Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2021 - 2022

Kế hoạch dạy học lớp 5 môn Tiếng Việt

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2021 - 2022 là kế hoạch giảng dạy điều chỉnh phù hợp cho chương trình học năm học mới tới đây. Các thầy cô tham khảo, tải về lên kế hoạch soạn bài.

Kế hoạch giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 5 bao gồm 35 tuần học. Mỗi tuần học có các chủ đề tương ứng. Các chủ đề bao gồm các bài học có điều chỉnh bổ sung phù hợp. Dưới đây là chi tiết cho các thầy cô tham khảo.

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 5

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Việt Nam – Tổ quốc em

Việt Nam – Tổ quốc em

Việt Nam – Tổ quốc em

Tập đọc:

Thư gửi các học sinh

1

Tập đọc:

Quang cảnh làng mạc ngày mùa

2

Không hỏi câu hỏi 2, THBVMT

Chính tả:

(Nghe-viết): Việt Nam thân yêu

1

Kể chuyện:

Lý Tự Trọng

1

TLV:

Từ đồng nghĩa

1

THBVMT

TLV:

Luyện tập về từ đồng nghĩa

2

THBVMT

LTVC:

Từ đồng nghĩa

1

LTVC:

Luyện tập về từ đồng nghĩa

2

2

Tập đọc:

Nghìn năm văn hiến

3

Tập đọc:

Sắc màu em yêu

4

THBVMT

Chính tả:

(Nghe viết): Lương Ngọc Quyến

2

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

2

TLV:

Luyện tập tả cảnh

3

THBVMT

TLV:

Luyện tập làm báo cáo thống kê

4

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Tổ Quốc

3

LTVC:

Luyện tập về từ đồng nghĩa

4

3

Tập đọc:

Lòng dân (phần 1)

5

Tập đọc:

Lòng dân (phần 2)

6

Chính tả:

Nhớ viết): Thư gửi các học sinh

3

Kể chuyện:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

3

TLV:

Luyện tập tả cảnh

5

THBVMT

TLV:

Luyện tập tả cảnh

6

THBVMT

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Nhân dân

5

Không làm BT2

LTVC:

Luyện tập về từ đồng nghĩa

6

4

Cánh chim hòa bình

Cánh chim hòa bình

Cánh chim hòa bình

Tập đọc:

Những con sếu bằng giấy

7

Tập đọc:

Bài ca về trái đất

8

Chính tả:

Nghe- viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

4

Kể chuyện:

Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

4

- GV liên hệ: Giặc Mĩ không chỉ giết hại trẻ em, cụ già ở Mĩ Lai mà còn tàn sát, hủy diệt cả môi trường sống của can người (thiêu cháy nhà của, ruộng vườn, giết hại gia súc,...

TLV:

Luyện tập tả cảnh

7

TLV:

Tả cảnh (Kiểm tra viết)

8

LTVC:

Từ trái nghĩa

7

LTVC:

Luyện tập về từ trái nghĩa

8

5

Tập đọc:

Một chuyên gia máy xúc

9

Tập đọc:

Ê-mi-li, con…

10

Chính tả:

(Nghe viết): Một chuyên gia máy xúc

5

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

5

TLV:

Luyện tập làm báo cáo thống kê

9

TLV:

Trả bài văn tả cảnh

10

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Hòa bình

9

LTVC:

Từ đồng âm

10

6

Tập đọc:

Sự sụp đổ của chế độ a-pac-thai

11

Không hỏi câu 3.

Tập đọc:

Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

12

Chính tả:

(Nhớ viết): Ê-mi-li, con…

6

Kể chuyện:

Ôn kể chuyện đã nghe, đã đọc

( Tuần 5)

6

Thay bài : Kể chuyện được chứng kiến tham gia:

TLV:

Luyện tập làm đơn

11

TLV:

Luyện tập tả cảnh

12

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác

11

LTVC:

Ôn mở rộng vốn từ Hữu nghị - hợp tác

12

Thay bài Dùng từ đồng âm để chơi chữ ( trang 61, tập 1)

7

Con người với thiên nhiên

Con người với thiên nhiên

Con người với thiên nhiên

Tập đọc:

Những người bạn tốt

13

Tập đọc:

Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà

14

Chính tả:

(Nghe viết): Dòng kinh quê hương

7

THBVMT

Kể chuyện:

Cây cỏ nước Nam

7

THBVMT

TLV:

Luyện tập tả cảnh

13

THBVMT

TLV:

Luyện tập tả cảnh

14

THBVMT

LTVC:

Từ nhiều nghĩa

13

LTVC:

Luyện tập về từ nhiều nghĩa

14

8

Tập đọc:

Kì diệu rừng xanh

15

THBVMT

Tập đọc:

Trước cổng trời

16

Chính tả:

(Nghe viết): Kì diệu rừng xanh

8

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

8

THBVMT

TLV:

Luyện tập tả cảnh

15

TLV:

Luyện tập tả cảnh (Dùng đoạn mở bài, kết bài)

16

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

15

THBVMT

LTVC:

Luyện tập về từ nhiều nghĩa

16

9

Tập đọc:

17

Tập đọc:

Cái gì quí nhất

17

Tập đọc

Đất Cà Mau

18

THBVMT

Chính tả:

Nhớ –viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

9

Kể chuyện:

Ôn kể chuyện đã nghe, đã đọc

( Tuần 8)

9

Thay bài: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia:

TLV:

Luyện tập thuyết trình, tranh luận

17

THBVMT

TLV:

Luyện tập thuyết trình,tranh luận

18

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

17

THBVMT

LTVC:

Đại từ

18

10

Ôn tập giữa học kì I

Tập đọc:

Ôn tập: Tiết 1

19

Tập đọc:

Ôn tập: Tiết 2

20

Chính tả:

Ôn tập: Tiết 3

10

Kể chuyện:

Ôn tập: Tiết 4

10

TLV:

Ôn tập: Tiết 5

19

TLV:

Tiết 8: Kiểm tra GIỮA KÌ I : Kiểm tra viết (phần Tập làm văn)

20

LTVC:

Ôn tập: Tiết 5

19

LTVC:

Tiết 7: Kiểm tra GIỮA KÌ I : Phần đọc – hiểu và Luyện từ và câu.

20

11

Giữ lấy màu xanh

Giữ lấy màu xanh

Giữ lấy màu xanh

Tập đọc:

Chuyện một khu vườn nhỏ.

21

Tập đọc:

Ôn: Chuyện một khu vườn nhỏ

22

Thay bài

Tiếng vọng

Chính tả:

Nghe – viết: Luật Bảo vệ môi trường.

11

THBVMT

Kể chuyện:

Người đi săn và con nai.

11

THBVMT

TLV:

Trả bài văn tả cảnh.

21

TLV:

Luyện tập làm đơn.

22

Chọn ND viết đơn phù hợp

LTVC:

Đại từ xưng hô.

21

LTVC:

Quan hệ từ.

22

12

Tập đọc:

Mùa thảo quả.

23

Tập đọc:

Hành trình của bầy ong.

24

Chính tả:

Nghe viết: Mùa thảo quả.

12

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

12

THBVMT

TLV:

Cấu tạo của một bài văn tả người.

23

TLV:

Luyện tập tả người (Quan sát và lựa chọn chi tiết).

24

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường.

23

THBVMT

LTVC:

Luyện tập về quan hệ từ.

24

THBVMT

13

Tập đọc:

Người gác rừng tí hon

25

THBVMT

Tập đọc:

Trồng rừng ngập mặn.

26

THBVMT

Chính tả:

Nghe – viết: Hành trình của bầy ong.

13

Kể chuyện:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

13

THBVMT

TLV:

Luyện tập tả người: (Tả ngoại hình).

25

TLV:

Luyện tập tả người: (Tả ngoại hình).

26

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường.

25

THBVMT

LTVC:

Luyện tập về quan hệ từ.

26

14

Vì hạnh phúc con người

Vì hạnh phúc con người

Vì hạnh phúc con người

Vì hạnh phúc con người

Tập đọc:

Chuỗi ngọc lam.

27

Tập đọc:

Hạt gạo làng ta.

28

Chính tả:

Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam.

14

Kể chuyện:

Pa-xtơ và em bé.

14

TLV:

Làm biên bản cuộc họp.

27

TLV:

Luyện tập làm biên bản cuộc họp.

28

LTVC:

Ôn tập về từ loại.

27

LTVC:

Ôn tập về từ loại.

28

15

Tập đọc:

Buôn Chư Lênh đón cô giáo.

29

Tập đọc:

Vễ ngôi nhà đang xây.

30

Chính tả:

Nghe viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo.

15

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

15

TLV:

Luyện tập tả người: (Tả hoạt động).

29

TLV:

Luyện tập tả người: (Tả hoat động).

30

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc.

29

Không làm BT3

LTVC:

Tổng kết vốn từ.

30

16

Tập đọc:

Thầy thuốc như mẹ hiền

31

Tập đọc:

Thầy cúng đi bệnh viện

32

Chính tả:

Nghe viết: Về ngôi nhà đang xây

16

Kể chuyện:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

16

TLV:

Tả người: Kiểm tra viết

31

TLV:

Ôn tập tả người

32

Thay bài : Làm biên bản một vụ việc

LTVC:

Tổng kết vốn từ

31

LTVC:

Tổng kết vốn từ

32

17

Tập đọc:

Ngu Công xã Trịnh Tường

33

THBVMT

Tập đọc:

Ca dao về lao động sản xuất

34

Chính tả:

Nghe-viết: Người mẹ của 51 đứa con

17

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

17

THBVMT

TLV:

Ôn tập về viết đơn

33

Chọn ND viết đơn phù hợp

TLV:

Trả bài văn tả người

34

LTVC:

Ôn tập về từ và cấu tạo từ

33

LTVC:

Ôn tập về câu

34

18

Ôn tập cuối học kì I

Tập đọc:

Ôn tập: tiết 1

35

Tập đọc:

Ôn tập: tiết 2

36

Chính tả:

Ôn tập: tiết 3

18

Kể chuyện:

Ôn tập: tiết 4

18

TLV:

Kiểm tra học kì 1 ( KT đọc)

35

TLV:

Kiểm tra học kì 1 (KTviết)

36

LTVC:

Ôn tập: tiết 5

35

LTVC:

Ôn tập: tiết 6

36

19

Người công dân

Người công dân

Người công dân

Tập đọc:

Người công dân số Một

37

Tập đọc:

Người công dân số Một (tt)

38

Chính tả:

Nghe viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

19

Kể chuyện:

Chiếc đồng hồ

19

TLV:

Luyện tập tả người: dựng đoạn mở bài

37

TLV:

Luyện tập tả người: dựng đoạn kết bài

38

LTVC:

Câu ghép

37

LTVC:

Cách nối các vế câu ghép

38

20

Tập đọc:

Thái sư Trần Thủ Độ

39

Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Tập đọc:

Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

40

Chính tả:

Nghe viết: Cánh cam lạc mẹ

20

THBVMT

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

20

TLV:

Tả người: Kiểm tra viết

39

Ra đề phù hợp với địa phương

TLV:

Lập chương trình hoạt động

40

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Công dân

39

LTVC:

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

40

21

Tập đọc:

Trí dũng song toàn

41

Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Tập đọc:

Tiếng rao đêm

42

Viết lời cảm ơn cho người bán bánh giò- người thương binh đã cứu người trong đám cháy

Chính tả:

Nghe viết: Trí dũng song toàn

21

Kể chuyện:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

21

TLV:

Lập chương trình hoạt động

41

TLV:

Trả bài văn tả người

42

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Công dân

41

LTVC:

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

42

Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ, BT3,4

22

Vì cuộc sống thanh bình

Vì cuộc sống thanh bình

Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc:

Lập làng giữ biển

43

THBVMT

Tập đọc:

Cao Bằng

44

Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Chính tả:

Nghe viết: Hà Nội

22

THBVMT

Kể chuyện:

Ông Nguyễn Khoa Đăng

22

TLV:

Ôn tập văn kể chuyện

43

TLV:

Kể chuyện (Kiểm tra viết)

44

LTVC:

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

43

Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ, BT2,3

LTVC:

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

44

Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ, luyện tập

23

Tập đọc:

45

Tập đọc:

Phân xử tài tình

45

Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Tập đọc

Chú đi tuần

46

Không hỏi câu hỏi 2

Chính tả:

Nhớ-viết: Cao Bằng

23

THBVMT

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

23

TLV:

Lập chương trình hoạt động

45

TLV:

Trả bài văn kể chuyện

46

LTVC:

Ôn nối các vế câu ghép bằng QHT

45

Thay bài MRVT Trật tự - An ninh

LTVC:

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

46

Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ, ...

24

Tập đọc:

Luật tục xưa của người Ê-đê

47

Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Tập đọc:

Hộp thư mật

48

Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Chính tả:

Nghe-viết: Núi non hùng vĩ

24

Kể chuyện:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

24

TLV:

Ôn tập về tả đồ vật

47

TLV:

Ôn tập về tả đồ vật

48

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh

47

LTVC:

Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

48

25

Nhớ nguồn

Nhớ nguồn

Nhớ nguồn

Tập đọc:

Phong cảnh đền Hùng

49

Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Tập đọc:

Cửa song

50

THBVMT Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Chính tả:

Nghe viết: Ai là thủy tổ loài người

25

Kể chuyện:

Vì muôn dân

25

TLV:

Tả đồ vật: Kiểm tra viết

49

TLV:

Tập viết đoạn đối thoại

50

Chon nội dung phù hợp

LTVC:

Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

49

LTVC:

Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

50

26

Tập đọc:

Nghĩa thầy trò

51

Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Tập đọc:

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

52

Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Chính tả:

Nghe-ghi: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

26

Lồng ghép: Nhận biết công dụng của dấu gạch nối.CV405

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

26

TLV:

Tập viết đoạn đối thoại

51

TLV:

Trả bài văn tả đồ vật

52

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Truyền Thống

51

Không làm BT1

LTVC:

Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

52

Không làm BT3

27

Tập đọc:

Tranh làng Hồ

53

Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Tập đọc:

Đất nước

54

Giới thiệu biện pháp điệp từ, điệp ngữ. CV 405

Chính tả:

Nhớ - viết: Cửa sông

27

Cho HS nghe bình giảng về khổ cuối và ghi chép lại một số ý quan trọng về đoạn thơ vừa chép.CV405

Kể chuyện:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

27

TLV:

Ôn tập tả cây cối

53

TLV:

Tả cây cối (Kiểm tra viết)

54

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Truyền thống

53

GV nêu nghĩa của một câu tục ngữ và yêu cầu HS ghi lại ý nghĩa của câu tục ngữ. CV405

LTVC:

Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

54

BT1 chỉ tìm từ ngữ nối ở 3 đoạn đầu hoặc 4 đoạn cuối

28

Ôn tập giữa học kì II

Tập đọc:

Ôn tập (Tiết 1)

55

Tập đọc:

Ôn tập (Tiết 2)

56

Chính tả:

Ôn tập (Tiết 3)

28

Kể chuyện:

Ôn tập (Tiết 4)

28

TLV:

Ôn tập (Tiết 5)

55

TLV:

Kiểm tra GKII (Kiểm tra viết)

56

LTVC:

Ôn tập ( tiết 6)

55

LTVC:

Kiểm tra GKII (Kiểm tra đọc)

56

29

Nam và nữ

Nam và nữ

Nam và nữ

Tập đọc:

Một vụ đắm tàu

57

Thay một kết thúc vui cho câu chuyện

Tập đọc:

Con gái

58

Viết đoạn văn nêu suy nghĩ về quan niệm một số người coi trọng con trai hơn con gái.

Chính tả:

Nhớ - viết: Đất nước

29

Kể chuyện:

Lớp trưởng lớp tôi

29

TLV:

Tập viết đoạn đối thoại

57

TLV:

Trả bài văn tả cây cối

58

LTVC:

Ôn tập về dấu câu

57

Bài 3: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn có sử dụng dấu chấm, chấm hỏi, chấm than miêu tả cây cối. CV 405

LTVC:

Ôn tập về dấu câu

58

30

Tập đọc:

Ôn bài Con gái

59

Thay Thuần phục sư tử

Tập đọc:

Tà áo dài Việt Nam

60

Chính tả:

Nghe – ghi: Cô gái tương lai

30

CV405

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

31

TLV:

Ôn tập về tả con vật

59

TLV:

Tả con vật (Kiểm tra viết)

60

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

59

Không làm BT3

LTVC:

Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

60

Bài 2: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn có sử dụng dấu phẩy miêu tả con vật em yêu thích. CV405

31

Tập đọc:

Công việc đầu tiên

61

Tập đọc:

Bầm ơi

62

Chính tả:

Nghe viết: Tà áo dài Việt Nam

31

Kể chuyện:

Kể chuyện đựơc chứng kiến hoặc tham gia

31

TLV:

Ôn tập tả cảnh

61

TLV:

Ôn tập về tả cảnh

62

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

61

Không làm BT3

LTVC:

Ôn tập về dấu câu (dấu phảy)

62

Bài 2: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn có sử dụng dấu phẩy miêu tả cảnh đẹp ở quê hương em. CV405

32

Những chủ nhân tương lai

Những chủ nhân tương lai

Những chủ nhân tương lai

Tập đọc:

Út Vịnh

63

Tập đọc:

Những cánh buồm

64

Chính tả:

Nhớ viết: Bầm ơi

32

Kể chuyện:

Nhà vô địch

32

TLV:

Trả bài văn tả con vật

63

TLV:

Tả cảnh: Kiểm tra viết

64

LTVC:

Ôn tập về dấu câu: (Dấu phẩy) (tt)

63

Bài 3: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn có sử dụng dấu hai chấm miêu tả cảnh đẹp ở quê hương em.

CV405

LTVC:

Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)

64

33

Tập đọc:

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục về trẻ em

65

Tập đọc:

Sang năm con lên bảy

66

Chính tả:

Nghe viết: Trong lời mẹ hát

33

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

33

TLV:

Ôn tập về tả người

65

TLV:

Tả người (Kiểm tra viết)

66

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Trẻ em

65

Không làm BT3

LTVC:

Ôn tập về dấu câu

66

Bài 3: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc kép tả thầy (cô ) giáo của em. CV405

34

Tập đọc:

Lớp học trên đường

67

1. Đặt mình vào vai Rê mi, nêu suy nghĩ về quyền học tập của trẻ em; 2. Xung quanh em có ai gặp hoàn cảnh như Rê mi không? Em có có cảm nghĩ gì về những bạn có hoàn cảnh đó)...CV405

Tập đọc:

Nếu trái đất thiếu trẻ em

68

Chính tả:

Nhớ viết: Sang năm con lên bảy

34

Kể chuyện:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

34

TLV:

Trả bài văn tả cảnh

67

TLV:

Trả bài văn tả người

68

LTVC:

Ôn tập về dấu cấu dấu ngoặc kép

67

Thay bài Quyền và bổn phận

LTVC:

Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

68

Bài 2: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn có sử dụng dấu gạch ngang miêu tả một người bạn học. CV405

35

Ôn tập cuối học kì II

Tập đọc:

Ôn tập: Tiết 1

69

Tập đọc:

Ôn tập: Tiết 2

70

Chính tả:

Ôn tập: Tiết 3

35

Kể chuyện:

Ôn tập: Tiết 4

35

TLV:

Ôn tập: Tiết 5

69

TLV:

Kiểm tra cuối kì 2 (kiểm tra viết)

70

LTVC:

Ôn tập: Tiết 6

69

LTVC:

Kiểm tra cuối kì 2 (kiểm tra: Đọc – hiểu)

70

Ngoài phần Kế hoạch dạy học lớp 5 chi tiết trên đây, các thầy cô tham khảo thêm giải Toán lớp 5 Khoa học lớp 5, Lịch sử lớp 5, các môn học khác. VnDoc liên tục cập nhật Lời giải các môn học cho các bạn cùng theo dõi.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
2 4.653
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 5 Xem thêm