Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mĩ thuật lớp 5 Kết nối tri thức

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 5

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mĩ thuật lớp 5 Kết nối tri thức được VnDoc.com đăng tải với mong muốn giúp thầy cô nhanh chóng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 5 mới. Đây là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham khảo.

Giải SGK lớp 5 Sách mới:

Đáp án tập huấn môn Mĩ thuật lớp 5 sách Kết nối tri thức

Câu 1: Theo Chương trình GDPT 2018 – môn Mĩ thuật, định hướng chủ đề trong lĩnh vực mĩ thuật tạo hình ở Mĩ thuật 5 gồm mấy nội dung?

A. Thiên nhiên, con người, gia đình, nhà trường, xã hội.

B. Thiên nhiên, con người, gia đình, nhà trường, xã hội, quê hương.

C. Thiên nhiên, con người, gia đình, nhà trường, xã hội, quê hương, đất nước.

D. Thiên nhiên, con người, gia đình, nhà trường, xã hội, quê hương, đất nước, thế giới.

Câu 2: Chủ đề nào trong sách giáo khoa Mĩ thuật 5 có định hướng chủ đề về thế giới?

A. 5.

B. 6.

C. 8.

D. 7.

Câu 3: Chủ đề nào trong sách giáo khoa Mĩ thuật 5 đề cập đến sản phẩm thủ công mĩ nghệ?

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 1.

Câu 4: Theo Chương trình GDPT 2018 – môn Mĩ thuật, định hướng chủ đề trong lĩnh vực mĩ thuật ứng dụng ở Mĩ thuật 5 gồm mấy nội dung?

A. Đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân.

B. Đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, đồ lưu niệm, đồ gia dụng.

C. Đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, đồ lưu niệm.

D. Đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, đồ lưu niệm, đồ gia dụng, đồ trang trí nội thất.

Câu 5: Mĩ thuật 5 - bộ sách Kết nối tri thức gồm mấy chủ đề?

A. 7.

B. 8.

C. 9.

D. 10.

Câu 6: Trong năm học 2024 - 2025, đánh giá trong môn Mĩ thuật lớp 5 thực hiện theo thông tư số bao nhiêu?

A. 22.

B. 30.

C. 27.

D. 58.

Câu 7: Đánh giá định kì trong môn Mĩ thuật lớp 5 theo những mức độ nào?

A. Đạt yêu cầu và chưa đạt yêu cầu

B. Tốt – Khá – Trung bình – Yếu

C. Giỏi – Khá – Trung bình – Yếu – Kém

D. Hoàn thành tốt – Hoàn thành – Chưa hoàn thành

Câu 8: Trong năm học 2024 - 2025, xây dựng kế hoạch giáo dục và kế hoạch bài dạy trong môn Mĩ thuật lớp 5 theo công văn số bao nhiêu?

A. 2345.

B. 3036.

C. 3969.

D. 5512

Câu 9: Phương pháp dạy học sách Mĩ thuật 5 – bộ sách KNTT với cuộc sống như thế nào?

A. Phương pháp dạy học theo phân môn.

B. Phương pháp dạy học theo chủ đề.

C. Phương pháp dạy học tích hợp.

D. Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học.

Câu 10: Việc sử dụng đồ dùng dạy học và đồ dùng học tập trong môn Mĩ thuật lớp 5 theo phương án nào phù hợp?

A. Yêu cầu nhà trường mua sắm và học sinh phải được trang bị đầy đủ theo yêu cầu của SGK.

B. Sử dụng linh hoạt theo điều kiện thực tế tại nhà trường và khả năng đáp ứng của học sinh tại địa phương.

C. Sử dụng đồ dùng dạy học theo Chương trình GDPT 2006.

D. Hạn chế sử dụng đồ dùng dạy học.

Xem thêm:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm