Quy định về luân chuyển giáo viên năm 2024

Điều động và luân chuyển giáo viên là các hoạt động thường kỳ của các cơ sở giáo dục. Trong bài viết ngày hôm nay VnDoc xin chia sẻ một số quy định về luân chuyển giáo viên, mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn cùng theo dõi nếu đang thắc mắc về các quy định về luân chuyển giáo viên.

>> Tham khảo: Thời hạn luân chuyển công tác của giáo viên

1. Luân chuyển giáo viên là gì?

Khái niệm “luân chuyển” là việc điều động giáo viên từ nơi này sang nơi khác trong một huyện, thị xã để giáo viên thực hiện nghĩa vụ đối với vùng khó khăn và điều tiết đội ngũ do cấp có thẩm quyền quyết định điều động trên cơ sở đề nghị của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

2. Thuyên chuyển giáo viên là gì?

Về thuyên chuyển: Tất cả giáo viên trong biên chế của ngành giáo dục và đào tạo hiện đang công tác tại vùng khó khăn đều có quyền được đề nghị thuyên chuyển về vùng thuận lợi, trừ số giáo viên là người tại chỗ được đào tạo cắm bản vùng khó khăn hoặc đã ổn định và an cư tại địa phương nơi công tác vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn. Giáo viên ở vùng khó khăn lâu năm và giáo viên đã làm nghĩa vụ ở vùng khó khăn có nhu cầu xin thuyên chuyển được xem xét giải quyết chuyển về vùng ít khó khăn và vùng thuận lợi.

3. Quy định về luân chuyển giáo viên

1.1. Thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác với công chức giáo dục không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức giáo dục

Theo Điều 3 Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, quy định về thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác với công chức giáo dục không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức giáo dục như sau:

- Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 03 năm đến 05 năm (không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức).

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Các đơn vị ban hành danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi căn cứ quy định trên để xác định thời hạn định kỳ chuyển đổi đối với từng vị trí công tác cụ thể.

Như vậy từ ngày 14/02/2022, thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác với công chức, viên chức giáo dục là từ đủ 03 năm đến 05 năm (không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức).

Thông tư này không nêu rõ sự khác nhau về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của viên chức giáo dục nam và nữ như trong Nghị định 27/VBHN-BGDĐT.

1.2. Thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Nghị định 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT, quy định:

- Thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam.

Sau khi hoàn thành thời hạn phục vụ nêu trên, nhà giáo, CBQLGD được cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo có thẩm quyền sắp xếp luân chuyển công tác đến nơi không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo những nguyên tắc sau:

+ Đối với nhà giáo, CBQLGD được điều động luân chuyển đến công tác tại cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được luân chuyển trở về nơi ở và làm việc cuối cùng trước khi được điều động đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc về vùng không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Đối với những người mới tốt nghiệp được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng mới để bố trí công tác theo thời hạn luân chuyển tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (trừ những trường hợp khi tuyển sinh đi học tại các trường đã có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn), được cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo có thẩm quyền bố trí, sắp xếp đến công tác ở cơ sở giáo dục và đào tạo không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Nhà giáo, CBQLGD có nguyện vọng thuyên chuyển công tác đi nơi khác, được cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo có thẩm quyền tạo điều kiện đi liên hệ thuyên chuyển công tác và giải quyết thuyên chuyển theo nguyện vọng;

+ Khi đã có quyết định luân chuyển về địa phương mới, nhà giáo, CBQLGD phải phục tùng sự phân công công tác của cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo ở địa phương mới chuyển đến, nếu không chấp hành việc bố trí công tác thì tuỳ theo mức độ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.

Lưu ý:

+ Nhà giáo, CBQLGD (cán bộ quản lý giáo dục) không thuộc đối tượng hưởng chế độ thời hạn luân chuyển và những nhà giáo, CBQLGD nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày 25/7/2001 thì không giải quyết việc luân chuyển theo thời hạn nêu trên.

+ Trong thời gian công tác theo thời hạn luân chuyển quy định mà nhà giáo, CBQLGD bị kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch), bị đình chỉ công tác thì chưa được giải quyết luân chuyển. Chỉ sau khi chấm dứt hiệu lực kỷ luật, hết thời gian bị đình chỉ công tác thì nhà giáo, CBQLGD mới được luân chuyển và thời gian bị kỷ luật, bị đình chỉ công tác không được tính vào thời gian phục vụ trong thời hạn luân chuyển.

- Cơ quan quản lý giáo dục, địa phương nơi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục luân chuyển trở về có trách nhiệm tiếp nhận, sắp xếp và bố trí việc làm đồng thời luân chuyển người khác đi thay thế nếu có yêu cầu. Nếu có khó khăn về biên chế và quỹ lương sẽ được điều chỉnh về biên chế và quỹ lương.

Hết thời hạn nói trên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tình nguyện ở lại để tiếp tục công tác và ổn định cuộc sống lâu dài thì được xét để cấp đất làm nhà, làm kinh tế trang trại, kinh tế gia đình và được vay vốn làm nhà, làm kinh tế với lãi suất ưu đãi trả dần trong 10 năm.

4. Các trường hợp không phải thực hiện luân chuyển

Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.”

Như vậy, theo quy định tại Khoản 7 Điều 36 Luật Viên chức năm 2010 thì sẽ không thực hiện việc biệt phái đối với viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

5. Điều kiện thuyên chuyển giáo viên

- Có thời gian công tác ít nhất là từ 05 năm trở lên đối với Nam, 03 năm trở lên đối với Nữ (tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng) trừ trường hợp đặc biệt phải có cơ quan quản lý công chức, viên chức.

- Có văn bằng tốt nghiệp chuyên môn và các chứng từ phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức.

- Có phẩm chất đạo đức, hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có thành tích tại đơn vị cũ và không trong thời gian bị kỹ thuật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biệt pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa và cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

6. Câu hỏi về luân chuyển giáo viên

Câu hỏi 1: Sau 3 năm dạy học ở vùng khó, năm học 2016-2017 tôi được chuyển công tác về vùng thuận lợi nơi nơi tôi đăng ký hộ khẩu thường trú. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường không giao cho tôi đứng lớp với lý do là đã đủ giáo viên. Tạm thời tôi chỉ được dạy khi có giáo viên xin nghỉ. Xin hỏi như vậy có đúng không và tôi phải làm gì để được dạy học trở lại?

Trả lời

Căn cứ vào quy định nêu trên, và theo thư bạn viết: lý do mà hiệu trưởng đưa ra với bạn là chưa phù hợp. Bạn có thể kiến nghị với Phòng GD&ĐT để quyền lợi của mình được đảm bảo chính đáng.

Hoặc bạn có thể nói rõ nơi bạn đang công tác để chúng tôi có thể tác động đến nhà trường, cấp quản lý để quyền lợi của bạn được bảo vệ chính đáng.

Câu hỏi 2

Tôi đã đăng kí hộ khẩu tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, hiện tại tôi đang làm công tác giảng dạy tại một huyện nghèo thuộc Tây Nguyên đã được 7 năm. Hiện tại nhà trường đang có chế độ thuyên chuyển công tác. Vậy tôi muốn hỏi rằng liệu tôi có bị thuyên chuyển trong trường hợp này không ?

Trả lời 

Dựa theo các quy định về thuyên chuyển công tác trên, bạn đọc sẽ có khả năng bị thuyên chuyển công tác vì chị đã có quá trình giảng dạy tại một huyện ở Tây Nguyên với thời gian là 7 năm (đủ điều kiện 03 năm trở lên đối với nữ) nhưng phải đáp ứng điều kiện đủ về văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, phẩm chất đạo đức, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự,… trường hợp nếu chị Năm bị thuyên chuyển công tác thì trong thời gian đó, đơn vị sự nghiệp công lập cử chị đi có trách nhiệm đảm bảo tiền lương và các quyền lợi khác của chị theo quy định của pháp luật.

7. Thủ tục thuyên chuyển công tác giáo viên

Để nắm được chi tiết các bước luân chuyển giáo viên. Mời các bạn theo dõi: Thủ tục thuyên chuyển công tác của giáo viên.

Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo, Chế độ quyền lợi của giáo viên, công chức, viên chức được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
14 74.923
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Lý Hoàng Ngân
  Lý Hoàng Ngân

  năm học mới 2023-2024 khi nào có kế hoạch thuyên chuyển giảng viên ở TPHCM ? Cho tôi hỏi năm nay các bước thực hiện có thay đổi so với năm trước hay không ?

  Thích Phản hồi 04/03/23

  Văn bản Giáo dục - Đào tạo

  Xem thêm