Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Kế hoạch dạy học Giáo dục thể chất lớp 5 Cánh Diều

Kế hoạch dạy học Giáo dục thể chất lớp 5 sách Cánh diều được lập chi tiết giúp các thầy cô tham khảo, nhanh chóng xây dựng kế hoạch giảng dạy cho cả năm học. Đây cũng là tài liệu giúp thầy cô soạn giáo án điện tử lớp 5 Cánh diều thêm hiệu quả.

1. Phân phối chương trình Giáo dục thể chất lớp 5

Môn học, hoạt động giáo dục (Giáo dục thể chất)

GHÉP CHỦ ĐỀ/TIẾT

BÀI (TIẾT)

NỘI DUNG

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

(14 tiết)

- Kiến thức chung - Bài tập thể dục (7 tiết)

1 – 4

- Bài tập phối hợp đội ngũ, đội hình hàng ngang. - Kiến thức chung. - Bài tập thể dục (Động tác vươn thở, động tác lườn với hoa).

5

- Bài tập phối hợp đội ngũ, đội hình hàng ngang. - Ôn tập Bài tập thể dục với hoa (Động tác vươn thở, động tác lườn với hoa).

6 – 9

- Bài tập phối hợp đội ngũ hàng dọc, biến đổi đội hình hàng dọc, hàng ngang. - Kiến thức chung. - Bài tập thể dục (Động tác vặn mình, động tác bụng với hoa).

10

Ôn tập bài tập thể dục (Động tác vươn thở, động tác lườn, động tác vặn mình, động tác bụng với hoa).

11

Đánh giá kết quả học (Động tác vươn thở, động tác lườn, động tác vặn mình, động tác bụng với hoa).

12 – 15

- Bài tập phối hợp biến đổi đội hình từ một hàng thành nhiều hàng ngang, hàng dọc, vòng tròn. - Kiến thức chung. - Bài tập thể tập dục (Động tác lưng, động tác chân với hoa).

16

- Bài tập phối hợp biến đổi đội hình từ một hàng thành nhiều hàng ngang, hàng dọc, vòng tròn. - Kiến thức chung. - Ôn tập bài tập thể tập dục (Động tác lưng, động tác chân với hoa).

17 – 20

- Bài tập phối hợp biến đổi đội hình di chuyển hướng vòng. - Kiến thức chung. - Bài tập thể tập dục (Động tác bật nhảy, động tác điều hoà với hoa).

21

- Bài tập phối hợp biến đổi đội hình di chuyển hướng vòng. - Ôn tập bài thể dục với hoa (Động tác bật nhảy, động tác điều hoà với hoa).

22

- Đánh giá kết quả học chủ đề Đội hình đội ngũ. - Đánh giá kết quả học Bài thể dục với hoa.

TƯ THẾ, KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

(24,5 tiết)

- Kiến thức chung - Thể thao tự chọn (chọn 1 trong 2 môn Bóng đá hoặc bóng rổ) (17,5 tiết)

23 – 27

- Lăn thẳng thân tách chân. - Thể thao tự chọn (bài 1).

28

- Kiến thức chung. - Ôn tập: Lăn thẳng thân tách chân.

29 – 33

- Lăn thẳng thân chụm chân. - Thể thao tự chọn (bài 1).

34

- Đánh giá kết quả học tập Kiến thức chung. - Ôn tập: Lăn thẳng thân chụm chân.

35

Đánh giá kết quả học động tác lăn thẳng thân tách chân, lăn thẳng thân chụp chân.

36 – 41

- Lộn trước (lộn xuôi). - Thể thao tự chọn (bài 2).

43

- Ôn tập: Lộn trước (lộn xuôi). - Trò chơi vận động.

44

Ôn tập nội dung thể thao tự chọn (bài 1 và bài 2)

45

- Đánh giá kĩ năng Lăn lộn (Bài 1, 2 , 3). - Đánh giá nội dung học thể thao tự chọn (bài 1 và bài 2).

46 – 51

- Động tác leo từng chân. - Thể thao tự chọn (bài 3).

52

- Ôn tập: Động tác leo từng chân. - Trò chơi vận động.

53 – 55

- Động tác leo đổi chân luân phiên. - Thể thao tự chọn (bài 3).

56 – 58

- Ôn tập: Động tác leo đổi chân luân phiên. - Thể thao tự chọn (bài 4).

59

- Động tác trèo qua thang chữ A. - Trò chơi vận động.

60 – 65

- Ôn tập: Động tác trèo qua thang chữ A. - Thể thao tự chọn (bài 4).

66

- Ôn tập kĩ năng leo trèo (bài 4, 5, 6). - Trò chơi vận động.

67

Đánh giá kĩ năng leo trèo (Bài 4, 5, 6).

68

Ôn tập nội dung thể thao tự chọn (bài 3 và bài 4)

69

Đánh giá kết quả học tập nội dung thể thao tự chọn

70

Đánh giá cuối năm

2. Kế hoạch dạy học Giáo dục thể chất lớp 5

Môn học, hoạt động giáo dục (Giáo dục thể chất)

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Đội hình đội ngũ (14 tiết)

+

Kiến thức chung

+

Bài tập thể dục (7 tiết)

GDTC:

Bài tập phối hợp đội ngũ, đội hình hàng ngang.

Kiến thức chung

Bài tập thể dục (Động tác vươn thở, động tác lườn với hoa)

1

GDTC:

Bài tập phối hợp đội ngũ, đội hình hàng ngang.

Kiến thức chung

Bài tập thể dục (Động tác vươn thở, động tác lườn với hoa)

2

2

GDTC:

Bài tập phối hợp đội ngũ, đội hình hàng ngang.

Kiến thức chung

Bài tập thể dục (Động tác vươn thở, động tác lườn với hoa)

3

GDTC:

Bài tập phối hợp đội ngũ, đội hình hàng ngang.

Kiến thức chung

Bài tập thể dục (Động tác vươn thở, động tác lườn với hoa)

4

3

GDTC:

Bài tập phối hợp đội ngũ, đội hình hàng ngang.

Ôn tập Bài tập thể dục với hoa (Động tác vươn thở, động tác lườn với hoa)

5

GDTC:

Bài tập phối hợp đội ngũ hàng dọc, biến đổi đội hình hàng dọc, hàng ngang

Kiến thức chung

Bài tập thể dục (Động tác vặn mình, động tác bụng với hoa)

6

4

GDTC:

Bài tập phối hợp đội ngũ hàng dọc, biến đổi đội hình hàng dọc, hàng ngang

Kiến thức chung

Bài tập thể dục (Động tác vặn mình, động tác bụng với hoa)

7

GDTC:

Bài tập phối hợp đội ngũ hàng dọc, biến đổi đội hình hàng dọc, hàng ngang

Kiến thức chung

Bài tập thể dục (Động tác vặn mình, động tác bụng với hoa)

8

5

GDTC:

Bài tập phối hợp đội ngũ hàng dọc, biến đổi đội hình hàng dọc, hàng ngang

Kiến thức chung

Bài tập thể dục (Động tác vặn mình, động tác bụng với hoa)

9

GDTC:

Ôn tập bài tập thể dục (Động tác vươn thở, động tác lườn, động tác vặn mình, động tác bụng với hoa)

10

6

GDTC:

Đánh giá kết quả học Động tác vươn thở, động tác lườn, động tác vặn mình, động tác bụng với hoa)

11

GDTC:

Bài tập phối hợp biến đổi đội hình từ một hàng thành nhiều hàng ngang, hàng dọc, vòng tròn

Kiến thức chung

Bài tập thể tập dục (Động tác lưng, động tác chân với hoa)

12

7

GDTC:

Bài tập phối hợp biến đổi đội hình từ một hàng thành nhiều hàng ngang, hàng dọc, vòng tròn

Kiến thức chung

Bài tập thể tập dục (Động tác lưng, động tác chân với hoa)

13

GDTC:

Bài tập phối hợp biến đổi đội hình từ một hàng thành nhiều hàng ngang, hàng dọc, vòng tròn

Kiến thức chung

Bài tập thể tập dục (Động tác lưng, động tác chân với hoa)

14

8

GDTC:

Bài tập phối hợp biến đổi đội hình từ một hàng thành nhiều hàng ngang, hàng dọc, vòng tròn

Kiến thức chung

Bài tập thể tập dục (Động tác lưng, động tác chân với hoa)

15

GDTC:

Bài tập phối hợp biến đổi đội hình từ một hàng thành nhiều hàng ngang, hàng dọc, vòng tròn

Kiến thức chung

Ôn tập bài tập thể tập dục (Động tác lưng, động tác chân với hoa)

16

9

GDTC:

Bài tập phối hợp biến đổi đội hình di chuyển hướng vòng

Kiến thức chung

Bài tập thể tập dục (Động tác bật nhảy, động tác điều hoà với hoa)

17

GDTC:

Bài tập phối hợp biến đổi đội hình di chuyển hướng vòng

Kiến thức chung

Bài tập thể tập dục (Động tác bật nhảy, động tác điều hoà với hoa)

18

10

GDTC:

Bài tập phối hợp biến đổi đội hình di chuyển hướng vòng

Kiến thức chung

Bài tập thể tập dục (Động tác bật nhảy, động tác điều hoà với hoa)

19

GDTC:

Bài tập phối hợp biến đổi đội hình di chuyển hướng vòng

Kiến thức chung

Bài tập thể tập dục (Động tác bật nhảy, động tác điều hoà với hoa)

20

11

GDTC:

Bài tập phối hợp biến đổi đội hình di chuyển hướng vòng

Ôn tập bài thể dục với hoa (Động tác bật nhảy, động tác điều hoà với hoa)

21

GDTC:

Đánh giá kết quả học chủ đề Đội hình đội ngũ

Đánh giá kết quả học Bài thể dục với hoa

22

12

Tư thế, kĩ năng vận động cơ bản (24,5 tiết)

+

Kiến thức chung

+

Thể thao tự chọn (chọn 1 trong 2 môn Bóng đá hoặc bóng rổ) (17,5 tiết)

GDTC:

Lăn thẳng thân tách chân

Thể thao tự chọn (bài 1)

23

GDTC:

Lăn thẳng thân tách chân

Thể thao tự chọn (bài 1)

24

13

GDTC:

Lăn thẳng thân tách chân

Thể thao tự chọn (bài 1)

25

GDTC:

Lăn thẳng thân tách chân

Thể thao tự chọn (bài 1)

26

14

GDTC:

Lăn thẳng thân tách chân

Thể thao tự chọn (bài 1)

27

GDTC:

Kiến thức chung

Ôn tập: Lăn thẳng thân tách chân

28

15

GDTC:

Lăn thẳng thân chụm chân

Thể thao tự chọn (bài 1)

29

GDTC:

Lăn thẳng thân chụm chân

Thể thao tự chọn (bài 1)

30

16

GDTC:

Lăn thẳng thân chụm chân

Thể thao tự chọn (bài 1)

31

GDTC:

Lăn thẳng thân chụm chân

Thể thao tự chọn (bài 1)

32

17

GDTC:

Lăn thẳng thân chụm chân

Thể thao tự chọn (bài 1)

33

GDTC:

Đánh giá kết quả học tập Kiến thức chung

Ôn tập: Lăn thẳng thân chụm chân

34

18

GDTC:

Đánh giá kết quả học động tác lăn thẳng thân tách chân, lăn thẳng thân chụp chân.

35

GDTC:

Lộn trước (lộn xuôi)

Thể thao tự chọn (bài 2)

36

19

GDTC:

Lộn trước (lộn xuôi)

Thể thao tự chọn (bài 2)

37

GDTC:

Lộn trước (lộn xuôi)

Thể thao tự chọn (bài 2)

38

20

GDTC:

Lộn trước (lộn xuôi)

Thể thao tự chọn (bài 2)

39

GDTC:

Lộn trước (lộn xuôi)

Thể thao tự chọn (bài 2)

40

21

GDTC:

Lộn trước (lộn xuôi)

Thể thao tự chọn (bài 2)

41

GDTC:

Lộn trước (lộn xuôi)

Thể thao tự chọn (bài 2)

42

22

GDTC:

Ôn tập: Lộn trước (lộn xuôi)

Trò chơi vận động

43

GDTC:

Ôn tập nội dung thể thao tự chọn (bài 1 và bài 2)

44

23

GDTC:

Đánh giá kĩ năng Lăn lộn (Bài 1, 2 , 3)

Đánh giá nội dung học thể thao tự chọn (bài 1 và bài 2)

45

GDTC:

Động tác leo từng chân

Thể thao tự chọn (bài 3)

46

24

GDTC:

Động tác leo từng chân

Thể thao tự chọn (bài 3)

47

GDTC:

Động tác leo từng chân

Thể thao tự chọn (bài 3)

48

25

GDTC:

Động tác leo từng chân

Thể thao tự chọn (bài 3)

49

GDTC:

Động tác leo từng chân

Thể thao tự chọn (bài 3)

50

26

GDTC:

Động tác leo từng chân

Thể thao tự chọn (bài 3)

51

GDTC:

Ôn tập: Động tác leo từng chân

Trò chơi vận động

52

27

GDTC:

Động tác leo đổi chân luân phiên

Thể thao tự chọn (bài 3)

53

GDTC:

Động tác leo đổi chân luân phiên

Thể thao tự chọn (bài 3)

54

28

GDTC:

Động tác leo đổi chân luân phiên

Thể thao tự chọn (bài 3)

55

GDTC:

Ôn tập: Động tác leo đổi chân luân phiên

Thể thao tự chọn (bài 4)

56

29

GDTC:

Ôn tập: Động tác leo đổi chân luân phiên

Thể thao tự chọn (bài 4)

57

GDTC:

Ôn tập: Động tác leo đổi chân luân phiên

Thể thao tự chọn (bài 4)

58

30

GDTC:

Động tác trèo qua thang chữ A

Trò chơi vận động

59

GDTC:

Ôn tập: Động tác trèo qua thang chữ A

Thể thao tự chọn (bài 4)

60

31

GDTC:

Ôn tập: Động tác trèo qua thang chữ A

Thể thao tự chọn (bài 4)

61

GDTC:

Ôn tập: Động tác trèo qua thang chữ A

Thể thao tự chọn (bài 4)

62

32

GDTC:

Ôn tập: Động tác trèo qua thang chữ A

Thể thao tự chọn (bài 4)

63

GDTC:

Ôn tập: Động tác trèo qua thang chữ A

Thể thao tự chọn (bài 4)

64

33

GDTC:

Ôn tập: Động tác trèo qua thang chữ A

Thể thao tự chọn (bài 4)

65

GDTC:

Ôn tập kĩ năng leo trèo (bài 4, 5, 6)

Trò chơi vận động

66

34

GDTC:

Đánh giá kĩ năng leo trèo (Bài 4, 5, 6)

67

GDTC:

Ôn tập nội dung thể thao tự chọn (bài 3 và bài 4)

68

35

GDTC:

Đánh giá kết quả học tập nội dung thể thao tự chọn

69

GDTC:

Đánh giá cuối năm

70

Xem thêm các chuyên mục Giải bài tập:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án lớp 5

    Xem thêm