Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Kế hoạch dạy học Công nghệ lớp 5 Chân trời sáng tạo

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ lớp 5 Chân trời sáng tạo là kế hoạch giảng dạy giúp thầy cô điều chỉnh phù hợp cho chương trình học năm học mới. Mời thầy cô cùng tham khảo và tải về để soạn giáo án lớp 5 thêm hiệu quả.

Phân phối chương trình môn Công nghệ lớp 5 sách Chân trời sáng tạo

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ 5

(Chân trời sáng tạo)

Nhóm tác giả: Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Nguyễn Thị Hồng Chiếm – Lê Thị Mỹ Nga – Lê Thị Xinh

ĐỀ CƯƠNG TỔNG THỂ SÁCH GIÁO KHOA MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 5

I. CẤUTRÚC CÁC PHẦN TRONG SÁCH

 • Phần Công nghệ và đời sống: 18 tiết bài học + 1 tiết ôn tập (ÔT) + 1 tiết kiểm tra (KT) = 20 tiết
 • Phần Thủ công kĩ thuật: 11 tiết bài học + 2 tiết dự án (DA) + 1 tiết ÔT + 1 tiết KT = 15 tiết
 • Tổng cộng: 35 tiết

Bài đăng dạy thực nghiệm:

 • Bài 1: Vai trò của công nghệ (2 tiết) → Tên bài mới: Công nghệ trong đời sống.
 • Bài 4: Thực hành thiết kế sản phẩm công nghệ (2 tiết) → Tên bài mới: Thực hành thiết kế nhà đồ chơi.
 • Bài 5: Sử dụng điện thoại (2 tiết).
 • Bài 7: Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (2 tiết).

II. NỘI DUNG CHI TIẾT

NỘI DUNG

Bài học

Dự án

Ôn tập

Kiểm tra

Tổng

PHẦN 1. CÔNG NGHỆ ĐỜI SỐNG

18

-

1

1

20

Bài 1. Công nghệ trong đời sống

1. Vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống

2. Những mặt trái khi sử dụng công nghệ Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

2

Bài 2. Nhà sáng chế

1. Vai trò của sáng chế

2. Một số nhà sáng chế

Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

3

Bài 3. Tìm hiểu thiết kế

1. Sự cần thiết của thiết kế sản phẩm

2. Các công việc chính của thiết kế sản phẩm

Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

3

Bài 4. Thực hành thiết kế nhà đồ chơi

I. Tìm hiểu mô hình nhà đồ chơi

II. Thực hành thiết kế nhà đồ chơi

1. Yêu cầu sản phẩm

2. Các bước thiết kế nhà đồ chơi

3. Trưng bày và đánh giá sản phẩm

Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

3

Bài 5. Sử dụng điện thoại

I. Tác dụng của điện thoại

II. Các bộ phận cơ bản của điện thoại

III. Một số biểu tượng cơ bản trên điện thoại

IV. Sử dụng điện thoại

1. Các số điện thoại cần ghi nhớ

2. Thực hiện cuộc gọi

Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

4

Bài 6. Sử dụng tủ lạnh

1. Tác dụng của tủ lạnh

2. Các khoang của tủ lạnh

3. Sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh

4. Những biểu hiện bất thường của tủ lạnh

Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

3

Ôn tập Phần 1

1

Kiểm tra

1

PHẦN 2. THỦ CÔNG THUẬT

11

2

1

1

15

Bài 7. Lắp ráp hình xe điện chạy bằng pin

I. Tìm hiểu mô hình xe điện chạy bằng pin

II. Thực hành lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin

1. Yêu cầu sản phẩm

2. Chuẩn bị các chi tiết, bộ phận và dụng cụ

3. Thực hành lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin

4. Trưng bày và đánh giá sản phẩm

Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

4

Bài 8. hình máy phát điện gió

I. Cách tạo ra điện từ gió

II. Tìm hiểu mô hình máy phát điện gió

III. Thực hành lắp ráp mô hình máy phát điện gió

1. Yêu cầu sản phẩm

2. Chuẩn bị các chi tiết, bộ phận và dụng cụ

3. Lắp ráp mô hình máy phát điện gió

4. Trưng bày và đánh giá sản phẩm

Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

4

Bài 9. hình điện mặt trời

I. Cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời

II. Tìm hiểu mô hình điện mặt trời

III. Thực hành lắp ráp mô hình điện mặt trời

1. Yêu cầu sản phẩm

2. Chuẩn bị các chi tiết, bộ phận và dụng cụ

3. Lắp ráp mô hình điện mặt trời

4. Trưng bày và đánh giá sản phẩm

Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

3

Dự án. Em làm hình xe chạy bằng năng lượng mặt trời

2

Ôn tập Phần 2

1

Kiểm tra

1

Tổng số tiết

29

2

2

2

35

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Giáo án lớp 5

  Xem thêm