Bảng lương giáo viên Mầm non và cách tính lương giáo viên 2021

Ngày 02/02/2021, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục Mầm non công lập.

1. Hệ số lương giáo viên mầm non 2021

Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

b) Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

c) Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

2. Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm:

1. Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26;

2. Giáo viên mầm non hạng II - Mã số V.07.02.25;

3. Giáo viên mầm non hạng I - Mã số V.07.02.24.

3. Cách xếp lương giáo viên Mầm non

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Chính phủ đã quyết định dừng tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ 1/7/2020. Chính vì vậy bảng lương của giáo viên 2021 sẽ vẫn áp dụng mức lương cơ sở cũ là 1,49 triệu đồng cho đến khi có quyết định mới về mức lương cơ sở. Như vậy là với bảng lương giáo viên dưới đây vẫn sử dụng bảng lương giai đoạn 1/7/2019

Mức lương của giáo viên Mầm non hiện nay vẫn được tính theo công thức:

Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng + mức phụ cấp hiện hưởng

4. Bảng lương giáo viên Mầm non mới nhất 2021

STT Nhóm ngạch Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9 Bậc 10
1 Giáo viên Mầm non hạng III
  Hệ số 2,1 2,41 2,72 3,03 3,34 3,65 3,96 4,27 4,58 4,89
  Lương 3,129 3,591 4,053 4,515 4,977 5,439 5,900 6,362 6,824 7,286
2 Giáo viên Mầm non hạng II
  Hệ số 2,34 2,67 3 3,33 3,66 3,99 4,32 4,65 4,98  
  Lương 3,487 3,978 4,470 4,962 5,453 5,945 6,437 6,929 7,420  
3 Giáo viên Mầm non hạng I
  Hệ số 4 4,34 4,68 5,02 5,36 5,7 6,04 6,38    
  Lương 5,960 6,467 6,973 7,480 7,986 8,493 9,000 9,506    

Như trên có thể thấy, mức lương của giáo viên Mầm non từ thời điểm 20/03/2021 là hơn 3,1 triệu đồng/tháng và cao nhất là hơn 9.5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, theo quy định hiện hành, giáo viên Mầm non còn được hưởng một số loại phụ cấp nhất định.

5. Bảng phụ cấp lương với giáo viên Mầm non

Ngoài hệ thống bảng lương nêu trên, giáo viên Mầm non còn có thể được hưởng các phụ cấp sau:

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Loại phụ cấp

Điều kiện áp dụng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Mức 6

Mức 7

Phụ cấp khu vực

Làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,7

1,0

Mức hưởng hiện hành

130

260

390

520

650

910

1,300

Mức lương từ ngày 01/7/2018

139

278

417

556

695

973

1,390

Phụ cấp đặc biệt

Làm việc ở đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

30%

50%

100%

 

 

 

 

Mức lương hiện hưởng

Phụ cấp thu hút

Làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn

20%

30%

50%

70%

 

 

 

Mức lương hiện hưởng

>>> Thay đổi tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với giáo viên các cấp từ 20/3/2021

Trên đây là nội dung chi tiết của Bảng lương giáo viên Mầm non và cách tính lương giáo viên 2021. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 11.274
Sắp xếp theo

Văn bản giáo dục

Xem thêm