Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Kế hoạch dạy học Tin học lớp 5 Cánh diều

Kế hoạch dạy học Tin học lớp 5 sách Cánh diều được lập chi tiết giúp các thầy cô tham khảo, nhanh chóng xây dựng kế hoạch giảng dạy cho cả năm học. Đây cũng là tài liệu giúp thầy cô soạn giáo án điện tử lớp 5 Cánh diều thêm hiệu quả.

1. Phân phối chương trình môn Tin học 5

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - MÔN TIN - MÔN TIN HỌC 5
BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

NỘI DUNG

SỐ TIẾT

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ EM

NHỮNG VIỆC EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHỜ MÁY TÍNH

3 tiết

Bài 1. Lợi ích của máy tính

1 tiết

Bài 2. Thực hành tạo sản phẩm số

1 tiết

Bài 3. Lợi ích của việc sử dụng máy tính thành thạo

1 tiết

CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN WEBSITE

2 tiết

Bài 1. Tìm thông tin trên website

1 tiết

Bài 2. Hợp tác, tìm kiếm và chia sẻ thông tin

1 tiết

CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

4 tiết

CHỦ ĐỀ C1. TÌM KIẾM THÔNG TIN TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Bài 1. Thu thập và tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề

1 tiết

Bài 2. Thực hành tìm kiếm và chọn thông tin trong giải quyết vấn đề

1 tiết

CHỦ ĐỀ C2. CÂY THƯ MỤC VÀ TÌM KIẾM TỆP TRÊN MÁY TÍNH

Bài 1. Thực hành tạo thư mục

1 tiết

Bài 2. Tìm kiếm tệp và thư mục

1 tiết

CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ BẢN QUYẾN NỘI DUNG THÔNG TIN

1 tiết

Bài học. Tôn trọng quyền tác giả khi sử dụng nội dung thông tin

1 tiết

CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC

7 tiết

THỰC HÀNH SOẠN THẢO VĂN BẢN

5 tiết

Bài 1. Thực hành chọn và sao chép khối văn bản

1 tiết

Bài 2. Thực hành xoá và di chuyển khối văn bản

1 tiết

Bài 3. Thực hành chèn ảnh vào văn bản

1 tiết

Bài 4. Định dạng kí tự

1 tiết

Bài 5. Thực hành tổng hợp soạn thảo văn bản

1 tiết

LỰA CHỌN 1. SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐỒ HOẠ TẠO SẢN PHẨM SỐ ĐƠN GIẢN

2 tiết

Bài 1. Làm quen với phần mềm Paint

1 tiết

Bài 2. Thực hành vẽ tranh trên phần mềm Paint

1 tiết

LỰA CHỌN 2. SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐA PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ TẠO SẢN PHẨM ĐƠN GIẢN

2 tiết

Bài 1. Sử dụng website YouTube Kids

1 tiết

Bài 2. Tạo sản phẩm thủ công theo video trên YouTube Kids

1 tiết

CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

CHƠI VÀ KHÁM PHÁ TRONG MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

14 tiết

Bài 1. Nhóm lệnh bút vẽ

1 tiết

Bài 2. Thực hành tạo chương trình vẽ hình đơn giản

1 tiết

Bài 3. Trang phục của nhân vật

1 tiết

Bài 4. Thực hành tạo chương trình hoạt hình cho nhân vật

1 tiết

Bài 5. Cấu trúc tuần tự

1 tiết

Bài 6. Cấu trúc lặp với số lần biết trước

1 tiết

Bài 7. Bài 6. Cấu trúc lặp có điều kiện

1 tiết

Bài 8. Cấu trúc lặp liên tục

1 tiết

Bài 9. Biến và cách dùng biến

1 tiết

Bài 10. Các phép toán số học cơ bản và phép kết hợp

1 tiết

Bài 11. Các phép so sánh

1 tiết

Bài 12. Cấu trúc rẽ nhánh

1 tiết

Bài 13. Chạy thử, phát hiện và sửa lỗi chương trình

1 tiết

Bài 14. Thực hành viết kịch bản và tạo chương trình

1 tiết

Ôn tập và Kiểm tra đánh giá

4 tiết

TỔNG

35 TIẾT

2. Kế hoạch dạy học môn Tin học 5

Môn học, hoạt động giáo dục (MÔN TIN HỌC)

Tuần/

tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

Thời lượng

1,2,3

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ EM

NHỮNG VIỆC EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHỜ MÁY TÍNH

Bài 1. Lợi ích của máy tính

1 tiết

Bài 2. Thực hành tạo sản phẩm số

1 tiết

Bài 3. Lợi ích của việc sử dụng máy tính thành thạo

1 tiết

4,5

CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN WEBSITE

Bài 1. Tìm thông tin trên website

1 tiết

Bài 2. Hợp tác, tìm kiếm và chia sẻ thông tin

1 tiết

6,7

CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

CHỦ ĐỀ C1. TÌM KIẾM THÔNG TIN TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Bài 1. Thu thập và tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề

1 tiết

Bài 2. Thực hành tìm kiếm và chọn thông tin trong giải quyết vấn đề

1 tiết

8,9

CHỦ ĐỀ C2. CÂY THƯ MỤC VÀ TÌM KIẾM TỆP TRÊN MÁY TÍNH

Bài 1. Thực hành tạo thư mục

1 tiết

Bài 2. Tìm kiếm tệp và thư mục

1 tiết

10

CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

BẢN QUYẾN NỘI DUNG THÔNG TIN

Bài học. Tôn trọng quyền tác giả khi sử dụng nội dung thông tin

1 tiết

11, 12, 13, 14, 15

CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC

THỰC HÀNH SOẠN THẢO VĂN BẢN

Bài 1. Thực hành chọn và sao chép khối văn bản

1 tiết

Bài 2. Thực hành xoá và di chuyển khối văn bản

1 tiết

Bài 3. Thực hành chèn ảnh vào văn bản

1 tiết

Bài 4. Định dạng kí tự

1 tiết

Bài 5. Thực hành tổng hợp soạn thảo văn bản

1 tiết

16,17

LỰA CHỌN 1.

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐỒ HOẠ TẠO SẢN PHẨM SỐ ĐƠN GIẢN

Bài 1. Làm quen với phần mềm Paint

1 tiết

Bài 2. Thực hành vẽ tranh trên phần mềm Paint

1 tiết

18,19

LỰA CHỌN 2.

SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐA PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ TẠO SẢN PHẨM ĐƠN GIẢN

Bài 1. Sử dụng website YouTube Kids

1 tiết

Bài 2. Tạo sản phẩm thủ công theo video trên YouTube Kids

1 tiết

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33

CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

CHƠI VÀ KHÁM PHÁ TRONG MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

Bài 1. Nhóm lệnh bút vẽ

1 tiết

Bài 2. Thực hành tạo chương trình vẽ hình đơn giản

1 tiết

Bài 3. Trang phục của nhân vật

1 tiết

Bài 4. Thực hành tạo chương trình hoạt hình cho nhân vật

1 tiết

Bài 5. Cấu trúc tuần tự

1 tiết

Bài 6. Cấu trúc lặp với số lần biết trước

1 tiết

Bài 7. Bài 6. Cấu trúc lặp có điều kiện

1 tiết

Bài 8. Cấu trúc lặp liên tục

1 tiết

Bài 9. Biến và cách dùng biến

1 tiết

Bài 10. Các phép toán số học cơ bản và phép kết hợp

1 tiết

Bài 11. Các phép so sánh

1 tiết

Bài 12. Cấu trúc rẽ nhánh

1 tiết

Bài 13. Chạy thử, phát hiện và sửa lỗi chương trình

1 tiết

Bài 14. Thực hành viết kịch bản và tạo chương trình

1 tiết

34,35

Ôn tập và Kiểm tra đánh giá

Ôn tập và Kiểm tra đánh giá

1 tiết

Ôn tập và Kiểm tra đánh giá

1 tiết

Xem thêm các chuyên mục Giải bài tập:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án lớp 5

    Xem thêm