Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Kế hoạch dạy học Lịch sử - Địa lí lớp 5 Kết nối tri thức

Kế hoạch dạy học Lịch sử - Địa lí lớp 5 Kết nối tri thức xây dựng chi tiết cho từng bài học đảm bảo nội dung và theo khung chương trình năm học mới của các trường, các địa phương. Đây cũng là tài liệu giúp thầy cô soạn giáo án điện tử lớp 5 Kết nối tri thức thêm hiệu quả.

Kế hoạch dạy học Lịch sử - Địa lí lớp 5 sách Kết nối tri thức

Tuần

Chủ đề/
Mạch nội dung

Nội dung

Nội dung điều chỉnh bổ sung

Ghi chú

Tên bài học

Thời lượng

Tiết theo KH môn học

1

CHỦ ĐỀ 1. ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM

Bài 1: Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca (Tiết 1)

2 tiết

1

Bài 1: Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca (Tiết 2)

2

2

Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 1)

4 tiết

3

Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 2)

4

3

Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 3)

5

Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 4)

6

4

Bài 3: Biển, đảo Việt Nam (Tiết 1)

3 tiết

7

Bài 3: Biển, đảo Việt Nam (Tiết 2)

8

5

Bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam (Tiết 1)

9

Bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam (Tiết 2)

3 tiết

10

6

Bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam (Tiết 3)

11

Bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam (Tiết 4)

12

7

CHỦ ĐỀ 2. NHỮNG QUỐC GIA ĐẦU TIÊN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM .

Bài 5: Nhà nước Văn Lang, Nhà nước Âu Lạc (Tiết 1)

2 tiết

13

Bài 5: Nhà nước Văn Lang, Nhà nước Âu Lạc (Tiết 2)

14

8

Bài 5: Nhà nước Văn Lang, Nhà nước Âu Lạc (Tiết 3)

3 tiết

15

Bài 6: Vương quốc Phù Nam

16

9

Bài 7: Vương quốc Chăm-pa (Tiết 1)

17

Bài 7: Vương quốc Chăm-pa (Tiết 2)

3 tiết

18

10

CHỦ ĐỀ 3. XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

Bài 8: Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc (Tiết 1)

19

Bài 8: Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc (Tiết 2)

20

11

Bài 8: Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc (Tiết 3)

3 tiết

21

Bài 9: Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long (Tiết 1)

22

12

Bài 9: Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long (Tiết 2)

23

Bài 9: Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long (Tiết 3)

2 tiết

24

13

Bài 10: Triều Trần xây dựng đất nước và kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược (Tiết 1)

25

Bài 10: Triều Trần xây dựng đất nước và kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược (Tiết 2)

2 tiết

26

14

Bài 10: Triều Trần xây dựng đất nước và kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược (Tiết 3)

27

Bài 10: Triều Trần xây dựng đất nước và kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược (Tiết 4)

3 tiết

28

15

Bài 11: Ôn tập (Tiết 1)

29

Bài 11: Ôn tập (Tiết 2)

30

16

Bài 12: Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê (Tiết 1)

2 tiết

31

Bài 12: Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê (Tiết 2)

32

17

Bài 12: Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê (Tiết 2)

1 tiết

33

Bài 13: Triều Nguyễn (Tiết 1)

1 tiết

34

18

Ôn tập cuối kì I

3 tiết

35

Kiểm tra và đánh giá cuối học kì I

36

19

Bài 13: Triều Nguyễn (Tiết 2)

37

Bài 13: Triều Nguyễn (Tiết 3)

3 tiết

38

20

Bài 14: Cách mạng tháng Tám năm 1945 (Tiết 1)

39

Bài 14: Cách mạng tháng Tám năm 1945 (Tiết 2)

40

21

Bài 15: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (Tiết 1)

2 tiết

41

Bài 15: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (Tiết 2)

42

22

Bài 16: Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 (Tiết 1)

2 tiết

43

Bài 16: Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 (Tiết 2)

44

23

Bài 17: Đất nước đổi mới (tiết 1)

2 tiết

45

Bài 17: Đất nước đổi mới (tiết 2)

46

24

CHỦ ĐỀ 4. CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG

Bài 18: Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (Tiết 1)

3 tiết

47

Bài 18: Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (Tiết 2)

48

25

Bài 19: Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (Tiết 1)

49

Bài 19: Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (Tiết 2)

2 tiết

50

26

Bài 20: Vương quốc Cam-pu-chia (Tiết 1)

51

Bài 20: Vương quốc Cam-pu-chia (Tiết 2)

2 tiết

52

27

Bài 21: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Tiết 1)

53

Bài 21: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Tiết 2)

2 tiết

54

28

Chủ đề 5: TÌM HIỂU THẾ GIỚI

Bài 22: Các châu lục và đại dương trên thế giới (Tiết 1)

55

Bài 22: Các châu lục và đại dương trên thế giới (Tiết 2)

3 tiết

56

29

Bài 22: Các châu lục và đại dương trên thế giới (Tiết 3)

57

Bài 22: Các châu lục và đại dương trên thế giới (Tiết 4)

58

30

Bài 22: Các châu lục và đại dương trên thế giới (Tiết 5)

3 tiết

59

Bài 23: Dân số và các chủng tộc trên thế giới (Tiết 1)

60

31

Bài 23: Dân số và các chủng tộc trên thế giới (Tiết 2)

61

Bài 24: Văn minh Ai Cập

2 tiết

62

32

Bài 25: Văn minh Hy Lạp

63

CHỦ ĐỀ 6. CHUNG TAY XÂY DỰNG THẾ GIỚI

Bài 26: Xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp (Tiết 1)

2 tiết

64

33

Bài 26: Xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp (Tiết 2)

65

Bài 27: Xây dựng thế giới hoà bình (Tiết 1)

2 tiết

66

34

Bài 27: Xây dựng thế giới hoà bình (Tiết 2)

67

Bài 28: Ôn tập (tiết 1)

2 tiết

68

35

Bài 28: Ôn tập (tiết 2)

69

Kiểm tra và đánh giá cuối học kì II

1 tiết

70

70 tiết

HIỆU TRƯỞNG

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án lớp 5

    Xem thêm