8: B

Câu 18: D

Câu 28: D

Câu 9: D

Câu 19: D

Câu 29: A

Câu 10: D

Câu 20: D

Câu 30: D

Câu 1: Bốn nguyên tắc vàng được thể hiện trong Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều là gì?

A. (1) Dạy học phân hóa. (2) Thiết thực - Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực. (3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

B. (1) Tinh giản - Giảm tải. (2) Dạy học phân hóa. (3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

C. (1) Tinh giản - Giảm tải. (2) Thiết thực - Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực. (3) Dạy học phân hóa. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

D. (1) Tinh giản - Giảm tải. (2) Thiết thực - Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực. (3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 2: Dạy học môn Toán lớp 2 cần chú ý tạo cơ hội cho HS hình thành những năng lực nào?

A. Năng lực tư duy và lập luận toán học; Năng lực giải quyết vấn đề toán học.

B. Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

C. Năng lực sử dụng phương tiện và công cụ học toán.
D. Cả 3 đáp án trên. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 3: Đặc điểm cơ bản nhất của SGK Toán 2 Cánh Diều là gì?

A. Thiết kế theo định hướng tiếp cận nội dung.
B. Thiết kế theo định hướng phát triển năng lực. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C. Hình thức đẹp.

D. Có tính phân hoá cao.

Câu 4: Mỗi bài học trong SGK Toán 2 Cánh Diều có các hoạt động cơ bản nào?

A. Luyện tập, Thực hành, Vận dụng, Khám phá.

B. Khởi động, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng.

C. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, khám phá rút ra bài học; Thực hành, luyện tập; Vận dụng giải quyết vấn đề. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, khám phá rút ra bài học; Thực hành, luyện tập; Mở rộng.

Câu 5: Mỗi bài học trong Sách giáo khoa Toán 2 bộ sách Cánh Diều thường bắt đầu từ hoạt động nào sau đây?

A. Trải nghiệm, khởi động.

B. Phân tích, khám phá, rút ra bài học.

C. Thực hành, luyện tập.

D. Củng cố, vận dụng.

Câu 6: Phần lớn các bài học trong sách giáo khoa Toán 2 bộ sách Cánh Diều được mở đầu bằng:

A. một bài toán.

B. một câu chuyện.
C. một tình huống thực tế.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D. một đoạn văn.

Câu 7: Hoạt động Khởi động trong SGK Toán 2 nhằm mục đích gì?

A. Tạo tâm thế tích cực, khơi gợi suy nghĩ, hứng thú của HS để vào bài mới​​​​​​​. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B. Giúp HS khám phá tri thức mới.

C. Giúp HS nhớ lại tri thức cũ.

D. Giúp HS rèn kĩ năng.

Câu 8: Tiếp cận xác định Khung nội dung dạy học môn Toán lớp 2 trong Sách giáo khoa Toán Cánh Diều theo trình tự nào?

A. Thứ nhất. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ hai. Tiếp cận mục tiêu giáo dục. Thứ ba. Tiếp cận nội dung dạy học.

B. Thứ nhất. Tiếp cận mục tiêu giáo dục. Thứ hai. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ ba. Tiếp cận nội dung dạy học. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C. Thứ nhất. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ hai. Tiếp cận nội dung dạy học. Thứ ba. Tiếp cận mục tiêu giáo dục.

D. Thứ nhất. Tiếp cận mục tiêu giáo dục. Thứ hai. Tiếp cận nội dung dạy học. Thứ ba. Tiếp cận yêu cầu cần đạt.

Câu 9: Thời lượng thực hiện chương trình môn Toán lớp 2 trong Chương trình phổ thông 2018 là bao nhiêu tiết trong một năm học?

A. 105 tiết.

B. 135 tiết.

C. 140 tiết.
D. 175 tiết.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 10: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 2?

A. Độ dài đường gấp khúc.

B. Chu vi tam giác.

C. Chu vi tứ giác.
D. Chu vi tam giác, chu vi tứ giác.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 11: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 lớp 2?

A. Tìm thành phần chưa biết của phép tính.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B. Số hạng, số hạng, tổng.

C. Số bị trừ, số trừ, hiệu.

D. Thừa số, tích. Số bị chia, số chia, thương.

Câu 12: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 lớp 2?

A. Các bảng nhân chia 2 và 5.
B. Các bảng nhân, chia 3 và 4.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C. Ý nghĩa của phép nhân.

D. Ý nghĩa của phép chia.

Câu 13: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 2?

A. Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

B. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2

Câu 14: Thời gian dành cho mạch nội dung "Một số yếu tố thống kê và xác suất" trong Chương trình môn Toán lớp 2 chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

A. 10%

B. 5%
C. 3%Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D. 2%

Câu 15: Thời gian dành cho mạch nội dung "Hoạt động thực hành và trải nghiệm" trong Chương trình môn Toán lớp 2 chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

A. 25%

B. 15%

C. 10%
D. 5%Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 16: Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm bao nhiêu chủ đề?

A. 4Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B. 6

C. 8

D. 10

Câu 17: Tập 1 Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm những chủ đề nào?

A. Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. Phép nhân, phép chia.

B. Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C. Phép nhân, phép chia. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.

D. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.

Câu 18: Tập 2 Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm những chủ đề nào?

A. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Phép nhân, phép chia.

B. Phép nhân, phép chia. Các số trong phạm vi 1000.

C. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.

D. Phép nhân, phép chia. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 19: Chương trình Toán 2 năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

B. Hình tứ giác.

C. Hình chữ nhật.
D. Khối trụ, khối cầu.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 20: Chương trình Toán 2 năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Tia số.

B. Ước lượng theo nhóm chục.

C. Số liền trước, liền sau.

D. Cả 3 đáp án trên.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 21: Chương trình Toán 2 năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Bảng thống kê số liệu.

B. Biểu đồ tranh.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C. Biểu đồ cột.

D. Dãy số liệu thống kê.

Câu 22: Chương trình Toán 2 năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Thu thập, kiểm đếm.

B. Biểu đồ tranh.

C.Chắc chắn - có thể - không thể.
D. Cả 3 đáp án trên.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 23: Mỗi bài trong sách Toán 2 được biên soạn để dạy trong mấy tiết?

A. 1 tiết

B. 2 tiết

C. 3 tiết
D. Có thể 1 hoặc nhiều tiếtĐáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 24: Quan điểm của sách Toán 2 Cánh diều về việc học sinh học thuộc các bảng cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 20 như thế nào?

A. Phải học thuộc lòng các bảng cộng, bảng trừ.

B. Cuối học kì 1 phải thuộc các bảng cộng, bảng trừ.

C. Cuối năm học HS phải đạt được yêu cầu thuộc các bảng cộng, bảng trừ.

D. HS được vận dụng bảng để thực hiện phép cộng, phép trừ có nhớ mà không nhất thiết phải học thuộc bảng.

E. Cả A & B đều đúng.
F. Cả C & D đều đúng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 25: Học sinh cần đạt được yêu cầu gì khi học hình tứ giác?

A. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nói đúng tên hình.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nhận biết các đỉnh của hình tứ giác.

C. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nhận biết các cạnh của hình tứ giác.

D. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác, nhận biết các đỉnh, các cạnh của hình tứ giác và vẽ hình tứ giác.

Câu 26: Chương trình môn Toán cấp Tiểu học không ghi mạch kiến thức Giải bài toán có lời văn, vậy nội dung Giải bài toán có lời văn có cần thiết phải dạy ở lớp 2 không?

A. Không cần thiết phải dạy giải toán.

B. Dạy cũng được, không dạy cũng được.

C. Có dạy, tuy nhiên không cần quan tâm.

D. Tuy chương trình không tách riêng mạch kiến thức Giải bài toán có lời văn nhưng Bài toán có lời văn vẫn có ở các mạch kiến thức với yêu cầu : Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến giải các bài toán.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 27: Nên sử dụng thiết bị, học liệu trong quá trình tổ chức dạy học Toán 2 như thế nào?

A. Sử dụng càng nhiều càng tốt.
B. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C. Hạn chế sử dụng.

D. Không nên sử dụng vì phức tạp, mất thời gian.

Câu 28: Khi dạy về số và phép tính, học sinh sẽ sử dụng đồ dùng học tập nào?

A. Các khối lập phương như SGK.

B. Dùng que tính.

C. Dùng các vật thay thế: nắp chai, hòn sỏi,...
D.Cả ba ý trên đều đúng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 29: Nên sử dụng SGV Toán 2 như thế nào?

A. Xây dựng kế hoạch bài học một cách linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở những gợi ý của sách.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều
B. Sách mang tính pháp lệnh, chỉ cần dạy học theo sách.

C. Không cần thiết phải sử dụng sách vì sẽ triệt tiêu sự sáng tạo của GV.

D. Có thể sử dụng sách nhưng không được thay đổi vị trí các chủ đề/bài học.

Câu 30: Trong quá trình dạy học Toán 2, nếu xuất hiện các khó khăn thì GV phải giải quyết như thế nào?

A. Trao đổi ý kiến trong nhóm chuyên môn.

B. Tham khảo ý kiến của các giáo viên nhiều kinh nghiệm.

C. Tham khảo ý kiến của các tác giả viết SGK.
D. Cả ba ý trên đều đúng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

3. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 3 sách Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Việt lớp 3 Cánh Diều

Câu 1. Trong các quan điểm sau, đâu không phải là quan điểm “tiếp cận mục tiêu” của SGK Tiếng Việt 3?

a) Lấy việc rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe làm trục phát triển của cuốn sách để phát triển năng lực ngôn ngữ - văn học cho học sinh (HS)

b) Thống nhất nội dung rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe trong mỗi bài học theo hệ thống chủ đề - chủ điểm để đáp ứng mục tiêu giáo dục phẩm chất, trang bị kiến thức và kĩ năng sống

c) Thiết kế sách thành phần cứng và phần mềm để phù hợp với các đối tượng và điều kiện dạy – học khác nhau, thực hiện dạy học phân hóa Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

d) Tích cực hóa hoạt động học tập của HS để hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực một cách vững chắc

Câu 2. Trong các quan điểm sau, đâu không phải là quan điểm “tiếp cận đối tượng” của SGK Tiếng Việt 3?

a) Xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hành để phát triển các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe; không dạy lý thuyết

b) Tích cực hóa hoạt động học tập của HS để hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực một cách vững chắcĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

c) Chú ý đến tính vừa sức và tâm lí lứa tuổi, đồng thời tạo sức để HS phát triển và chuẩn bị học các lớp trên

d) Thiết kế sách thành phần cứng và phần mềm để phù hợp các đối tượng và điều kiện dạy – học khác nhau, thực hiện dạy học phân hóa

Câu 3. SGK Tiếng Việt 3 sắp xếp các bài học như thế nào?

a) Sắp xếp theo hệ thống phân môn

b) Sắp xếp theo hệ thống thể loại văn học

c) Sắp xếp theo hệ thống chủ đề - chủ điểmĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

d) Sắp xếp theo hệ thống hoạt động rèn luyện kĩ năng

Câu 4. Nội dung mỗi bài học trong SGK Tiếng Việt 3 được sắp xếp như thế nào?

a) Sắp xếp theo theo hệ thống phân môn

b) Sắp xếp theo hệ thống thể loại văn học

c) Sắp xếp theo hệ thống chủ đề - chủ điểm

d) Sắp xếp theo hệ thống hoạt động rèn luyện kĩ năngĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 5. Mỗi bài học chính được học trong bao lâu?

a) Mỗi bài học chính được học trong 1 tuần

b) Mỗi bài học chính được học trong 2 tuần

c) Mỗi bài học chính được học trong 2 tuần; riêng Bài 18 – 3 tuầnĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

d) Mỗi tuần có 2 bài học, một bài được học trong 3 tiết, một bài học trong 4 tiết

Câu 6. Dòng nào dưới đây nêu đúng và đầy đủ các hoạt động chính của HS trong một bài học?

a) Khởi động (chia sẻ), khám phá, luyện tập, vận dụng, tự đánh giáĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

b) Khởi động (chia sẻ), khám phá, luyện tập, tự đọc sách báo

c) Khám phá, luyện tập, củng cố, vận dụng, góc sáng tạo

d) Khởi động (chia sẻ), khám phá, trải nghiệm, vận dụng

Câu 7. Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ các hoạt động chính của giáo viên để hướng dẫn HS học tập?

a) Giao nhiệm vụ cho HS; tổ chức cho HS báo cáo kết quả

b) Giao nhiệm vụ cho HS; tổ chức cho HS làm việc

c) Theo dõi, giúp đỡ HS làm việc; tổ chức cho HS báo cáo kết quả

d) Giao nhiệm vụ cho HS; tổ chức cho HS làm việc; tổ chức cho HS báo cáo kết quảĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 8. Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ các hoạt động chính của HS trong bài đọc?

a) Đọc thành tiếng, trả lời câu hỏi đọc hiểu

b) Đọc thành tiếng, luyện tập về tiếng Việt

c) Đọc thành tiếng, trả lời câu hỏi đọc hiểu, luyện tập về tiếng ViệtĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

d) Đọc thành tiếng, trả lời câu hỏi đọc hiểu, luyện viết đoạn văn

Câu 9. Hãy nối bài viết với nội dung rèn luyện kĩ năng tương ứng trong mỗi bài học chính:

a) 1-a, 2-c, 3-b, 4-dĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

b) 1-b, 2-a, 3-b, 4-d

c) 1-a, 2-c, 3-d, 4-b

d) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d

Câu 10. HS làm các bài tập chính tả có số thứ tự đặt trong dấu ngoặc đơn như thế nào?

a) Giáo viên chọn cho HS làm các bài a, b hoặc c, tùy theo lỗi chính tả các em thường mắcĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

b) Giáo viên giao cho mỗi tổ làm một bài trong các bài a, b hoặc c

c) Giáo viên giao cho mỗi nhóm làm một bài trong các bài a, b hoặc c

d) Mỗi HS đều làm toàn bộ các bài a, b và c

Câu 11. Yêu cầu về tập làm văn đối với HS lớp 3 là gì?

a) Viết 4 - 5 câu theo nội dung nhất định

b) Viết câu hoặc đoạn văn theo nội dung nhất địnhĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

c) Viết đoạn văn theo nội dung nhất định

d) Viết bài văn có đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài

Câu 12. Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ các hình thức rèn luyện kĩ năng nói và nghe ở lớp 3?

a) Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc phân vai đọc lại (diễn lại) câu chuyện đã học; quan sát và nói theo đề tài

b) Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc phân vai đọc lại (diễn lại) câu chuyện đã học; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

c) Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc đọc lại câu chuyện (bài thơ, bài văn, bài báo) đã đọc ở nhà và trao đổi về câu chuyện (bài thơ, bài văn, bài báo) đó; quan sát và nói theo đề tài; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

d) Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc phân vai đọc lại (diễn lại) câu chuyện đã học; kể hoặc đọc lại và trao đổi về câu chuyện (bài thơ, bài văn, bài báo) đã đọc ở nhà; quan sát và nói theo đề tài; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọnĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 13. Giáo viên cần làm gì nếu một số HS không mang sách báo đến lớp hoặc mang đến lớp sách báo không phù hợp trong các tiết trao đổi về sách báo tự đọc ở nhà?

a) Hướng dẫn những HS đó ngồi chờ để nghe các bạn đọc xong đọc lại

b) Hướng dẫn những HS đó đọc bài có kí hiệu M trong SGKĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

c) Hướng dẫn những HS đó đọc chung với bạn ngồi bên cạnh

d) Hướng dẫn những HS đó đọc lại những bài đã học trong SGK

Câu 14. HS cần đọc và đánh dấu vào bảng tự đánh giá theo thứ tự nào?

a) Lần lượt đọc và đánh dấu vào từng dòng a, b, c,… ở cột Những điều đã biết

b) Lần lượt đọc và đánh dấu vào từng dòng a, b, c,… ở cột Những việc đã làm được

c) Lần lượt đọc và đánh dấu vào từng dòng a, b, c,… ở từng cột, sau đó chuyển sang cột khác

d) Lần lượt đọc và đánh dấu theo từng dòng (a, b, c,…) ở 2 cột, từ cột trái sang cột phảiĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 15. Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ các hoạt động chính của giáo viên trong tiết Ôn tập?

a) Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng; hướng dẫn HS làm các bài tập đọc, viết, nói và nghe Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

b) Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng và đọc hiểu

c) Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, đọc hiểu và viết

d) Hướng dẫn HS làm các bài tập đọc, viết, nói và nghe

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 3 Cánh Diều

Câu 1: Bốn nguyên tắc vàng được thể hiện trong Sách giáo khoa Toán 3 Cánh Diều là gì?

A. (1) Dạy học phân hoá. (2) Thiết thực - Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực. (3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ học sinh, hiểu học sinh, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của học sinh. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

B. (1) Tinh giản - Giảm tải. (2) Dạy học phân hóa. (3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ học sinh, hiểu học sinh, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của học sinh. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

C. (1) Tinh giản - Giảm tải. (2) Thiết thực - Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực. (3) Dạy học phân hóa. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

D. (1) Tinh giản - Giảm tải. (2) Thiết thực - Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực. (3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ học sinh, hiểu học sinh, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của học sinh. (4)Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 2: Dạy học môn Toán lớp 3 cần chú ý tạo cơ hội cho HS hình thành những năng lực nào?

A. Năng lực tư duy và lập luận toán học; Năng lực giải quyết vấn đề toán học.

B. Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

C. Năng lực sử dụng phương tiện và công cụ học toán.

D. Cả 3 đáp án trên.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 3: Đặc điểm cơ bản nhất của Sách giáo khoa Toán 3 Cánh Diều là gì?

A. Thiết kế theo định hướng tiếp cận nội dung.

B. Thiết kế theo định hướng phát triển năng lực.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Hình thức đẹp.

D. Có tính phân hoá cao.

Câu 4: Mỗi bài học trong Sách giáo khoa Toán 3 Cánh Diều có các hoạt động cơ bản nào?

A. Luyện tập, Thực hành, Vận dụng, Khám phá.

B. Khởi động, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng.

C. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, khám phá rút ra bài học; Thực hành, luyện tập; Vận dụng giải quyết vấn đề.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, khám phá rút ra bài học; Thực hành, luyện tập; Mở rộng.

Câu 5: Mỗi bài học trong Sách giáo khoa Toán 3 Cánh Diều thường bắt đầu từ hoạt động nào sau đây?

A. Khởi động, trải nghiệm.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Phân tích, khám phá, rút ra bài học.

C. Thực hành, luyện tập.

D. Củng cố, vận dụng.

Câu 6: Hoạt động Khởi động trong Sách giáo khoa Toán 3 Cánh Diều nhằm mục đích gì?

A. Tạo tâm thế tích cực, khơi gợi suy nghĩ, hứng thú của học sinh để vào bài mới.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Giúp học sinh khám phá tri thức mới.

C. Giúp học sinh nhớ lại tri thức cũ.

D. Giúp học sinh rèn kĩ năng.

Câu 7: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong Chương trình môn Toán 2018 lớp 3?

A. Đề-ca-gam, Héc-tô-gam, Đề-ca-mét, Héc-tô-mét.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Mét vuông.

C. Mi-li-mét.

D. Gam.

Câu 8: Chương trình môn Toán 2018 lớp 3 có thêm những nội dung nào?

A. Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Ước lượng theo nhóm chục, nhóm trăm.

C. Số liền trước, liền sau.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 9: Nội dung về số và phép tính trong Chương trình môn Toán 2018 lớp 3 có những điểm mới nào?

A. Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn.

B. Chuyển bảng nhân 3, 4; bảng chia 3, 4 từ lớp 2 cũ lên lớp 3 mới; chuyển 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 từ lớp 2 cũ lên lớp 3 mới.

C. Giảm tải nội dung tìm thành phần chưa biết của phép tính (tìm x).

D. Tất cả các phương án trên.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 10: Nội dung về Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến giải bài toán có lời văn trong Chương trình môn Toán 2018 lớp 3 có những điểm mới nào?

A. Giảm tải: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

B. Giảm tải: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Giảm tải: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

D. Giảm tải: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

Câu 11: Mỗi bài trong sách Toán 3 được biên soạn để dạy trong mấy tiết?

A. 1 tiết.

B. 2 tiết.

C. 3 tiết.

D. Có thể 1 hoặc 2 tiết.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 12: Học sinh cần đạt được yêu cầu gì khi học khối hộp chữ nhật, khối lập phương?

A. Quan sát, nhận dạng và nói đúng tên hình.

B. Quan sát, nhận dạng và vẽ hình.

C. Quan sát, nhận dạng và tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của mỗi khối hình.

D. Quan sát, nhận dạng đúng khối hộp chữ nhật, khối lập phương, nhận biết các đỉnh, các cạnh, các mặt của khối hộp chữ nhật, khối lập phương.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 13: Chương trình môn Toán cấp Tiểu học không ghi mạch kiến thức Giải bài toán có lời văn, vậy nội dung Giải bài toán có lời văn có cần thiết phải dạy ở lớp 3 không?

A. Không cần thiết phải dạy giải toán.

B. Dạy cũng được, không dạy cũng được.

C. Có dạy, tuy nhiên không cần quan tâm.

D. Tuy chương trình không tách riêng mạch kiến thức Giải bài toán có lời văn nhưng Bài toán có lời văn vẫn có ở các mạch kiến thức với yêu cầu: Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến giải các bài toán.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 14: Nên sử dụng thiết bị, học liệu trong quá trình tổ chức dạy học Toán 3 như thế nào?

A. Sử dụng càng nhiều càng tốt.

B. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Hạn chế sử dụng.

D. Không nên sử dụng vì phức tạp, mất thời gian.

Câu 15: Nên sử dụng Sách giáo viên Toán 3 như thế nào?

A. Xây dựng kế hoạch bài học một cách linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở những gợi ý của sách.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Sách mang tính pháp lệnh, chỉ cần dạy học theo sách.

C. Không cần thiết phải sử dụng sách vì sẽ triệt tiêu sự sáng tạo của giáo viên.

D. Có thể sử dụng sách nhưng không được thay đổi vị trí các chủ đề/bài học.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin Học lớp 3 Cánh Diều

Chọn một phương án đúng cho các câu hỏi sau:

Câu 1.

Khi nói về mục tiêu của SGK Tin học 3 Cánh Diều, câu nào dưới đây là SAI?

A. Đáp ứng yêu cầu của Chương trình (CT) môn Tin học 3 năm 2018.

B. Là tài liệu chính giúp GV định hướng, lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện dạy học và công cụ đánh giá kết quả học tập của HS.

C. Là tài liệu chính giúp HS chiếm lĩnh tri thức, tìm tòi và vận dụng tri thức theo yêu cầu cần đạt (YCCĐ) trong Chương trình môn Tin học lớp 3.

D. Chỉ là tài liệu để dạy môn Tin học lớp 3.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 2.

Khi nói về các cách tiếp cận của SGK Tin học 3 Cánh Diều, câu nào dưới đây là SAI?

A. Tiếp cận Năng lực

B. Tiếp cận Nội dungĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Tiếp cận Hoạt động

D. Tiếp cận Đối tượng

E. Tiếp cận Hệ thống

Câu 3.

Khi nói về tính mở trong SGK Tin học Cánh Diều, câu nào dưới đây là ĐÚNG?

A. GV chỉ có thể linh hoạt thay thế hoạt động trong SGK để phù hợp đối tượng HS.

B. GV chỉ có thể linh hoạt thay thế ví dụ trong SGK để phù hợp đối tượng HS.

C. GV chỉ có thể linh hoạt thay thế bài tập trong SGK để phù hợp đối tượng HS.

D. GV có thể linh hoạt thay đổi ví dụ, hoạt động, bài tập trong SGK để phù hợp đối tượng HS.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 4.

Khi gợi ý về phương pháp dạy học Tin học 3 Cánh Diềuđoạn văn nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG?

A. Coi trọng dạy học trực quan và thực hành. Tư duy của HS tiểu học là tư duy trực quan do đó cần sử dụng đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh, video, ...) để minh hoạ, giải thích kiến thức cho HS.

B. Học sinh lớp 3 còn nhỏ tuổi, không nên triển khai phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Chú trọng tổ chức dạy học kiến tạo kiến thức. GV cần tổ chức cho HS các hoạt động học với hình thức phù hợp để tạo cơ hội cũng như khuyến khích HS tham gia vào quá trình tìm hiểu, khám phá kiến thức của bài học.

D. Khi thực hiện hình thức tổ chức dạy học theo nhóm, GV thực hiện triết lí “học mà chơi, chơi mà học”. Do đó, cần ưu tiên các hình thức như trò chơi, tranh biện, đóng vai, cuộc thi nhỏ.

Câu 5

Khi gợi ý về phương pháp đánh giá thường xuyên , câu nào sau đây là SAI?

A. Thông qua câu trả lời của HS.

B. Thông qua hồ sơ học tập, ghi nhận tinh thần, thái độ của HS trong các hoạt động học tập.

C. Chỉ bằng một phương pháp duy nhất là đánh giá thông qua quan sát thái độ, hành vi.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Thông qua các yêu cầu (câu hỏi) trong các nhiệm vụ học tập.

Câu 6.

Khi nói về mục tiêu của chủ đề con A1, câu nào dưới đây là SAI?

A. Giúp học sinh nhận diện và phân biệt được hình dạng thường gặp của những máy tính thông dụng.

B. Giới thiệu để HS nhận biết được màn hình cảm ứng của máy tính bảng, điện thoại thông minh,... cũng là thiết bị tiếp nhận thông tin vào.

C. Giúp HS hiểu rằng bốn thành phần cơ bản của máy tính để bàn gắn liền với nhau.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Hình thành cho HS khả năng cầm được chuột đúng cách, thực hiện được các thao tác cơ bản: di chuyển, nháy, nháy đúp, kéo thả chuột.

Câu 7.

Để giới thiệu các khái niệm thông tin và quyết định, ở chủ đề con A2, việc làm nào dưới đây là ĐÚNG?

A. Cung cấp các định nghĩa chặt chẽ, chính xác cho học sinh.

B. Yêu cầu HS tra cứu từ điển, tài liệu khác để tìm hiểu các khái niệm.

C. Trình bày một số ví dụ trong đời sống, phù hợp với trải nghiệm của HS để hình thành khái niệmĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Yêu cầu HS giải thích các khái niệm một cách rõ ràng, chính xác

Câu 8.

Đẻ giúp học sinh tập gõ phím, trong chủ đề con A3, đã sử dụng phần mềm nào dưới đây?

A. Kyran’s Typing Tutor

B. Mario

C. RapidTypingĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Typing Fingers

Câu 9

Khi trình bày về mục tiêu cần đạt của chủ đề B, yêu cầu nào dưới đây là SAI?

A. Nêu được ví dụ về tin tức và chương trình giải trí có thể xem được khi truy cập Internet (như xem tin dự báo thời tiết, nghe ca nhạc,...).

B. Truy cập được mạng có dây và mạng không dây.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Nêu được ví dụ thông tin nào đó không có sẵn trong máy tính đang sử dụng nhưng có thể tìm thấy trên Internet.

D. Biết được không phải thông tin nào trên Internet cũng phù hợp với lứa tuổi.

Câu 10

Khi giới thiệu về mục tiêu của chủ đề con C1, câu nào dưới đây là SAI?

A. Giải thích được nếu sắp xếp những gì ta có một cách hợp lí thì khi cần sẽ tìm được nhanh hơn.

B. Hiểu được rằng, sắp xếp đồ vật hay dữ liệu chỉ duy nhất là để nhìn cho đẹp.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Nêu được cách tìm đúng và nhanh đối tượng cần tìm dựa trên sự sắp xếp.

D. Biết được có thể biểu diễn một sắp xếp phân loại cụ thể bằng sơ đồ hình cây.

Câu 11.

Câu nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG khi giới thiệu về mục tiêu cần đạt của chủ đề con C2?

A. HS cần nhận ra được các thư mục con của một thư mục.

B. Biết được đường dẫn từ một thư mục đến một thư mục nào đó để truy cập được tệp ở cuối đường dẫn.

C. Không yêu cầu phải tìm được tệp ở một thư mục nào đó.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Vẽ được cây thư mục để lưu trữ và chia nhóm, phân loại một tập hợp các tệp theo yêu cầu.

Câu 12

Câu nào dưới đây là SAI khi nêu mục tiêu của chủ đề D?

A. Biết được thông tin cá nhân và gia đình có thể được lưu trữ và trao đổi nhờ máy tính.

B. Tin tưởng được rằng, máy tính là sở hữu riêng của cá nhân nên người khác không thể nào khai thác thông tin nhằm gây hại.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và gia đình khi giao tiếp qua máy tính.

D. Biết được việc người xấu có thể lợi dụng những thông tin này gây hại cho em và gia đình.

Câu 13

Khi nói về YCCĐ ở chủ đề con E1, câu nào dưới đây là SAI?

A. Nhận biết được biểu tượng của phần mềm trình chiếu và kích hoạt được bằng cách nháy chuột vào biểu tượng.

B. Gõ được một văn bản dài bằng tiếng Việt, có dấu.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Đưa được ảnh vào một trang chiếu, lưu và đặt được tên cho tệp trình chiếu.

D. Hoàn thành được bài trình chiếu đơn giản theo nhu cầu của bản thân.

Câu 14

Để đánh giá kết quả học tập của HS ở chủ đề con E3, GV cần ưu tiên sử dụng công cụ đánh giá nào sau đây ?

A. Bài kiểm tra trắc nghiệm nhiều lựa chon

B. Bài kiểm tra viết lý thuyết

C. Bảng kiểm để HS tự đánh giá và đánh giá theo cặp.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Bài kiểm tra thực hành của mỗi học sinh

Câu 15

Khi giới thiệu về mục tiêu của chủ đề F,câu nào dưới đây là SAI?

A. Nêu được một số công việc hằng ngày được thực hiện theo từng bước, mỗi bước là một việc nhỏ hơn, các bước phải được sắp xếp thứ tự.

B. Nhận biết được việc chia một nhiệm vụ lớn thành những nhiệm vụ nhỏ hơn là để dễ hiểu và dễ thực hiện hơn.

C. Phát biểu được nhiệm vụ đặt ra nhưng không phải xác định được những gì đã cho trước, cần làm gì hay cần tạo ra sản phẩm số nào.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Sử dụng được cách nói “Nếu... Thì...” thể hiện quyết định thực hiện một việc hay không tuỳ thuộc vào một điều kiện có được thoả mãn hay không.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh Diều

Chọn một phương án đúng cho các câu sau:

Câu 1. SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 3 bộ Cánh Diều được biên soạn dựa trên những quan điểm nào sau đây?

(1) Dạy học tích hợp.

(2) Dạy học theo chủ đề;

(3) Giáo viên là trung tâm của quá trình dạy học.

(4) Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh.

Tổ hợp câu trả lời đúng là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (2), (4).Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. (2), (3), (4).

D. (1), (3), (4).

Câu 2. SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 3 bộ Cánh Diều được biên soạn nhằm hình thành cho HS năng lực đặc thù nào?

A. Năng lực tư duy sáng tạo.

B. Năng lực giải quyết vấn đề.

C. Năng lực khoa học.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Năng lực tự học.

Câu 3. Năng lực dặc thù của môn Tự nhiên và Xã hội bao gồm những thành phẩn nào?

(1) Tìm hiểu về giá trị đạo đức.

(2) Nhận thức khoa học.

(3) Tìm hiểu về môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

(4) Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Tổ hợp câu trả lời đúng là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (2), (4).

C. (2), (3), (4).Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. (1), (3), (4).

Câu 4. SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 3 bộ Cánh Diều được biên soạn nhằm hình thành cho HS những năng lực chung được ghi trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là:

A. Năng lực tính toán; Năng lực tự chủ và tự học; Năng lực giao tiếp và hợp tác.

B. Năng lực ngôn ngữ; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực giao tiếp và hợp tác; Năng lực tự chủ và tự học

C. Năng lực công nghệ; năng lực tin học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

D. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực tự chủ và tự học; Năng lực giao tiếp và hợp tác.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 5. Phẩm chất nào dưới đây có thể được hình thành cho HS qua tất cả các hoạt động học tập trong môn TN&XH?

A. Yêu con người, thiên nhiên;

B. Đức tính chăm chỉ; Có trách nhiệm với môi trường sống;

C. Ý thức bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình, cộng đồng;

D. Trung thực.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 6. SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 3 bộ Cánh Diều có những điểm mới, nổi bật nào sau đây?

(1) Tạo điều kiện cho GV đổi mới phương pháp.

(2)Thể hiện được quan điểm dạy học tích hợp nhằm giáo dục phẩm chất cho HS.

(3) Góp phần hình thành các năng lực chung.

(4) Được biện soạn theo hướng “mở” không quy định số tiết cho mỗi chủ đề.

(5) Chú trọng đến việc hình thành năng lực đặc thù cho HS - Năng lực khoa học.

Tổ hợp câu trả lời đúng là:

A. (1), (2), (3), (4).

B. (1), (2), (3), (5).Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. (2), (3), (4), (5).

D. (1), (3), (4), (5).

Câu 7. Trong số những định hướng chung về phương pháp giáo dục của môn TN&XH theo chương trình 2018 dưới đây, định hướng về phương pháp giáo dục nào giúp HS phát triển kĩ năng nhận xét, so sánh, phân loại, phân tích, suy luận, khái quát hóa?

A. Khai thác kiến thức, kinh nghiệm HS về cuộc sống xung quanh.

B. Tổ chức học tập cho HS thông qua quan sát.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Tổ chức cho HS học tập thông qua trải nghiệm.

D. Tổ chức học tập cho HS thông qua tương tác.

Câu 8. Trong số các phương pháp dạy học cụ thể dưới đây, những phương pháp nào mới được sử dụng vào một số bài học trong SGK TN&XH 3 bộ sách Cánh diều?

A. Quan sát; Thảo luận.

B. Trò chơi; Đóng vai.

C. Xử lí tình huống; Thực hành.

D. Thí nghiệm; Học theo dự án

E. Điều tra, khảo sát.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 9. Cấu trúc một bài học trong SGK TN&XH 3 bộ sách Cánh diều thưỡng bao gồm các hoạt động:

(1) Mở đầu: gắn kết, dẫn vào bài học

(2) Hình thành kiến thức, kĩ năng mới

(3) Luyện tập và vận dụng

(4) Kiến thức cốt lõi được chốt lại sau mỗi đơn vị nội dung hoặc sau toàn bài học.

(5) Một số bài có lời nhắc nhở của con ong hoặc mục Em có biết.

A. ĐúngĐáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Sai

Câu 10. Các sơ đồ, biểu bảng được sử dụng trong SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 3 bộ Cánh Diều có tác dụng gì?

(1) Làm đơn giản hóa các kiến thức khoa học khó hiểu, trừu tượng đối với HS.

(2) Giúp HS hệ thống hóa các kiến thức đã học

(3) Giúp GV đánh giá được năng lực tư duy logic của HS.

(4) Giúp GV đánh giá được năng lực hợp tác của HS.

Tổ hợp câu trả lời đúng là:

A. (1), (2), 3).Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. (1), (2), (4).

C. (1), (3), (4).

D. (2), (3), (4).

Câu 11. Khi tổ chức dạy bài học mới, GV cần thực hiện theo các bước nào?

(1) Mở đầu (tương ứng với hoạt động gắn kết trong SGK).

(2) Hình thành kiến thức, kĩ năng mới.

(3) Đánh giá, nhận xét kết quả học tập của học sinh cuối mỗi tiết học hoặc cuối bài học.

(4) Luyện tập và vận dụng.

(5) Đánh giá quá trình học tập của học sinh ở các hoạt động từ kết nối, hình thành kiến thức ki năng mới đến luyện tập và vận dụng.

Tổ hợp câu trả lời đúng là:

A. (1), (2), (3) (4).

B. (1), (2), (3), (5).

C. (1), (2), (4), (5).Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. (2), (3), (4), (5)

Câu 12. Khi tổ chức dạy bài thực hành ngoài hiện trường, GV cần thực hiện theo quy trình nào?

(1) Chuẩn bị.

(2) Ôn tập, hệ thống những kiến thức kĩ năng đã học.

(3) Quan sát ngoài hiện trường.

(4) Báo cáo kết quả.

Tổ hợp câu trả lời đúng là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. (1), (2), (4).

D. (2), (3), (4).

Câu 13. Khi tổ chức dạy bài Ôn tập và đánh giá chủ đề, GV cần thực hiện theo quy trình nào?

(1) Ôn lại các kiến thức và kĩ năng đã học về chủ đề.

(2) Hệ thống hóa những kiến thức kĩ năng đã học về chủ đề.

(3) Báo cáo kết quả.

(4) Xử lí tình huống.

Tổ hợp câu trả lời đúng là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (1), (2), (4).Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. (2), (3), (4).

Câu 14. Để hình thành, phát triển thành phần năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội xung quanh cho HS, GV cần:

A. tạo cho HS cơ hội tự học, tự trải nghiệm.

B. tạo cơ hội cho HS trình bày hiểu biết bằng cách riêng.

C. tạo điều kiện để học sinh đặt được câu hỏi, được quan sát, thực hành, nhận xét, so sánh các hiện tượng, sự vật xung quanh.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. tạo điều kiện cho HS trao đổi, chia sẻ giúp đỡ nhau trong học tập.

Câu 15. Để phát triển thành phần năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho HS, GV cần:

A. tạo cho HS cơ hội giao tiếp, ứng xử phù hợp.

B. tạo điều kiện để HS thu thập thông tin về những gì cần tìm hiểu.

C. tạo điều kiện để HS giải thích, phân tích các tình huống, giải quyết các vấn đề đơn giản, thường gặp trong cuộc sống.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. tạo cơ hội cho HS quan sát, ghi lại những gì đã quan sát được về tự nhiên và xã hội xung quanh.

4. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 6 sách Cánh Diều

5. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 7 sách Cánh Diều

6. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 10 sách Cánh Diều

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Ngoài Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách Cánh diều trên, các bạn có thể tham khảo các tài liệu khác của tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 để củng cố và nắm chắc kiến thức, đào sâu các dạng bài, giúp các em tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng. Các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Tin Học lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
4 22.635
Sắp xếp theo

Văn bản giáo dục

Xem thêm