Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Kế hoạch dạy học môn Đạo đức lớp 5 Cánh diều

Kế hoạch dạy học Đạo đức lớp 5 sách Cánh diều được lập chi tiết giúp các thầy cô tham khảo, nhanh chóng xây dựng kế hoạch giảng dạy cho cả năm học. Đây cũng là tài liệu giúp thầy cô soạn giáo án điện tử lớp 5 Cánh diều thêm hiệu quả.

1. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức lớp 5

Môn học, hoạt động giáo dục (MÔN ĐẠO ĐỨC)

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước

Đạo đức:

Bài 1: Em biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (Tiết 1).

1

2

Đạo đức:

Bài 1: Em biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (Tiết 2).

2

3

Đạo đức:

Bài 1: Em biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (Tiết 3).

3

4

Tôn trọng sự khác biệt

Đạo đức:

Bài 2: Em tôn trọng sự khác biệt (Tiết 1).

4

5

Đạo đức:

Bài 2: Em tôn trọng sự khác biệt (Tiết 2).

5

6

Đạo đức:

Bài 2: Em tôn trọng sự khác biệt (Tiết 3).

6

7

Vượt qua khó khăn

Đạo đức:

Bài 3: Em nhận biết khó khăn (Tiết 1).

7

8

Đạo đức:

Bài 3: Em nhận biết khó khăn (Tiết 2).

8

9

Đạo đức:

Bài 3: Em nhận biết khó khăn (Tiết 3).

9

10

Đạo đức:

Bài 4: Em biết vượt qua khó khăn (Tiết 1).

10

11

Đạo đức:

Bài 4: Em biết vượt qua khó khăn (Tiết 2).

11

12

Bảo vệ cái đúng, cái tốt

Đạo đức:

Bài 5: Em bảo vệ cái đúng, cái tốt (Tiết 1).

12

13

Đạo đức:

Bài 5: Em bảo vệ cái đúng, cái tốt (Tiết 2).

13

14

Đạo đức:

Bài 5: Em bảo vệ cái đúng, cái tốt (Tiết 3).

14

15

Bảo vệ môi trường sống

Đạo đức:

Bài 6: Môi trường sống quanh em (Tiết 1).

15

16

Đạo đức:

Bài 6: Môi trường sống quanh em (Tiết 2).

16

17

Ôn tập đánh giá

Đạo đức:

Ôn tập học kì 1

17

18

Đạo đức:

Đánh giá cuối kì 1

18

19

Bảo vệ môi trường sống

Đạo đức:

Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống (Tiết 1).

19

20

Đạo đức:

Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống (Tiết 2).

20

21

Đạo đức:

Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống (Tiết 3).

21

22

Lập kế hoạch
cá nhân

Đạo đức:

Bài 8: Em lập kế hoạch cá nhân (Tiết 1).

22

23

Đạo đức:

Bài 8: Em lập kế hoạch cá nhân (Tiết 2).

23

24

Đạo đức:

Bài 8: Em lập kế hoạch cá nhân (Tiết 3).

24

25

Phòng, tránh
xâm hại

Đạo đức:

Bài 9: Em nhận biết biểu hiện xâm hại (Tiết 1).

25

26

Đạo đức:

Bài 9: Em nhận biết biểu hiện xâm hại (Tiết 2).

26

27

Đạo đức:

Bài 10: Em phòng, tránh xâm hại (Tiết 1).

27

28

Đạo đức:

Bài 10: Em phòng, tránh xâm hại (Tiết 2).

28

29

Đạo đức:

Bài 10: Em phòng, tránh xâm hại (Tiết 3).

29

30

Sử dụng tiền
hợp lí

Đạo đức:

Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng tiền hợp lí (Tiết 1).

30

31

Đạo đức:

Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng tiền hợp lí (Tiết 2).

31

32

Đạo đức:

Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lí (Tiết 1).

32

33

Đạo đức:

Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lí (Tiết 2).

33

34

Ôn tập đánh giá

Đạo đức:

Ôn tập học kì 2

34

35

Đạo đức

Ôn tập đánh giá cuối năm.

35

2. Phân phối chương trình Đạo đức lớp 5

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO ĐỨC 5

BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

MẠCH

NỘI DUNG

CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI

SỐ TIẾT

GIÁO DỤC

ĐẠO ĐỨC

(55%)

Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước

Bài 1: Em biết ơn những người có công với quê hương, đất nước

3

Tôn trọng sự khác biệt

Bài 2: Em tôn trọng sự khác biệt

3

Vượt qua khó khăn

Bài 3: Em nhận biết khó khăn

3

Bài 4: Em biết vượt qua
khó khăn

2

Bảo vệ cái đúng, cái tốt

Bài 5: Em bảo vệ cái đúng, cái tốt

3

Bảo vệ môi trường sống

Bài 6: Môi trường sống quanh em

2

Ôn tập học kì 1

Đánh giá giữa kì 1

2

GIÁO DỤC

ĐẠO ĐỨC (55%)

Bảo vệ môi trường sống

Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống

3

GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG

(25%)

Lập kế hoạch cá nhân

Bài 8: Em lập kế hoạch cá nhân

3

Phòng, tránh xâm hại

Bài 9: Em nhận biết biểu hiện xâm hại

2

Bài 10: Em phòng, tránh xâm hại

3

GIÁO DỤC

KINH TẾ

(10%)

Sử dụng tiền hợp lí

Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng tiền hợp lí

2

Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lí

2

Ôn tập học kì 2

Đánh giá giữa kì 2

2

Mời các bạn tải về!

Xem thêm các chuyên mục Giải bài tập:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án lớp 5

    Xem thêm