Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề số 2

Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 - Đề số 2 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Toán dành cho các em học sinh lớp 5 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 6, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán – Đề số 2

I. Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Quy đồng mẫu số các phân số \frac{1}{5};\frac{3}{2};\frac{9}{4} lần lượt được các phân số:

A. \frac{8}{{20}};\frac{6}{{20}};\frac{{18}}{{20}} B. \frac{4}{{20}};\frac{{30}}{{20}};\frac{{45}}{{20}} C. \frac{{12}}{{20}};\frac{6}{{20}};\frac{4}{{20}} D. \frac{6}{{20}};\frac{4}{{20}};\frac{{45}}{{20}}

Câu 2: Khi chuyển phân số \frac{{127}}{{15}} về hỗn số có phần nguyên bằng:

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 3: Kết quả của phép tính (13,24 + 33,76) : 0,5 – 48,16 là:

A. 44,58 B. 48,54 C. 48,45 D. 45,84

Câu 4: Số tự nhiên X thỏa mãn: 3,4 < X < 4,2 là:

A. 3 B. 6 C. 5 D.4

Câu 5: Diện tích của hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo bằng 30cm và đường chéo thức nhất bằng 3/2 đường chéo thứ hai là:

A. 84cm2 B. 90cm2 C. 108cm2 D.216cm2

II. Phần II: Tự luận

Bài 1: Viết các số:

a, 7,28; 5,48; 5,28; 9,2; 8,16 theo thứ tự từ bé đến lớn

b, 0,13; 0,24; 0,37; 0,48; 0,56 theo thứ tự từ lớn đến bé

Bài 2: Thực hiện phép tính:

a, \frac{3}{5} \times \frac{{20}}{{18}}:\frac{2}{9} - \frac{1}{{15}} b, \frac{2}{5} + \frac{6}{7} \times \frac{7}{{15}} c, \left( {\frac{5}{2} + \frac{1}{8}} \right):\left( {1 - \frac{7}{{16}}} \right)

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a, 182 phút = ….giờ …. phút b, 4m215dm2 = ….dm2
c, 6482kg = …tấn …tạ….kg d, 34 tháng = …năm…tháng

Bài 4: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 140kg gạo. Ngày thứ hai bán được 160kg gạo. Ngày thứ ba bán ít hơn trung bình cộng của cả ba ngày 10kg. Tính tổng số gạo bán được trong cả ba ngày

Bài 5: Một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m; chiều rộng 60cm và chiều cao 80cm

a, Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp)

b, Tính thể tích của bể cá đó

c, Mực nước trong bể cao bằng 3/5 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó

B. Đáp án Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B C D D C

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, 5,28; 5,48; 7,28; 8,16; 9,2

b, 0,56; 0,48; 0,37; 0,24; 0,13

Bài 2:

a, \frac{{44}}{{15}} b, \frac{4}{5} c, \frac{{14}}{3}

Bài 3:

a, 182 phút = 3 giờ 2 phút

b, 4m215dm2 = 415 dm2

c, 6482kg = 6 tấn 4 tạ 82kg

d, 34 tháng = 2 năm 10 tháng

Bài 4:

Số gạo hai ngày bán được là:

140 + 160 = 300 (kg)

Trung bình một ngày bán được là:

(300 - 10) : 2 = 145 (kg)

Ngày thứ ba bán được số ki-lô-gam gạo là:

145 – 10 = 135 (kg)

Tổng số gạo bán được trong cả ba ngày là:

300 + 135 = 435 (kg)

Đáp số: 435kg

Bài 5:

a, Đổi 1,2m = 120cm

Diện tích xung quanh của bể cá hình hộp chữ nhật là:

(120 + 60) x 80 x 2 = 28800 (cm2)

Diện tích đáy của bể cá hình hộp chữ nhật là:

120 x 60 = 7200 (cm2)

Diện tích kính dùng để làm bể cá không nắp đó là:

28800 + 7200 = 36000 (cm2)

b, Thể tích của bể cá là:

120 x 60 x 80 = 576000 (cm2)

c, Thể tích nước trong bể đó là:

576000 : 5 x 3 = 345600 (cm2)

Đáp số: a, 36000cm2    b, 576000cm2     c, 345600cm2

---------------------

Ngoài Bộ đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 trên, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 hoặc các tài liệu học tập lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc để có thể chuẩn bị tốt nhất kiến thức trước khi vào năm học mới. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn.

Đánh giá bài viết
2 767
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm