Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 5 bộ Kết nối tri thức

Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 5 bộ Kết nối tri thức bao gồm các môn học:  Tiếng Việt, Toán, Lịch sử - Địa lí, Công nghệ, Khoa học, Mĩ thuật, Tin học, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, Giáo dục thể chất giúp thầy cô tham khảo, hoàn thành bài tập trắc nghiệm trong Chương trình tập huấn SGK lớp 5. Đây là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham khảo.

Giải SGK lớp 5 Sách mới:

1. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Tiếng Việt lớp 5 Kết nối tri thức

Câu

Đáp án

1

B

2

A

3

B

4

A

5

C

6

C

7

D

8

D

9

B

10

C

>> Chi tiết câu hỏi và đáp án: Đáp án trắc nghiệm tập huấn Tiếng Việt lớp 5

2. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Toán lớp 5 Kết nối tri thức

1. B2. D3. A4. B5. D
6. A7. D8. D9. A10. D

>> Chi tiết câu hỏi và đáp án: Đáp án trắc nghiệm tập huấn Toán lớp 5

3. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Tin học lớp 5 Kết nối tri thức

1. D2. A3. D4. C5. B
6. C7. A8. D9. C10. D

>> Chi tiết câu hỏi và đáp án: Đáp án trắc nghiệm tập huấn Tin học lớp 5

4. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Khoa học lớp 5 Kết nối tri thức

1. C2. D3. D4. B5. D
6. A7. C8. D9. B10. C

>> Chi tiết câu hỏi và đáp án: Đáp án trắc nghiệm tập huấn Khoa học lớp 5

5. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Công nghệ lớp 5 Kết nối tri thức

1. B2. A3. D4. B5. C
6. C7. A8. C9. C10. C

>> Chi tiết câu hỏi và đáp án: Đáp án tập huấn Công nghệ lớp 5

6. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử - Địa lí lớp 5 Kết nối tri thức

1. B2. A3. B4. C5. D
6. A7. C8. A9. C10. B

>> Chi tiết câu hỏi và đáp án: Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử - Địa lí lớp 5

7. Đáp án tập huấn môn Mĩ thuật lớp 5 Kết nối tri thức

1. D2. C3. A4. D5. B
6. C7. D8. D9. D10. B

>> Chi tiết câu hỏi và đáp án: Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mĩ thuật lớp 5

8. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Hoạt động trải nghiệm lớp 5 Kết nối tri thức

1. A2. B3. A4. C5. C
6. D7. B8. C9. A10. D

>> Chi tiết câu hỏi và đáp án: Đáp án trắc nghiệm tập huấn Hoạt động trải nghiệm lớp 5

9. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Đạo đức lớp 5 Kết nối tri thức

1. D2. B3. A4. B5. C
6. A7. D8. B9. D10. C

>> Chi tiết câu hỏi và đáp án: Đáp án tập huấn môn Đạo đức lớp 5

10. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo dục thể chất lớp 5 Kết nối tri thức

1. D2. B3. D4. C5. D
6. A7. B8. D9. A10. D

>> Chi tiết câu hỏi và đáp án: Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo dục thể chất lớp 5

Xem thêm:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm