Thời hạn luân chuyển công tác của giáo viên

Thời hạn luân chuyển công tác của giáo viên. Bạn đang băn khoăn không biết mình có bị luân chuyển hay không? Thời gian luân chuyển công tác là bao nhiêu lâu, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết sau đây.

1. Luân chuyển giáo viên là gì?

Về khái niệm “luân chuyển” là việc điều động giáo viên từ nơi này sang nơi khác trong một huyện, thị xã để giáo viên thực hiện nghĩa vụ đối với vùng khó khăn và điều tiết đội ngũ do cấp có thẩm quyền quyết định điều động trên cơ sở đề nghị của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

>> Xem chi tiết: Thủ tục thuyên chuyển công tác của giáo viên

2. Thời hạn luân chuyển công tác của giáo viên 

Tại Điều 9, của Nghị định số 27/VBHN-BGDĐT, nghị định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đã có quy định về thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và trợ cấp chuyển vùng cụ thể như sau:

1. Thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam. Hết thời hạn công tác nói trên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền sắp xếp luân chuyển công tác trở về nơi ở và làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc tạo điều kiện để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục liên hệ chuyển công tác, giải quyết thuyên chuyển theo nguyện vọng."

2. Cơ quan quản lý giáo dục, địa phương nơi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục luân chuyển trở về có trách nhiệm tiếp nhận, sắp xếp và bố trí việc làm đồng thời luân chuyển người khác đi thay thế nếu có yêu cầu. Nếu có khó khăn về biên chế và quỹ lương sẽ được điều chỉnh về biên chế và quỹ lương. Hết thời hạn nói trên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tình nguyện ở lại để tiếp tục công tác và ổn định cuộc sống lâu dài thì được xét để cấp đất làm nhà, làm kinh tế trang trại, kinh tế gia đình và được vay vốn làm nhà, làm kinh tế với lãi suất ưu đãi trả dần trong 10 năm.

3. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển”.

Điều kiện và thời hạn luân chuyển công tác từ đơn vị khu vực thuận lợi đến đơn vị khu vực khó khăn

1. Công chức, viên chức thuộc diện luân chuyển có tuổi đời không quá 50 đối với nữ và không quá 55 đối với nam.

2. Thời hạn thực hiện điều động, luân chuyển đối với công chức, viên chức được quy định đủ 03 năm (đủ 36 tháng) đối với nữ; đủ 05 năm (đủ 60 tháng) đối với nam. Cán bộ quản lý các đơn vị là Hiệu trưởng (Giám đốc Trung tâm), Phó Hiệu trưởng (Phó Giám đốc Trung tâm) thực hiện luân chuyển theo kế hoạch, quy hoạch cán bộ của Sở.

3. Công chức, viên chức đang công tác ở đơn vị thuộc khu vực thuận lợi có nghĩa vụ luân chuyển công tác có thời hạn đến đơn vị ở khu vực khó khăn.

4. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007.

Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo, Chế độ quyền lợi của giáo viên, công chức, viên chức được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
6 59.468
Sắp xếp theo

Văn bản giáo dục

Xem thêm