Chế độ của giáo viên dạy học ở miền núi 2023

Chế độ của giáo viên dạy học ở miền núi. Giáo viên dạy học các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số, các xã miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi riêng. Mời các thầy cô cùng theo dõi chi tiết sau đây.

1. Phụ cấp thu hút

Theo Điều 4 Nghị định 76 giáo viên dạy học ở miền núi thuộc vùng đặc biệt khó khăn sẽ hưởng phụ cấp thu hút.

Trong đó, phụ cấp thu hút được tính bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng).

>> Chi tiết mức phụ cấp thu hút và cách tính lương giáo viên:  Mức hưởng phụ cấp thu hút cho giáo viên 

2. Phụ cấp ưu đãi theo nghề

Điều 11 Nghị định 76 quy định:

Phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này, gồm:

Công chức, viên chức và người lao động là nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp…
Như vậy giáo viên dạy học ở miền núi là các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề.

3. Phụ cấp lưu động

Ở một số khu vực miền núi, học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số có điều kiện khó khăn. Giáo viên đang làm chuyên trách về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tại các khu vực miền núi sẽ được hưởng phụ cấp lưu động.

Cụ thể, theo Điều 12 Nghị định 76, nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục đang làm chuyên trách về xoá mù chữ và phổ cập giáo dục mà phải thường xuyên đi đến các thôn được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở.

4. Phụ cấp công tác lâu năm

Căn cứ Điều 5 Nghị định 76, giáo viên công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

- Mức 0,5 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

- Mức 0,7 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

- Mức 1,0 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Như vậy, tùy thuộc vào thời gian công tác, giáo viên làm việc tại các khu vực miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể được mức phụ cấp công tác lâu năm đến một tháng lương cơ sở.

5. Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác

Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác được quy định tại Điều 6 Nghị định 76 năm 2019.

Theo đó, giáo viên khi nhận công tác lần đầu ở các trường miền núi thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp như sau:

- Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Trường hợp có gia đình cùng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp:

+ Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số kilômét đi thực tế nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ô tô khách);

+ Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.

6. Trợ cấp một lần khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu

Căn cứ Điều 8 Nghị định 76, giáo viên dạy học ở khu vực miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên sẽ được trợ cấp một lần khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu.

7. Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được quy định tại Điều 10 Nghị định 76 năm 2019 như sau:

- Trường hợp được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm thì được hỗ trợ tiền mua tài liệu học tập và hỗ trợ 100% tiền học phí, chi phí đi lại từ nơi làm việc đến nơi học tập;

- Trường hợp công tác tại vùng dân tộc ít người tự học tiếng dân tộc để phục vụ nhiệm vụ được giao thì được hỗ trợ tiền mua tài liệu và tiền bồi dưỡng cho việc tự học tiếng dân tộc ít người bằng số tiền hỗ trợ cho việc học tập ở các trường, lớp chính quy.

8. Phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số cho lương giáo viên vùng khó khăn

Mức hưởng phụ cấp = 50% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Áp dụng đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục dạy tiếng dân tộc thiểu số.

9. Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho lương giáo viên vùng khó khăn

Mức trợ cấp 01 tháng: a x (c – d)

Mức trợ cấp 01 năm: a x (c – d) x b

Trong đó:

  • a là định mức tiêu chuẩn 6m3/người/ tháng
  • b là số tháng thực tế thiếu nước ngọt và sạch trong 01 năm
  • c là chi phí mua và vận chuyển 01m3 nước ngọt và sạch đến nơi ở và nơi làm việc của người được hưởng
  • d là giá nước ngọt và sạch để tính chi phí nước ngọt và sạch trong tiền lương tính bằng giá kinh doanh 01m3 nước sạch.

Áp dụng đối với đối với giáo viên, giảng viên công tác ở vùng đặc việt khó khăn thiếu nước ngọt và sạch theo mùa. Trong đó, vùng thiếu nước ngọt và sạch theo mùa là vùng do điều kiện tự nhiên không có nước ngọt và sạch hoặc có nhưng không đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt từ 01 tháng liên tục trở lên trong năm.

Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo, Chế độ quyền lợi của giáo viên, công chức, viên chức được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Các loại phụ cấp dành cho giáo viên

Đánh giá bài viết
1 8.556
Sắp xếp theo

Mẹo dạy học hay

Xem thêm