Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo dục thể chất lớp 5 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 5 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo dục thể chất lớp 5 Chân trời sáng tạo được VnDoc.com đăng tải với mong muốn giúp thầy cô nhanh chóng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 5 mới. Đây là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham khảo.

Giải SGK lớp 5 Sách mới:

Đáp án tập huấn môn Giáo dục thể chất 5 sách Chân trời sáng tạo

Câu 1. Mục tiêu của môn Giáo dục thể chất cấp Tiểu học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là gì?

A. Vận dụng những điều đã học để điều chỉnh chế độ sinh hoạt và tập luyện, tham gia tích cực các hoạt động thể dục, thể thao.
B. Giúp học sinh tiếp tục củng cố và phát triển các kĩ năng chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh thân thể và vận động cơ bản, thói quen tập luyện và kĩ năng thể dục thể thao.
C. Giúp học sinh biết cách chăm sóc sức khoẻ và về sinh thân thể, bước đầu hình thành các kĩ năng vận động cơ bản, thói quen tập luyện thể dục thể thao, tham gia tích cực các hoạt động thể dục, thể thao nhằm phát triển các tố chất thể lực, làm cơ sở để phát triển toàn diện và phát hiện năng khiếu thể thao.
D. Tất cả các ý trên.

Câu 2. Các thành phần năng lực thể chất được quy định trong chương trình môn Giáo dục thể chất (2018) bao gồm:

A. chăm sóc sức khoẻ, vận động cơ bản và thói quen tập luyện.
B. chăm sóc sức khoẻ, vận động cơ bản và hoạt động thể dục thể thao.
C. rèn luyện sức khoẻ, vận động cơ bản và hoạt động thể dục thể thao.
D. rèn luyện sức khoẻ, kĩ năng vận động và thói quen tập luyện.

Câu 3. Cấu trúc một bài học được thể hiện trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất 5 (bộ sách Chân trời sáng tạo) gồm mấy phần?

A. Ba phần: mở đầu, tập luyện và kết thúc.
B. Ba phần: mở đầu, luyện tập và thả lỏng.
C. Bốn phần: mở đầu, kiến thức mới, luyện tập và vận dụng.
D. Bốn phần: mở đầu, tập luyện, thả lỏng và vận dụng.

Câu 4. Để phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh lớp 5 qua môn Giáo dục thể chất, người giáo viên có thể:

A. giúp học sinh có ý thức nhận ra và sửa chữa sai sót khi tập luyện.
B. tổ chức tập luyện cá nhân.
C. giúp học sinh tự làm được những việc ở nhà và ở trường.
D. tổ chức các hoạt động theo hình thức luyện tập nhóm, luyện tập cặp đôi cho học sinh.

Câu 5. Yêu cầu cần đạt trong phần Kiến thức chung môn Giáo dục thể chất 5 là gì?

A. Biết thực hiện vệ sinh cá nhân trong tập luyện.
B. Biết thực hiện theo hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng trong tập luyện nhằm tăng khả năng vận động.
C. Biết đảm bảo an toàn trong tập luyện.
D. Biết chuẩn bị dụng cụ và đảm bảo an toàn trong tập luyện.

Câu 6. Nội dung Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản nào sau đây được quy định trong chương trình môn Giáo dục thể chất ở lớp 5 (2018)?

A. Các bài tập rèn luyện kĩ năng lăn, lộn.
B. Các bài tập rèn luyện kĩ năng leo, trèo.
C. Trò chơi rèn luyện kĩ năng phối hợp vận động.
D. Tất cả các nội dung trên.

Câu 7. Yêu cầu cần đạt về thành phần năng lực vận động cơ bản ở cấp Tiểu học được quy định trong chương trình môn Giáo dục thể chất 2018 là gì?

A. Phối hợp với cha mẹ học sinh giúp đỡ học sinh thực hiện nền nếp giữ gìn vệ sinh, chăm sóc sức khoẻ bản thân.
B. Giúp học sinh hình thành và phát triển được các tố chất thể lực cơ bản.
C. Hướng dẫn học sinh tập luyện môn thể dục thể thao phù hợp với sở thích, sở trường.
D. Tất cả các ý trên.

Câu 8. Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Giáo dục thể chất, ở lớp 5, nội dung thể thao tự chọn chủ yếu là gì?

A. Tập luyện một trong các nội dung thể thao phù hợp với đặc điểm cá nhân và lứa tuổi, trò chơi vận động bổ trợ môn thể thao ưa thích.
B. Những môn thể thao cần được hướng dẫn luyện tập và tham gia thi đấu.
C. Những kĩ thuật cơ bản và nâng cao của môn thể thao phù hợp.
D. Những kĩ năng vận dụng, thi đấu của môn thể thao phù hợp.

Câu 9. Ở cấp Tiểu học, phẩm chất trách nhiệm có thể được thể hiện như thế nào trong môn Giáo dục thể chất 5?

A. Có ý thức giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, chăm sóc sức khoẻ.
B. Thường xuyên tham gia các công việc của gia đình vừa sức với bản thân.
C. Luôn giữ lời hứa; mạnh dạn nhận lỗi, sửa lỗi và bảo vệ cái đúng, cái tốt.
D. Không phân biệt đối xử, chia rẽ các bạn.

Câu 10. Nguyên tắc đánh giá kết quả giáo dục trong môn Giáo dục thể chất là gì?

A. Phải căn cứ vào mục tiêu và các yêu cầu cần đạt đối với từng lớp học, cấp học trong chương trình môn Giáo dục thể chất, theo các tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chú trọng kĩ năng vận động và hoạt động thể dục thể thao của học sinh.
B. Phải bảo đảm toàn diện, khách quan, có phân hoá; kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và định kì; kết hợp giữa đánh giá của giáo viên, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh. Học sinh được biết thông tin về hình thức, thời điểm, cách đánh giá và chủ động tham gia quá trình đánh giá.
C. Phải coi trọng sự tiến bộ của học sinh về năng lực, thể lực và ý thức học tập; có tác dụng thúc đẩy và hỗ trợ học sinh phát triển các phẩm chất và năng lực; tạo được hứng thú và khích lệ tinh thần tập luyện của học sinh, qua đó khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động thể dục thể thao ở trong và ngoài nhà trường.
D. Tất cả các ý trên.

Xem thêm:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm