Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Kế hoạch dạy học Toán lớp 5 sách Cánh diều

Kế hoạch dạy học Toán lớp 5 sách Cánh diều được lập chi tiết giúp các thầy cô tham khảo, nhanh chóng xây dựng kế hoạch giảng dạy cho cả năm học. Đây cũng là tài liệu giúp thầy cô soạn giáo án điện tử lớp 5 Cánh diều thêm hiệu quả.

1. Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 5

KHDH Môn Toán - Bộ sách Cánh Diều

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội dung

Bài

Tên bài học

Tiết học

1

Chủ đề 1. Ôn tập và bổ sung về số tự nhiên, phân sô.

Số thập phân

1

Ôn tập về số tự nhiên (T1)

1

Ôn tập về số tự nhiên (T2)

2

2

Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên (T1)

3

Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên (T2)

4

3

Ôn tập về giải toán (T1)

5

2

Ôn tập về giải toán (T2)

6

4

Ôn tập và bổ sung về phân số (Tiết 1).

7

Ôn tập và bổ sung về phân số (Tiết 2).

8

5

Ôn tập và bổ sung về các phép tính với phân số (Tiết 1).

9

Ôn tập và bổ sung về các phép tính với phân số (Tiết 2).

10

3

6

Giới thiệu về tỉ số (Tiết 1).

11

Giới thiệu về tỉ số (Tiết 2).

12

7

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (Tiết 1).

13

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (Tiết 2).

14

8

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (Tiết 1).

15

4

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (Tiết 2).

16

9

Bài toán liên quan đến quan hệ phụ thuộc (Tiết 1).

17

Bài toán liên quan đến quan hệ phụ thuộc (Tiết 2).

18

10

Luyện tập

19

Luyện tập

20

5

11

Hỗn số

21

12

Phân số thập phân

22

13

Số thập phân

23

14

Số thập phân (tiếp theo)

24

15

Số thập phân (tiếp theo)

25

6

16

Số thập phân (tiếp theo)

26

Số thập phân (tiếp theo)

27

17

Số thập phân bằng nhau

28

18

So sánh các số thập phân (Tiết 1).

29

So sánh các số thập phân (Tiết 2).

30

7

19

Làm tròn số thập phân (Tiết 1).

31

Làm tròn số thập phân (Tiết 2).

32

20

Ôn tập về các đơn vị đo diện tích đã học

33

21

Héc-ta (Tiết 1).

34

Héc-ta (Tiết 2).

35

8

22

Ki-lô-mét vuông (Tiết 1).

36

Ki-lô-mét vuông (Tiết 2).

37

23

Em ôn lại những gì đã học (Tiết 1).

38

Em ôn lại những gì đã học (Tiết 2).

39

24

Em vui học Toán (Tiết 1).

40

9

Chủ đề 2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Em vui học Toán (Tiết 2).

41

Kiểm tra giữa kì I.

42

25

Cộng các số thập phân

43

Cộng các số thập phân ( Tiếp theo )

44

26

Trừ các số thập phân

45

10

Trừ các số thập phân ( Tiếp theo )

46

27

Luyện tập

47

Luyện tập ( Tiếp theo )

48

28

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1 000,…

49

29

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

50

11

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên ( Tiếp theo )

51

30

Nhân một số thập phân với một số thập phân

52

Nhân một số thập phân với một số thập phân (Tiếp theo)

53

31

Luyện tập

54

Luyện tập ( Tiếp theo )

55

12

32

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1 000,…

56

33

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

57

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên ( Tiếp theo )

58

34

Luyện tập

59

35

Chia một số thập phân cho một số thập phân

60

13

Chia một số thập phân cho một số thập phân (Tiếp theo)

61

36

Luyện tập

62

Luyện tập (Tiếp theo)

63

37

Luyện tập chung

64

Luyện tập chung (Tiếp theo)

65

14

38

Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân

66

Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân (Tiếp theo)

67

39

Luyện tập chung

68

Luyện tập chung (Tiếp theo)

69

40

Tỉ số phần trăm

70

15

Tỉ số phần tram (Tiếp theo)

71

41

Tìm tỉ số phần trăm của hai số

72

Tìm tỉ số phần trăm của hai số (Tiếp theo)

73

42

Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước

74

Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước (Tiếp theo)

75

16

43

Luyện tập chung

76

Luyện tập chung (Tiếp theo)

77

44

Sử dụng máy tính cầm tay

78

Sử dụng máy tính cầm tay (Tiếp theo)

79

45

Tỉ lệ bản đồ

80

17

Tỉ lệ bản đồ (Tiếp theo)

81

46

Luyện tập chung

82

Luyện tập chung (Tiếp theo)

83

47

Em ôn lại những gì đã học

84

Em ôn lại những gì đã học (Tiếp theo)

85

18

48

Em vui học Toán

86

Em vui học Toán (Tiếp theo)

87

49

Ôn tập chung

88

Ôn tập chung (Tiếp theo)

89

Kiểm tra cuối học kì 1

90

HỌC KÌ II ( 5 tiết x 17 tuần) = 85 tiết)

19

Chủ đề 3. HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

50

Hình tam giác

91

Hình tam giác (Tiếp theo)

92

51

Diện tích hình tam giác

93

Diện tích hình tam giác (Tiếp theo)

94

52

Hình thang

95

20

Hình thang (Tiếp theo)

96

53

Diện tích hình thang

97

Diện tích hình thang (Tiếp theo)

98

54

Hình tròn. Đường tròn

99

Hình tròn. Đường tròn (Tiếp theo)

100

21

55

Chu vi hình tròn

101

Chu vi hình tròn (Tiếp theo)

102

56

Diện tích hình tròn

103

Diện tích hình tròn (Tiếp theo)

104

57

Luyện tập về tính diện tích

105

22

Luyện tập về tính diện tích (Tiếp theo)

106

58

Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương. Hình trụ

107

Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương. Hình trụ (Tiếp theo)

108

59

Hình khai triển của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ

109

Hình khai triển của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ (Tiếp theo)

110

23

60

Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương

111

Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương (Tiếp theo)

112

61

Luyện tập chung

113

Luyện tập chung (Tiếp theo)

114

62

Thể tích của một hình

115

24

Thể tích của một hình (Tiếp theo)

116

63

Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

117

Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (Tiếp theo)

118

64

Mét khối

119

Mét khối (Tiếp theo)

120

25

Kiểm tra định kì giữa kì 2

121

65

Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương

122

Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương (Tiếp theo)

123

66

Luyện tập

124

Luyện tập (Tiếp theo)

125

26

67

Luyện tập chung

126

Luyện tập chung (Tiếp theo)

127

68

Ôn tập về các đơn vị đo thời gian

128

Ôn tập về các đơn vị đo thời gian (Tiếp theo)

129

69

Cộng số đo thời gian, trừ số đo thời gian

130

27

Cộng số đo thời gian, trừ số đo thời gian (Tiếp theo)

131

70

Nhân số đo thời gian với một số.

132

Chia số đo thời gian cho một số

133

71

Luyện tập

134

Luyện tập (Tiếp theo)

135

28

72

Vận tốc

136

Vận tốc (Tiếp theo)

137

73

Luyện tập

138

74

Quãng đường, thời gian trong chuyển động đều

139

Quãng đường, thời gian trong chuyển động đều (Tiếp theo)

140

29

75

Luyện tập

141

Luyện tập (Tiếp theo)

142

76

Luyện tập chung

143

Luyện tập chung (Tiếp theo)

144

77

Em ôn lại những gì đã học

145

30

Em ôn lại những gì đã học (Tiếp theo)

146

78

Em vui học Toán

147

Em vui học Toán (Tiếp theo)

148

Chủ đề 4. THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT. ÔN TẬP CUỐI NĂM

79

Biểu đồ hình quạt tròn

149

Biểu đồ hình quạt tròn (Tiếp theo)

150

31

80

Một số cách biểu diễn số liệu thống kê

151

Một số cách biểu diễn số liệu thống kê (Tiếp theo)

152

81

Mô tả số lần lặp lại của một kết quả có thể xảy ra trong một số trò chơi đơn giản

153

Mô tả số lần lặp lại của một kết quả có thể xảy ra trong một số trò chơi đơn giản (Tiếp theo)

154

82

Ôn tập về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên

155

32

Ôn tập về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo)

156

83

Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số

157

Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số (Tiếp theo)

158

84

Ôn tập về số thập phân và các phép tính với số thập phân

159

Ôn tập về số thập phân và các phép tính với số thập phân (Tiếp theo)

160

33

85

Ôn tập về số tỉ số, tỉ số phần trăm

161

Ôn tập về số tỉ số, tỉ số phần trăm (Tiếp theo)

162

86

Ôn tập về hình học

163

Ôn tập về hình học (Tiếp theo)

164

87

Ôn tập về đo lường

165

34

Ôn tập về đo lường (Tiếp theo)

166

88

Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất

167

Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất (Tiếp theo)

168

89

Em ôn lại những gì đã học

169

Em ôn lại những gì đã học (Tiếp theo)

170

35

90

Em vui học Toán

171

Em vui học Toán (Tiếp theo)

172

91

Ôn tập chung

173

Ôn tập chung (Tiếp theo)

174

Kiểm tra định kì (Cuối học kì II)

175

2. Phân phối chương trình môn Toán lớp 5

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - MÔN TOÁN
BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

STT

Tên chủ đề/bài

Số tiết

HỌC KÌ I (5 tiết x 18 tuần = 90 tiết)

Chủ đề 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ. SỐ THẬP PHÂN

1

Ôn tập về số tự nhiên

2

2

Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên

2

3

Ôn tập về giải toán

2

4

Ôn tập và bổ sung về phân số

2

5

Ôn tập và bổ sung về các phép tính với phân số

2

6

Giới thiệu về tỉ số

2

7

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

2

8

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

2

9

Bài toán liên quan đến quan hệ phụ thuộc

2

10

Luyện tập

2

11

Hỗn số

1

12

Phân số thập phân

1

13

Số thập phân

1

14

Số thập phân (tiếp theo)

1

15

Số thập phân (tiếp theo)

1

16

Số thập phân (tiếp theo)

2

17

Số thập phân bằng nhau

1

18

So sánh các số thập phân

2

19

Làm tròn số thập phân

2

20

Ôn tập về các đơn vị đo diện tích đã học

1

21

Héc-ta

2

22

Ki-lô-mét vuông

2

23

Em ôn lại những gì đã học

2

24

Em vui học Toán

2

Chủ đề 2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

25

Cộng các số thập phân

2

26

Trừ các số thập phân

2

27

Luyện tập

2

28

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1 000,…

1

29

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

2

30

Nhân một số thập phân với một số thập phân

2

31

Luyện tập

2

32

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1 000,…

1

33

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

2

34

Luyện tập

1

35

Chia một số thập phân cho một số thập phân

2

36

Luyện tập

2

37

Luyện tập chung

2

38

Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân

2

39

Luyện tập chung

2

40

Tỉ số phần trăm

2

41

Tìm tỉ số phần trăm của hai số

2

42

Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước

2

43

Luyện tập chung

2

44

Sử dụng máy tính cầm tay

2

45

Tỉ lệ bản đồ

2

46

Luyện tập chung

2

47

Em ôn lại những gì đã học

2

48

Em vui học Toán

2

49

Ôn tập chung

2

HỌC KÌ II ( 5 tiết x 17 tuần) = 85 tiết)

Chủ đề 3. HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

50

Hình tam giác

2

51

Diện tích hình tam giác

2

52

Hình thang

2

53

Diện tích hình thang

2

54

Hình tròn. Đường tròn

2

55

Chu vi hình tròn

2

56

Diện tích hình tròn

2

57

Luyện tập về tính diện tích

2

58

Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương. Hình trụ

2

59

Hình khai triển của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ

2

60

Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương

2

61

Luyện tập chung

2

62

Thể tích của một hình

2

63

Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

2

64

Mét khối

2

65

Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương

2

66

Luyện tập

2

67

Luyện tập chung

2

68

Ôn tập về các đơn vị đo thời gian

2

69

Cộng số đo thời gian, trừ số đo thời gian

2

70

Nhân số đo thời gian với một số.

Chia số đo thời gian cho một số

2

71

Luyện tập

2

72

Vận tốc

2

73

Luyện tập

1

74

Quãng đường, thời gian trong chuyển động đều

2

75

Luyện tập

2

76

Luyện tập chung

2

77

Em ôn lại những gì đã học

2

78

Em vui học Toán

2

Chủ đề 4. THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT. ÔN TẬP CUỐI NĂM

79

Biểu đồ hình quạt tròn

2

80

Một số cách biểu diễn số liệu thống kê

2

81

Mô tả số lần lặp lại của một kết quả có thể xảy ra trong một số trò chơi đơn giản

2

82

Ôn tập về số tự nhiên và

các phép tính với số tự nhiên

2

83

Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số

2

84

Ôn tập về số thập phân và

các phép tính với số thập phân

2

85

Ôn tập về số tỉ số, tỉ số phần trăm

2

86

Ôn tập về hình học

2

87

Ôn tập về đo lường

2

88

Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất

2

89

Em ôn lại những gì đã học

2

90

Em vui học Toán

2

91

Ôn tập chung

2

Xem thêm các chuyên mục Giải bài tập:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án lớp 5

    Xem thêm