Chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên theo Nghị định 77/2021

Chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên là vấn đề luôn được thầy cô quan tâm. Vậy trong năm 2021 các chế độ đó như thế nào? Có thay đổi gì không? Chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên theo Nghị định 77/2021/NĐ-CP như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

1. Phụ cấp thâm niên là gì

Phụ cấp thâm niên là một trong những chế độ phụ cấp được ghi nhận trong hợp đồng lao động cùng với các chế độ phụ cấp, tiền thưởng, nâng bậc lương hay các chế độ khuyến khích khác.

Sở dĩ phụ cấp thâm niên được quy định, là một trong những hình thức khuyến khích của người sử dụng lao động đối với người lao động để họ có thể gắn bó và làm nghề lâu dài, đồng thời cũng là để tạo động lực cho người lao động làm việc hiệu quả hơn.

Người lao động càng có nhiều năm gắn bó với nghề thì càng có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn, mà trong bất cứ nghề nghiệp nào, kể cả làm việc trong cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp, công ty bên ngoài, kinh nghiệm cũng là điều vô cùng quan trọng, người lao động có kinh nghiệm có thể nắm bắt công việc dễ dàng hơn, làm việc với hiệu suất cao hơn…

2. Năm 2021, giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên?

Theo quy định tại Luật Giáo dục 2019, sẽ bãi bỏ “phụ cấp thâm niên” đối với giáo viên từ ngày 01/7/2020, thay vào đó là chế độ tiền lương mới khi thực hiện cải cách tiền lương.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của Covid-19, việc thực hiện cải cách tiền lương đối với công chức, viên chức dự kiến được lùi lại đến 01/7/2022.

Trước đó, tại Công văn 977/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 10/7/2020, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục có ý kiến như sau:

Các chính sách về chế độ tiền lương (trong đó có chế độ phụ cấp thâm niên) đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành cho đến khi có các quy định, hướng dẫn mới của Chính phủ.

Như vậy, dự kiến trong năm 2021, giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên bình thường.

Tất cả các chế độ quyền lợi của giáo viên được VnDoc chia sẻ tại Nhóm Cộng đồng Giáo Viên. Tại đây là các tài liệu tải miễn phí giáo viên dễ dàng chia sẻ các kinh nghiệm chủ nhiệm lớp, kinh nghiệm dạy học.

3. Cách tính phụ cấp thâm niên theo nghị định 77

Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng như sau:

Mức phụ cấp thâm niên được hưởng =  (Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp của viên chức + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có hiện hưởng) x Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ x Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng. 

Phụ cấp thâm niên theo Nghị định 77 /2021/NĐ-CP mới do Chính phủ ban hành ngày 01/08/2021 có gì khác so với các quy định cũ tại  Nghị định 54/2011. Các bạn cùng tìm hiểu chi tiết sau đây.

4. Mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với giáo viên theo nghị định 77

Đối tượng và phạm vi áp dụng

Nếu như trước đây, Điều 1 Nghị định 54/2011 nêu đối tượng giáo viên hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập, đã chuyển, xếp lương theo chế độ tiền lương của viên chức tại Nghị định 204/2004 thì nay, tại Nghị định 77, Chính phủ quy định cụ thể các đối tượng hưởng, gồm:

- Viên chức ngành giáo dục đào tạo mang mã số có các ký tự đầu là V.07 và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp có mã số ký tự đầu là V.09 thuộc danh sách trả lương của cơ quan có thẩm quyền, đang giảng dạy tại cơ sở công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động.

- Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các tàu huấn luyện, xưởng trưởng, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên, nghề nghiệp, đại học công lập.

Những đối tượng này đã được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 68 năm 2011 nhưng Thông tư liên tịch này không quy định cụ thể đối tượng viên chức phải có ký tự đầu là V.09 mà chỉ yêu cầu các hạng có ký tự đầu là V.07 hoặc ký tự đầu của mã số ngạch là 15.

Có sự điều chỉnh là do từ năm 2011 đến thời điểm hiện tại, viên chức giáo dục có ký tự đầu của mã số ngạch là 15 đã được chuyển đổi sang hạng viên chức tương đương V.07 hoặc V.09.

Đặc biệt, Nghị định nêu rõ: Các đối tượng khác mà giữ mã số có các ký tự đầu là V.07 và V09 không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Tuy nhiên, nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập vẫn giữ ngạch viên chức có hai chữ số đầu của mã số ngạch là 15 mà chưa được chuyển sang xếp lương theo chức danh nghề nghiệp có mã số V.07 hoặc mã số V.09 thì vẫn được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo (theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 77).

Như vậy, mặc dù chưa được chuyển sang hạng viên chức có mã V.09 hoặc V.07 nhưng nếu nhà giáo đang giảng dạy trong các trường công lập thì vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Chỉ những đối tượng khác, không giảng dạy thì mới không được hưởng loại phụ cấp này.

Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

- Mức phụ cấp: Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

- Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên:

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

+ Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

+ Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

+ Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra Đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).

+ Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

- Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên:

a) Thời gian tập sự.

b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.

c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

d) Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

đ) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

e) Thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này.

Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo, Chế độ quyền lợi của giáo viên, công chức, viên chức được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Xem thêm các tài liệu Dành cho Giáo viên chi tiết:

Đánh giá bài viết
1 21.942
Sắp xếp theo
    Văn bản giáo dục Xem thêm