Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ lớp 5 Cánh diều

Kế hoạch dạy học Công nghệ lớp 5 sách Cánh diều được lập chi tiết giúp các thầy cô tham khảo, nhanh chóng xây dựng kế hoạch giảng dạy cho cả năm học. Đây cũng là tài liệu giúp thầy cô soạn giáo án điện tử lớp 5 Cánh diều thêm hiệu quả.

1. Phân phối chương trình môn Công nghệ lớp 5

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - MÔN CÔNG - MÔN CÔNG NGHỆ 5

BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

STT

NỘI DUNG DẠY HỌC

SỐ TIẾT

CHỦ ĐỀ I. CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG

1

Bài 1. Công nghệ trong đời sống

2

2

Bài 2. Sáng chế công nghệ

2

3

Bài 3. Nhà sáng chế

2

4

Bài 4. Thiết kế sản phẩm công nghệ

2

5

Bài 5. Dự án: Em tập làm nhà thiết kế

2

6

Bài 6. Sử dụng điện thoại

3

7

Bài 7. Sử dụng tủ lạnh

3

CHỦ ĐỀ II. THỦ CÔNG KĨ THUẬT

8

Bài 8. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin

5

9

Bài 9. Mô hình máy phát điện gió

5

10

Bài 10. Mô hình điện mặt trời

5

11

Kiểm tra, đánh giá

4

TỔNG SỐ TIẾT

35

2. Kế hoạch dạy học Công nghệ lớp 5

Môn học, hoạt động giáo dục (MÔN CÔNG NGHỆ)

Tuần/

tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

Thời lượng

1

Chủ đề I. CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG

Bài 1. Công nghệ trong đời sống (Tiết 1)

1

2

Bài 1. Công nghệ trong đời sống (Tiết 2)

2

3

Bài 2. Sáng chế công nghệ (Tiết 1)

3

4

Bài 2. Sáng chế công nghệ (Tiết 2)

4

5

Bài 3. Nhà sáng chế (Tiết 1)

5

6

Bài 3. Nhà sáng chế (Tiết 2)

6

7

Bài 4. Thiết kế sản phẩm công nghệ (Tiết 1)

7

8

Bài 4. Thiết kế sản phẩm công nghệ (Tiết 2)

8

9

Kiểm tra, đánh giá giữa kì 1

9

10

Bài 5. Dự án: Em tập làm nhà thiết kế (Tiết 1)

10

11

Bài 5. Dự án: Em tập làm nhà thiết kế (Tiết 2)

11

12

Bài 6. Sử dụng điện thoại (Tiết 1)

12

13

Bài 6. Sử dụng điện thoại (Tiết 2)

13

14

Bài 6. Sử dụng điện thoại (Tiết 3)

14

15

Bài 7. Sử dụng tủ lạnh (Tiết 1)

15

16

Bài 7. Sử dụng tủ lạnh (Tiết 2)

16

17

Bài 7. Sử dụng tủ lạnh (Tiết 3)

17

18

Kiểm tra, đánh giá cuối kì 1

18

19

Chủ đề II. THỦ CÔNG KĨ THUẬT

Bài 8. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (Tiết 1)

19

20

Bài 8. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (Tiết 2)

20

21

Bài 8. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (Tiết 3)

21

22

Bài 8. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (Tiết 4)

22

13

Bài 8. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (Tiết 5)

13

24

Bài 9. Mô hình máy phát điện gió (Tiết 1)

24

25

Bài 9. Mô hình máy phát điện gió (Tiết 2)

25

26

Bài 9. Mô hình máy phát điện gió (Tiết 3)

26

27

Bài 9. Mô hình máy phát điện gió (Tiết 4)

27

28

Bài 9. Mô hình máy phát điện gió (Tiết 5)

28

29

Kiểm tra, đánh giữa kì 2

29

30

Bài 10. Mô hình điện mặt trời (Tiết 1)

30

31

Bài 10. Mô hình điện mặt trời (Tiết 2)

31

32

Bài 10. Mô hình điện mặt trời (Tiết 3)

32

33

Bài 10. Mô hình điện mặt trời (Tiết 4)

33

34

Bài 10. Mô hình điện mặt trời (Tiết 5)

34

35

Kiểm tra, đánh giá cuối năm.

35

Xem thêm các chuyên mục Giải bài tập:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án lớp 5

    Xem thêm