Bài tập cuối khóa Mô đun 3 - GDPT 2018

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
Phòng Giáo dục Đào tạo Quân ….
Trường Tiểu học: ……….
Bài Ôn Tập: Toán Tiếng Việt
Lớp 1
Thời gian m bài: ………
Họ tên: …………………………….
Lớp: ………..
Điểm
Nhận xét
Câu 1: Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:
60
Câu 2: Điền vào chỗ trống: tr hay ch?
Cây …e
Mái …e
Vui …ơi
…ốn tìm
Bánh …ưng
…ong xanh
Câu 3: Đánh dấu vào các ô ng với phương tiện giao thông đường bộ (theo
mẫu)
Xe đạp
Tàu thủy
Máy bay
Xích
lan
Trực thăng
Xe tải
Tàu hỏa
Câu 4: Em hãy trang trí đường diềm sau đây:
Câu 21:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
Trường ……………
………………….
Lớp : 2/…
Họ tên học sinh :
.....................................
..........................
Số báo
danh
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC I
NĂM HỌC : 2020 - 2021
MÔN : TOÁN
Ngày kiểm tra : ...............................
G
iám thị 1
Gi
ám thị 2
Số mật
S
thứ tự
Điểm
Nhận xét của
Giáo viên
Giám
khảo 1
Giám
khảo 2
Số mật
Số
thứ tự
Phần I : Trắc nghiệm
Khoanh vào đáp án đúng tương ứng (a, b, c)
…/0,5đ
Câu 1 : Số 55 đọc đúng :
a. Năm lăm
b. Năm mươi năm
c. Năm ơi lăm
…/0,5đ
Câu 2 : Các số được xếp theo th tự từ lớn đến :
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
a. 19, 27, 68, 94
b. 94, 27, 68, 19
c. 94, 68, 27, 19
…/0,5đ
Câu 3 : 30 cm = ......... dm. Số cần điền vào chỗ trống là :
a. 3
b. 30
c. 33
…/0,5đ
Câu 4 : 9 + 6 7 = ? Kết quả phép tính là:
a. 7
b. 8
c. 15
…/0,5đ
Câu 5 : Tìm hình tứ giác trong hình vẽ bên là:
a. 2
b. 3
c. 4
…/0,5đ
Câu 6 : Hình nào dưới đây vẽ đoạn thẳng AB:

Đáp án tham khảo mô đun 3 GVPT

Bài tập cuối khóa Mô đun 3 - GDPT 2018 giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 3 câu cuối 19, 20, 21 bài tập cuối khóa Mô đun 3 GVPT - Sử dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra đánh giá học sinh Tiểu học để dễ dàng thực hiện hoàn thành tập huấn module 3 theo đúng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Lưu ý: Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, các thầy cô nên chỉnh sửa theo ý của mình, để phù hợp với từng khu vực. Các thầy cô kéo xuống chọn nút "Tải về" để tải toàn bộ tài liệu

Tài liệu đáp án Mô đun 3

Trên đây là nội dung chi tiết của Bài tập cuối khóa Mô đun 3 - GDPT 2018. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 Tiểu Học

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 THCS

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 THPT

Đánh giá bài viết
5 52.283
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm