Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 5 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo được VnDoc.com đăng tải với mong muốn giúp thầy cô nhanh chóng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 5 mới. Đây là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham khảo.

Giải SGK lớp 5 Sách mới:

Đáp án tập huấn môn Tin học 5 sách Chân trời sáng tạo

Câu 1. SGK Tin học 5 - CTST gồm mấy chủ đề?

A. 4 chủ đề
B. 5 chủ đề
C. 6 Chủ đề
D. 7 Chủ đề

Đáp án: C

Câu 2. Phát biểu nào dưới đây là SAI về SGK Tin học 5 – CTST?

A. Có tất cả 16 bài học.
B. Các bài học 8A và 8B là lựa chọn.
C. Chỉ dạy 15 bài học trong SGK.
D. Phải dạy tất cả các bài học và dạy theo đúng trình tự các bài học trong SGK.

Đáp án: D.

Câu 3. Phần nào dưới đây có ở tất cả các bài trong SGK Tin học 5 - Chân trời sáng tạo?

A. Thực hành
B. Em có biết
C. Vận dụng
D. Khám phá

Đáp án: C

Câu 4. SGK Tin học 5 - CTST không có dạng bài nào?

A. Bài học lí thuyết
B. Bài ôn tập.
C. Bài học lí thuyết và thực hành
D. Bài thực hành

Đáp án: B.

Câu 5. Những phương pháp dạy học nào được chú trọng trong SGK Tin học 5 - CTST?

A. HS tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
B. Học qua làm.
C. Minh họa trực quan
D. Cả ba phương án A, B và C.

Đáp án: D.

Câu 6. Mục đích chính của sách giáo viên là gì?

A. Cung cấp kế hoạch bài dạy (giáo án).
B. Giải thích ý tưởng thiết kế, ý tưởng sư phạm và gợi ý cách triển khai dạy học từng bài học trong SGK.
C. Cung cấp đề kiểm tra định kì.
D. Trình bày những điểm mới, nổi bật trong SGK.

Đáp án: B.

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây là SAI về Kế hoạch bài dạy Tin học 5-CTST?

A. In thành sách trên giấy.
B. Được cung trên trang taphuan.nxbgd.vn.
C. Có thể tải về và chỉnh sửa nội dung cho phù hợp với thực tiễn lớp học.
D. Miễn phí.

Đáp án: A.

Câu 8. Tài liệu nào dưới đây được biên soạn nhằm giúp giáo viên hiểu rõ SGK?

A. SGK
B. Sách giáo viên
C. Vở bài tập
D. Kế hoạch bài dạy.

Đáp án: B.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Những bài có phần Thực hành thì bắt buộc phải dạy toàn bộ bài đó trên phòng thực hành tin học.
B. Có thể dạy phần Thực hành mà không cần sử dụng máy tính, phần mềm tin học.
C. Sử dụng thiết bị trình chiếu để minh họa khi dạy học các bài học về phần mềm ứng dụng (như Word, Paint, .... ) sẽ hiệu quả hơn.
D. Đối với tất cả các bài, phần Khám phá phải dạy trên lớp và phần Thực hành phải dạy trên phòng máy tính.

Đáp án: C.

Câu 10. Những phương pháp nào nên được sử dụng để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh?

A. Đánh giá theo kết quả đầu ra.
B. Đánh giá theo quá trình.
C. Kết hợp cả kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành.
D. Cả ba phương án A, B và C.

Đáp án: D.

Xem thêm:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm