Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 môn Giáo dục thể chất THPT

0
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
---o0o---


MÔ ĐUN 3
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC
TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
THÁNG 10, NĂM 2020
BAN BIÊN SOẠN TÀI LIỆU
Người biên soạn:
1.  
2.  
Cộng tác viên:
 - 
 - 
5. - 
6.  
  
 
 
KÝ HIỆU VIẾT TẮT
STT
Các từ viết tắt
Viết đầy đủ
1.
GDTC

2.
CT

3.


4.


5.


6.
GV

7.
HS

8.
THCS

9.
TL

10.
TN

11.



Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 môn Giáo dục thể chất THPT

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 môn Giáo dục thể chất THPT được VnDoc sưu tầm và chia sẻ là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, kiểm tra, đánh giá học sinh THCS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn GDTC

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới quý thầy cô Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 môn Giáo dục thể chất THPT. Ngoài ra mời quý thầy cô tham khảo các chương trình học lớp 6, chương trình học lớp 7, chương trình lớp 8 THCS, chương trình học lớp 9. Hy vọng với những tài liệu mà VnDoc chia sẻ sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho quý thầy cô tham khảo và hoàn thiện bài giảng trên lớp của mình

Đánh giá bài viết
1 1.337
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm