Phân phối chương trình STEM lớp 5

Phân phối chương trình STEM lớp 5

Kế hoạch dạy học chương trình STEM Lớp 5 là mẫu phân phối chương trình cả năm học cho các thầy cô tham khảo chuẩn bị cho năm học mới cho các trường áp dụng chương trình học này.

Chương trình học STEM là một phương pháp giáo dục tích hợp các yếu tố về Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học) – để đem cho người học những kiến thức về khoa học, tiếp cận kỹ năng toán học để phát triển khả năng thể hiện các ý tưởng một cách chính xác và áp dụng trong đời sống hàng ngày.

Chương trình STEM Lớp 5

Hai tuần một buổi, mỗi buổi hai tiết, mỗi tiết 30 phút, làm chủ đề STEM trong phòng Lab STEM.

Tuần

Tiết

Chủ đề

Tên hoạt động

Hình thức tổ chức HĐ

Thiết bị, tài liêu

CT mới

CT cũ

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

1

Kẹo tinh thể

HĐ 1: Tìm hiểu về quá trình hòa tan và kết tinh

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi.

- Tài liệu “Kẹo tinh thể”

- Máy tính, slides

- Chủ đề Chất (Sự biến đổi hóa học của chất)

Chủ đề Vật chất và năng

lượng, Sau Bài 38,39:Sự biến đổi hóa học của chất, Sách khoa học lớp 5

2

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

1

Kẹo tinh thể

HĐ 2: Xây dựng và lựa chọn phương án tiến hành TN

Thiết kế phương án TN

- Tài liệu “Kẹo tinh thể”

- Giấy A4

- Bút chì

- Chủ đề Chất (Sự biến đổi hóa học của chất)

Chủ đề Vật chất và năng

lượng, Sau Bài 38,39:Sự biến đổi hóa học của

chất, Sách khoa học lớp 5

2

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

1

Kẹo tinh thể

HĐ 3: Tiến hành TN làm kẹo tinh thể.

Tiến hành TN

- Máy tính

- Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến nhiệt độ, cáp IE 1394)

- Các nguyên liệu để làm kẹo tinh thể.

- Chủ đề Chất (Sự biến đổi hóa học của chất)

Chủ đề Vật chất và năng

lượng, Sau Bài 38,39:Sự biến đổi hóa học của chất, Sách khoa học lớp 5

2

Thuyết trình + Báo cáo kết quả TN

- Giấy A3

- Bút chì

- Máy tính, Slides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

1

Giao thông an toàn

Hoạt động 1: Tìm hiểu về đèn giao thông

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi

- Tài liệu “Đèn giao thông”

- Máy chiếu, máy tính, slides.

 

Chủ đề Con người và sức khỏe, Sau Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, Sách

khoa học lớp 5

2

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

1

Giao thông an toàn

Hoạt động 2:

Xây dựng mô hình đèn giao thông tại giao lộ

Lắp ghéo mô hình Đèn giao thông

- Bộ kit “Đèn giao thông”

- Tài liệu “Đèn giao thông”

 

Chủ đề Con người và sức khỏe, Sau Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, Sách khoa học lớp 5

2

Hoạt động 3: Vận hành hoạt động của mô hình đèn giao thông

Tiến hành chạy thử mô hình

- Máy tính

- Thiết bị CMA (CoachLabII, cảm biến áp suất, cáp IE 1394)

- Mô hình đèn giao thông

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

1

Giao thông an toàn

Hoạt động 3:

Vận hành hoạt động của mô hình đèn giao thông

- Báo cáo kết quả TN + Thuyết trình về hoạt động

đèn giao thông

- Giấy A3

- Bút chì

 

Chủ đề Con người và sức khỏe, Sau Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, Sách khoa học lớp 5

2

Hoạt động mở rộng: Tính toán, điều chỉnh câu lệnh cho phù hợp

Đọc tài liệu

Tài liệu “Đèn giao thông”

 

 

 

 

với đèn giao thông trong thực tế.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

1

 

Điện mặt trời

Hoạt động 1: Sử dụng năng lượng điên mặt

trời trong gia đình

Đọc tài liệu

- Tài liệu “Điện mặt trời”.

- Máy chiếu, máy tính, slides.

Chủ đề: Năng lượng, Nội dung: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy.

Sau Bài 41: Năng lượng mặt trời, Sách Khoa học 5

2

Hoạt động 2: Xây dựng mô hình ngôi nhà dùng NL mặt trời

Lắp ghép mô hình Điện mặt trời

- Bộ kit “Điện mặt trờit”.

- Tài liệu “Điện mặt trời”.

15.

 

 

 

 

 

 

 

16.

1

Điện mặt trời

Hoạt động 3: Vận hành thử mô hình

Vận hành mô hình (chiếu ánh sáng vào mái nhà để quạt và đèn

HĐ, chưa chạy Coach)

- Mô hình Điện mặt trời

- Đèn sưởi có gắn chiết áp.

Chủ đề: Năng lượng, Nội dung: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy.

Sau Bài 41: Năng lượng mặt trời, Sách Khoa học 5

2

Thuyết hình về ngôi nhà sử dụng NL

mặt trời.

- Máy chiếu, máy tính, slides.

17.

 

 

 

 

 

 

 

18.

1

 

Điện mặt trời

Hoạt động 4: Khảo sát độ sáng của đèn

Tiến hành TN

- Mô hình Điện mặt trời

- Đèn sưởi có gắn chiết áp.

- Máy tính

Chủ đề: Năng lượng, Nội dung: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy.

Sau Bài 41: Năng lượng mặt trời, Sách Khoa học 5

 

 

 

 

chiếu đến và HĐT sinh ra

(Độ sáng khi hệ thống HĐ)

 

- Thiết bị CMA (CoachLabII, 01 cảm biến HĐT, 01 cảm biến ánh sáng, cáp IE 1394)

 

 

2

Thuyết trình, báo cáo kết quả TN

- Giấy A3

19.

 

 

 

 

 

 

 

20.

1

Phát điện gió

Hoạt động 1: Tìm hiểu về gió và phát điện bằng sức gió

Đọc tài liệu

- Tài liệu

“Phát điện gió”

- Máy chiếu, máy tính, slides.

Chủ đề: Năng lượng, Nội dung: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy.

Sau Bài 44: Sử dụng năng

lượng gió và năng lượng nước chảy,

Sách Khoa học 5

2

21.

 

 

 

 

 

 

 

22.

1

Phát điện gió

Hoạt động 2

Xây dựng mô hình máy phát điện gió

Lắp ghép mô hình

- Tài liệu

“Phát điện gió”

- Bộ kit “ Máy phát điện gió”

Chủ đề: Năng lượng, Nội dung: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy.

Sau Bài 44: Sử dụng năng

lượng gió và năng lượng nước chảy, Sách Khoa học 5

2

Hoạt động 3 – Vận hành máy phát điện gió

Chạy thử mô hình

- Máy tính

- Thiết bị CMA (CoachLabII, 01 cảm biến hiệu điện thế, cáp IE 1394)

- Mô hình máy phát điện gió

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

1

Phát điện gió

Hoạt động 3 – Vận hành máy phát điện gió

Báo cáo kết quả TN

- Giấy A3

- Bút chì

Chủ đề: Năng lượng, Nội dung: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy.

Sau Bài 44: Sử dụng năng

lượng gió và năng lượng nước chảy, Sách Khoa học 5

2

Hoạt động mở rộng: Điều chỉnh câu lệnh để vẫn có điện khi

tuapin gió quay chậm.

Chạy thử mô hình

- Máy tính

- Thiết bị CMA (CoachLabII, 01 cảm biến hiệu điện thế, cáp IE 1394)

- Mô hình máy phát điện gió

25.

 

 

 

 

 

 

 

26.

1

Lọc nước mini

Hoạt động 1: Nước sạch và sự sống

Đọc tài liệu

Tài liệu “Lọc nước mini”.

- Máy chiếu, máy tính, slides.

Chủ đề: Sinh vật và

môi trường, Nội dung: Thực hiện được một số việc làm thiết thực, phù hợp để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi

trường.

Sau Bài 70, Sách Khoa học 5

2

Đề xuất phương án lọc nước

 

- Giấy A3

27.

 

 

 

 

 

 

 

28.

1

Lọc nước mini

Hoạt động 2: Xây dựng mô hình lọc nước mini

Lắp ghép mô hình

Tài liệu “Lọc nước mini"

Bộ kit “Lọc nước mini”

Chủ đề: Sinh vật và

môi trường, Nội dung: Thực hiện được một số việc làm thiết thực, phù hợp để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi

trường.

Sau Bài 70, Sách Khoa học 5

2

Tiến hành TN

+ Báo cáo TN

- Máy tính

- Thiết bị CMA (WiLab, 01 cảm biến độ đục, 01 cảm biến + điên cực pH, cáp IE 1394)

 

 

 

 

 

 

- Mô hình lọc nước mini

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

30.

1

Lọc nước mini

Hoạt động 2: Xây dựng mô hình lọc nước mini

Báo cáo kết quả TN

Giấy A3, Máy tính, Slides

Chủ đề: Sinh vật và

môi trường, Nội dung: Thực hiện được một số việc làm thiết thực, phù hợp để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi

trường.

Sau Bài 70, Sách Khoa học 5

2

Hoạt động mở rộng: Nghiên cứu hệ thống lọc nước ở trường, ở nhà.

Đọc tài liệu

Tài liệu “Lọc nước mini”.

31.

 

 

 

 

 

 

 

32.

1

Làm ấm hơn Câu hỏi nghiên cứu

Làm thế nào để làm một vật ấm hơn?

Hoạt động: Hiệu ứng nhà kính

Đọc tài liệu

- Phiếu học tập

- Máy tính, slides

Chủ đề: Sinh vật và môi trường (Tác động của con người đến

môi trường) Nội dung:

Thu thập được một số thông tin, bằng chứng cho thấy con người có những tác động tiêu cực và những tác động tích cực đến môi

trường và tài nguyên thiên nhiên.

Sau 68, Một số biện pháp bảo vệ môi trường, Sách Khoa học 5

2

Hoạt động: Hiệu ứng nhà kính

Tiến hành TN

- Máy tính

- Thiết bị CMA (WiLab, 01 cảm biến nhiệt độ, cáp IE 1394)

- Mô hình lọc nước mini

33.

 

 

 

 

 

 

 

34.

1

Làm ấm hơn Câu hỏi nghiên cứu

Làm thế nào để làm một vật ấm hơn?

Hoạt động: Hiệu ứng nhà kính

Báo cáo TN + Thuyết trình (giữa mô hình và thực tế)

- Máy tính

- Máy chiếu

- Giấy A4

- Bút chì

Chủ đề: Sinh vật và môi trường (Tác động của con người đến môi trường)

Nội dung:

Thu thập được một số thông tin, bằng chứng cho thấy con người có những tác động tiêu cực và những tác động tích cực đến môi

trường và tài nguyên thiên nhiên.

Sau 68, Một số biện pháp bảo vệ môi trường,

Sách Khoa học 5

2

Ngoài ra các bạn học sinh và thầy cô tham khảo các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 5, và môn Toán 5 để chuẩn bị cho năm học mới tới đây. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
1 166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 5 Xem thêm