Điều lệ Trường tiểu học Điều lệ Trường tiểu học mới nhất 2017 Điều lệ Trường tiểu học
Tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội là những nội dung có trong Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học. Mời các bạn tham khảo.
5

Thông tư 42/2016/TT-BTNMT về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản Thông tư 42/2016/TT-BTNMT về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản Các giai đoạn triển khai thi công đề án đánh giá khoáng sản

Thông tư 42/2016/TT-BTNMT về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản
 • Phát hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Ngày 26/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 42/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 408 KB

Công văn 2045-CV/BTCTW xác định trình độ lý luận chính trị Công văn 2045-CV/BTCTW xác định trình độ lý luận chính trị Hướng dẫn xác nhận trình độ lý luận chính trị

Công văn 2045-CV/BTCTW xác định trình độ lý luận chính trị
 • Phát hành: Ban Tổ chức Trung ương
 • Công văn 2045-CV/BTCTW năm 2016 xác định trình độ lý luận chính trị do Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2016. Mời các bạn cùng tham khảo Hướng dẫn xác nhận trình độ lý luận chính trị.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 278 KB

Thông tư 01/2017/TT-BTTTT danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Thông tư 01/2017/TT-BTTTT danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Thông tư 01/2017/TT-BTTTT danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành Thông tư 01/2017/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 286 KB

Công văn 4547/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thi IOE và OTE năm học 2016 - 2017 Công văn 4547/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thi IOE và OTE năm học 2016 - 2017 Hướng dẫn kế hoạch thi IOE và OTE năm học 2016 - 2017

Công văn 4547/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thi IOE và OTE năm học 2016 - 2017
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Công văn 4547/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thi IOE và OTE năm học 2016 - 2017. Theo đó, Công văn hướng dẫn Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE).
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 526 KB

Quyết toán thuế TNCN 2017: Lưu ý khi đổi Thẻ căn cước công dân Quyết toán thuế TNCN 2017: Lưu ý khi đổi Thẻ căn cước công dân Hướng dẫn về đăng ký thuế khi thay đổi số chứng minh

Quyết toán thuế TNCN 2017: Lưu ý khi đổi Thẻ căn cước công dân
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Khi cá nhân thay đổi, làm mới Chứng minh thư nhân dân, hoặc làm mới Thẻ căn cước công dân, thì phải thực hiện kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế theo qui định. Vậy Lưu ý khi đổi Thẻ căn cước công dân là gì? Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 277 KB

Điều lệ Trường tiểu học Điều lệ Trường tiểu học Điều lệ Trường tiểu học mới nhất 2017

Điều lệ Trường tiểu học
 • Phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội là những nội dung có trong Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 510 KB

Quyết định 01/2017/QĐ-KTNN trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán Quyết định 01/2017/QĐ-KTNN trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán Trình tự lập và phát hành báo cáo kiểm toán 2017

Quyết định 01/2017/QĐ-KTNN trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán
 • Phát hành: Kiểm toán Nhà nước
 • Quyết định 01/2017/QĐ-KTNN Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành ngày 24 tháng 02 năm 2017. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 434 KB

Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Quy định thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng xuất nhập khẩu

Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ tài chính quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo thông tư.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 2,6 MB

Điều lệ trường mầm non mới nhất Điều lệ trường mầm non mới nhất Điều lệ trường mầm non kèm theo Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT

Điều lệ trường mầm non mới nhất
 • Phát hành: Bộ giáo dục và đào tạo
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non. Theo đó, quy định vị trí, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tài sản của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 598 KB

Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ trường mầm non Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ trường mầm non Sửa đổi điều lệ trường mầm non

Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ trường mầm non
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Ngày 14/05/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/06/2015.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 330 KB