Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Toán lớp 5 sách Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo được VnDoc.com đăng tải với mong muốn giúp thầy cô nhanh chóng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 5 mới. Đây là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham khảo.

Giải SGK lớp 5 Sách mới:

10 câu hỏi thu hoạch sau khi tập huấn Toán 5

Các câu hỏi giúp giáo viên tự đánh giá.

Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả Iời phù hợp nhất.

Câu 1. Mục tiêu của môn Toán lớp 5 Chương trình năm 2018 chú trọng điều gì?

A. Kiến thức, kĩ năng toán học cơ bản ban đầu.

B. Hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực đặc thù.

C. Dạy học tích hợp.

D. Phát triển song song hai nhánh theo định hướng tích hợp: kiến thức, kĩ năng toán học cơ bản ban đầu; hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực đặc thù.

Đáp án: D

Câu 2. Nội dung các bài trong sách Toán 5 giúp cho việc hình thành và phát triển các phẩm chất nào đối với môn Toán?

A. Chăm chỉ – Trung thực.

B. Chăm chỉ – Trung thực – Trách nhiệm.

C. Nhân ái – Chăm chỉ – Trung thực – Trách nhiệm.

D. Yêu nước – Nhân ái – Chăm chỉ – Trung thực – Trách nhiệm.

Đáp án: D

Câu 3. Chương trình Toán 5 năm 2018 gồm các mạch kiến thức nào?

A. Ba mạch kiến thức: Số và Phép tính – Hình học – Đo lường.

B. Ba mạch kiến thức: Số và Phép tính – Hình học và Đo lường – Một số yếu tố Thống kê và Xác suất.

C. Bốn mạch kiến thức: Số và Phép tính – Hình học – Đo lường – Giải toán.

D. Năm mạch kiến thức: Số và Phép tính – Hình học – Đo lường – Giải toán – Một số yếu tố Thống kê và Xác suất.

Đáp án: B

Câu 4. Mỗi bài trong sách Toán 5 được biên soạn để dạy trong mấy tiết?

A.1 tiết.

B. 2 tiết.

C. 3 tiết.

D. Có thể 1 hoặc nhiều tiết.

Đáp án: D

Câu 5. HS cần đạt được yêu cầu gì khi giải quyết vấn đề gắn với việc giải các bài toán về tỉ số?

A. Tính tỉ số phần trăm của hai số.

B. Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước.

C. Tính tỉ số phần trăm của hai số; tìm giá trị phần trăm của một số cho trước.

D. Tính tỉ số phần trăm của hai số; tìm giá trị phần trăm của một số cho trước; tìm một số biết giá trị phần trăm của số đó.

Đáp án: C

Câu 6. Học sinh cần đạt được yêu cầu gì khi thực hiện việc sắp xếp các phân số theo thứ tự?

A. Sắp xếp thứ tự các phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại (trong một nhóm không quá ba phân số).

B. Sắp xếp thứ tự các phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại (trong một nhóm không quá bốn phân số).

C. Sắp xếp thứ tự các phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại (trong một nhóm không quá năm phân số).

D. Sắp xếp thứ tự các phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại (trong một nhóm không giới hạn số lượng các phân số).

Đáp án: B

Câu 7. Trong chương trình Toán cấp Tiểu học, học sinh học nhận biết các đơn vị đo độ dài nào?

A. km; m; dm; cm; mm.

B. km; hm; m; dm; cm; mm.

C. km; dam; m; dm; cm; mm.

D. km; hm; dam; m; dm; cm; mm.

Đáp án: A

Câu 8. Chương trình môn Toán cấp Tiểu học không có tuyến kiến thức Giải toán. Vậy nội dung Giải toán có cần thiết phải dạy ở lớp 5 không?

A. Không cần thiết phải dạy giải toán.

B. Dạy cũng được, không dạy cũng được.

C. Có dạy, tuy nhiên không cần quan tâm.

D. Giải toán là một bộ phận của GQVĐ, việc dạy giải toán phải được quan tâm đúng mức.

Đáp án: D

Câu 9. Các đối tượng học sinh nào sẽ thực hiện các mục Vui học, Khám phá, Thử thách?

A. Học sinh Giỏi.

B. Học sinh Giỏi – Khá.

C. Học sinh Giỏi – Khá – Trung bình.

D. Khuyến khích toàn bộ HS trong lớp thực hiện, tuy nhiên không ép buộc tất cả các em phải hoàn thành.

Đáp án: D

Câu 10. Trong quá trình dạy học Toán 5, nếu xuất hiện các khó khăn thì GV phải giải quyết như thế nào?

A. Trao đổi ý kiến trong nhóm chuyên môn.

B. Tham khảo ý kiến của các giáo viên nhiều kinh nghiệm.

C. Tham khảo ý kiến của các tác giả viết SGK.

D. Sử dụng cả ba phương án trên.

Đáp án: D

Xem thêm:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm