So sánh lương giáo viên THCS trước và sau 20/3/2021

So sánh lương mới từ 20/3/2021 và lương cũ của giáo viên

Khi Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 20/3/2021 tới đây, một trong những vấn đề được giáo viên THCS quan tâm nhất là chuyển xếp lương khi bổ nhiệm hạng chức danh mới. Liệu có thay đổi gì so với bây giờ không? Mời các bạn tham khảo bài viết để So sánh lương giáo viên THCS trước và sau 20/3/2021.

Căn cứ:

Nội dung nổi bật của 04 Thông tư mới là thay đổi cách xếp hạng và xếp lương của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT. Theo đó, lương của giáo viên có nhiều sự thay đổi.

Lưu ý: Bảng so sánh này áp dụng với giáo viên đạt chuẩn tiêu chuẩn, trình độ theo quy định của 04 Thông tư mới.

Hạng

Hệ số lương

Hạng

Hệ số lương

Từ 20/3/2021

Hiện nay

Giáo viên mầm non

Hạng I

Từ 4,0 đến 6,38

Hạng II

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng II

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng III

Từ 2,1 đến 4,89

Hạng III

Từ 2,1 đến 4,89

Hạng IV

Từ 1,86 đến 4,06

Giáo viên tiểu học

Hạng I

Từ 4,4 đến 6,78

Hạng II

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng II

Từ 4,0 đến 6,38

Hạng III

Từ 2,1 đến 4,89

Hạng III

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng IV

Từ 1,86 đến 4,06

Giáo viên THCS

Hạng I

Từ 4,4 đến 6,78

Hạng I

Từ 4,0 đến 6,38

Hạng II

Từ 4,0 đến 6,38

Hạng II

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng III

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng III

Từ 2,1 đến 4,89

Giáo viên THPT

Hạng I

Từ 4,4 đến 6,78

Hạng I

Từ 4,4 đến 6,78

Hạng II

Từ 4,0 đến 6,38

Hạng II

Từ 4,0 đến 6,38

Hạng III

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng III

Từ 2,34 đến 4,98

Từ bảng trên, khi chuyển hạng theo quy định mới, sự thay đổi của hệ số lương giáo viên các cấp như sau:

- Hệ số lương thấp nhất của giáo viên mầm non tăng từ 1,86 lên 2,1 và cao nhất tăng từ 4,98 đến 6,38;

- Hệ số lương thấp nhất của giáo viên tiểu học tăng từ 1,86 lên 2,34 và cao nhất tăng từ 4,98 lên 6,78;

- Hệ số lương thấp nhất của giáo viên THCS tăng từ 2,1 lên 2,34 và cao nhất từ 6,38 lên 6,78;

- Hệ số lương thấp nhất của giáo viên THPT không có sự thay đổi khi chuyển hạng.

Ngoài ra, để theo dõi một cách trực quan nhất, độc giả có thể xem chi tiết tại các bảng sau đây:

Bảng lương Giáo viên THCS

STT

Nhóm

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

1

Giáo viên THCS hạng I mã số V.07.04.10 (cũ)

Hệ số

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

Lương

5.960

6.467

6.973

7.480

7.986

8.493

9.000

9.506

Giáo viên THCS hạng I mã số V.07.04.30 (mới)

Hệ số

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

Lương

6.556

7.063

7.569

8.076

8.582

9.089

9.596

10.102

2

Giáo viên THCS hạng II mã số V.07.04.11 (cũ)

Hệ số

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Lương

3.4866

3.9783

4.47

4.9617

5.4534

5.9451

6.4368

6.9285

7.4202

Giáo viên THCS hạng II mã số V.07.04.31 (mới)

Hệ số

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

Lương

5.960

6.467

6.973

7.480

7.986

8.493

9.000

9.506

3

Giáo viên THCS hạng III mã số V.07.04.12 (cũ)

Hệ số

2.1

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Lương

3.129

3.591

4.053

4.515

4.977

5.439

5.900

6.362

6.824

7.286

Giáo viên THCS hạng III mã số V.07.04.32 (mới)

Hệ số

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Lương

3.487

3.978

4.470

4.962

5.453

5.945

6.437

6.929

7.420

Việc tăng lương của giáo viên được thể hiện rõ nhất ở giáo viên THCS. Cụ thể:

- Từ hạng I cũ chuyển sang hạng I mới, mức lương thấp nhất được tăng 596.000 đồng/tháng và mức lương cao nhất tăng hơn 600.000 đồng/tháng;

- Từ hạng II cũ sang hạng II mới: Mức lương thấp nhất tăng 2.473.000 đồng/tháng và mức lương cao nhất tăng 2.086.000 đồng/tháng;

- Từ hạng III cũ sang hạng III mới: Mức lương thấp nhất tăng 358.000 đồng/tháng và mức lương cao nhất tăng 134.000 đồng/tháng.

Hệ số lương giáo viên THCS

Dưới đây là chi tiết sự thay đổi về lương, xếp hạng của giáo viên, chi tiết như sau:

Hệ số lương giáo viên THCS

Tóm lại: Trong các cấp học, khi 04 Thông tư này có hiệu lực thì giáo viên THCS là giáo viên có sự thay đổi rõ rệt nhất trong việc xếp lương.

.................................................

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Tài liệu dành cho giáo viên

Trên đây là nội dung chi tiết của So sánh lương giáo viên THCS trước và sau 20/3/2021. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 1.652
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm