120 Câu hỏi kiểm tra năng lực giáo viên THCS cấp huyện

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
NỘI DUNG BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC GV
TRONG HỘI THI GVG CẤP HUYỆN (Tham khảo)
TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn một phương án A, B C hoặc D thầy, cho đúng.
Câu 1: Thông số 12/2011/TT- BGD ĐT: Điều lệ trường trung học nêu Nhiệm vụ của giáo
viên trường trung học thuộc điều mấy của Thông này.
A. Điều 32 B. Điều 31 C. Điều 19
Câu 2: Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập (sau đây gọi đánh giá bằng nhận xét) đối với
các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.Theo TT58/2011/BGD-ĐT thì xếp loại cả năm đạt u cầu
(Đ) khi:
A. C hai học k xếp loại CĐ
B. Hc k I xếp loại Đ, học k II xếp loại
C. C hai học kỳ xếp loại Đ hoặc học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại Đ.
Câu 3: Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực” được thực hiện trong các trường phổ thông giai đoạn nào?
A. 2006-2011. B. 2010-2015 C. 2008-2013.
Câu 4: Thông số 30/2009/TT-BGD ĐT qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở
gồm:
A. 6 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí. B. 5 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí.
C. 6 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí.
Câu 5: Theo số 26/2001-QĐ-BGD ĐT ban hành qui định tiêu chuẩn, kiểm tra đánh giá
công nhận phổ cập giáo dục THCS. Đơn vị THCS thuộc miền núi được công nhận đạt chuẩn
phổ cập giáo dục THCS phải đảm bảo tiêu chí:
A. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 80% trở lên.
B. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 90% trở n.
C. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 95% trở n.
Câu 6: Thông số 12/2011/TT- BGD ĐT: Điều l trường trung học quy mỗi lớp cấp THCS
:
A. Không quá 40 học sinh. B. Không quá 45 học sinh.
C. Không quá 50 học sinh.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 7: Một HS A của trường THCS B điểm TBM đạt 8.0 trở lên trong đó có một n Văn
hoặc Toán đạt 8.0. Trong các môn còn lại một môn đạt 6.4 còn lại đạt 6.5 trở lên các môn
đánh giá bằng nhận xét đều xếp loại đạt. Học sinh A được xếp loại về học lực là:
A. Giỏi B. Khá C. TB
Câu 8: Thông 58/2001/TT-BGD&ĐT hiệu lực thi hành kể t :
A. 5/10/2006 B. 15/09/2008 C. 26/01/2012
Câu9: Luật Viên chức hiệu lực thi hành vào thời gian nào?
A. 01/01/2012 B. 01/01/2010 C. 01/01/2011
Câu 10: Thông 28/2009/TT-BGD&ĐT v chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Điều
6 định mức tiết dạy của giáo viên THCS trên một tuần là:
A. 17 tiết B. 18 tiết C. 19 tiết
Câu 11: Thông số 17/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm hiệu lực
từ ngày
A.05/09/2012. B. 01/07/2012. C. 16/05/2012.
Câu 12: : Thông s 17/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm quy định
diện tích trung bình cho mỗi học sinh trong lớp:
A. 0,5 m2. B. Từ 1,10 m2 trở n. C. Từ 1,50 trở n.
Câu 13: Ch tịch Hội đồng trường do:
A. Các thành viên của Hội đồng trường bầu.
B. Hội đồng sư phạm bầu. C. Hiệu trưởng bổ nhiệm.
Câu 14 Theo thông 58/2011/TT-BGD-ĐT về quy chế đánh giá xếp loại học sinh . Ai người
trực tiếp ghi kết quả học tập của học sinh sau khi thi lại:
A. Văn thư. B. Giáo viên bộ môn. C. Giáo viên chủ nhiệm
Câu 15: Gi gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức Nhà giáo thuộc điều mấy của quyết định số 16:
Ban hành qui định về đạo đức nhà giáo?
A. Điều 4. B. Điều 5. C. Điều 6
Câu 16: Theo số 26/2001-QĐ-BGD ĐT ban hành qui định tiêu chuẩn, kiểm tra đánh giá
công nhận phổ cập giáo dục THCS. Đơn vị sở được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục
THCS phải đảm bảo tiêu chí ( trừ đặc biệt khó khăn)
A.Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 80% trở lên.
B. Tỉ l học sinh TNTHCS hằng năm từ 90% trở lên.
C. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 95% trở lên.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 17: Thông số 30/2009/TT-BGD ĐT qui định quy trình đánh giá,xếp loại giáo viên theo
các bước
A. Giáo viên tự đánh giá,xếp loại Hiệu trưởng đánh giá xếp loại.
B. Tổ đánh giá-Hiệu trưởng xếp loại.
C. Giáo viên t đánh giá,xếp loại T đánh giá, xếp loại- Hiệu trưởng đánh giá xếp
loại
Câu 18: Theo thông số 13/2012/TT-BGD ĐT qui định về tiêu chuẩn đánh giá trường trung học
sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông nhiều cấp học bao nhiêu tiêu chuẩn?
Tiêu chí
A. 5 tiêu chuẩn. 30 tiêu chí B. 5 tiêu chuẩn. 36 tiêu chí
C. 6 tiêu chuẩn. 36 tiêu chí
Câu 19: Điểm trung bình các môn cả năm học( ĐTBcn), theo thông số 58/2011 được nh như
thế nào?
A. ĐTBcn trung bình cộng của điểm trung bình cả năm các môn học đánh giá bằng
cho điểm.
B. ĐTBcn trung bình cộng của điểm trung bình cả năm của các môn học đánh giá bằng
cho điểm, trong đó điểm trung bình môn Toán Ngữ văn tính hệ s 2.
C. ĐTBcn trung bình cộng của điểm trung bình các môn HKI HKII, trong đó điểm
trung bình các môn HK II tính hệ s 2.
Câu 20: Theo thông 58/2011/TT-BGD-ĐT về quy chế đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật
theo nguyên tắc.
A. Tính điểm bình thường
B . Theo nguyên tắc động viên, khuyến khích, tiến bộ
C. Theo sự tiến bộ của học sinh.
Câu 21: Theo thông số 58/2011/TT-BGDĐT thì số lần kiểm tra thường xuyên của môn học
từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết /tuần bao gồm cả kiểm tra c loại chủ đề tự chọn :
A. Ít nhất 3 lần B. Ít nhất 2 lần C. Ít nhất 4 lần
Câu 22: Đối tượng phải phổ cập THCS :
A. Trẻ em đang học trường THCS
B. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,đã tốt nghiệp tiểu học
C. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi
Câu 23: Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau:

Câu hỏi kiểm tra năng lực giáo viên THCS cấp huyện

120 Câu hỏi kiểm tra năng lực giáo viên THCS cấp huyện có đáp án cho từng câu hỏi ôn tập đánh giá năng lực giúp quý thầy cô giáo chuẩn bị và ôn tập hiệu quả trước kì thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Câu hỏi kiểm tra năng lực giáo viên THCS bao gồm 120 câu có đáp án và chi tiết cho từng câu từng phần cho các thầy cô tham khảo nắm được cấu trúc đề thi, chuẩn bị cho các kỳ thi GVG cấp huyện đạt hiệu quả cao.

Câu hỏi trắc nghiệm năng lực giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Câu1: Thông tư số 12/2011/TT- BGD ĐT: Điều lệ trường trung học nêu rõ Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học thuộc điều mấy của Thông tư này.

A. Điều 32

B. Điều 31

C. Điều 19

Câu 2: Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập (sau đây gọi là đánh giá bằng nhận xét) đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.Theo TT58/2011/BGD-ĐT thì xếp loại cả năm đạt yêu cầu (Đ) khi:

A. Cả hai học kỳ xếp loại CĐ

B. Học kỳ I xếp loại Đ, học kỳ II xếp loại CĐ

C. Cả hai học kỳ xếp loại Đ hoặc học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại Đ.

Câu 3: Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được thực hiện trong các trường phổ thông ở giai đoạn nào?

A. 2006-2011.

B. 2010-2015

C. 2008-2013.

Câu 4: Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở gồm:

A. 6 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí.

B. 5 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí.

C. 6 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí.

Câu 5: Theo QĐ số 26/2001-QĐ-BGD ĐT ban hành qui định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS. Đơn vị THCS thuộc xã miền núi được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS phải đảm bảo tiêu chí:

A. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 80% trở lên.

B. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 90% trở lên.

C. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 95% trở lên.

Câu 6: Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT: Điều lệ trường trung học quy mỗi lớp ở cấp THCS có:

A. Không quá 40 học sinh.

B. Không quá 45 học sinh.

C. Không quá 50 học sinh.

Câu 7: Một HS A của trường THCS B có điểm TBM đạt 8.0 trở lên trong đó có một môn Văn hoặc Toán đạt 8.0. Trong các môn còn lại có một môn đạt 6.4 còn lại đạt 6.5 trở lên và các môn đánh giá bằng nhận xét đều xếp loại đạt. Học sinh A được xếp loại về học lực là:

A. Giỏi

B. Khá

C. TB

Câu 8: Thông tư 58/2001/TT-BGD&ĐT có hiệu lực thi hành kể từ :

A. 5/10/2006

B. 15/09/2008

C. 26/01/2012

Câu 9: Luật Viên chức có hiệu lực thi hành vào thời gian nào?

A. 01/01/2012

B. 01/01/2010

C. 01/01/2011

Câu 10: Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Ở Điều 6 định mức tiết dạy của giáo viên THCS trên một tuần là:

A. 17 tiết

B. 18 tiết

C. 19 tiết

Câu 11: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực từ ngày

A.05/09/2012.

B. 01/07/2012.

C. 16/05/2012.

Câu 12: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm quy định diện tích trung bình cho mỗi học sinh trong lớp:

A. 0,5 m2.

B. Từ 1,10 m2 trở lên.

C. Từ 1,50 trở lên.

Câu 13: Chủ tịch Hội đồng trường do:

Các thành viên của Hội đồng trường bầu.

Hội đồng sư phạm bầu.

C. Hiệu trưởng bổ nhiệm.

Câu 14 Theo thông tư 58/2011/TT-BGD-ĐT về quy chế đánh giá xếp loại học sinh . Ai là người trực tiếp ghi kết quả học tập của học sinh sau khi thi lại:

A. Văn thư.

B. Giáo viên bộ môn.

C. Giáo viên chủ nhiệm

Câu 15: Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức Nhà giáo thuộc điều mấy của quyết định số 16: Ban hành qui định về đạo đức nhà giáo?

A. Điều 4.

B. Điều 5.

C. Điều 6

Câu 16: Theo QĐ số 26/2001-QĐ-BGD ĐT ban hành qui định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS. Đơn vị cơ sở được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS phải đảm bảo tiêu chí ( trừ xã đặc biệt khó khăn)

Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 80% trở lên.

Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 90% trở lên.

Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 95% trở lên.

Câu 17: Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT qui định quy trình đánh giá,xếp loại giáo viên theo các bước

A. Giáo viên tự đánh giá,xếp loại – Hiệu trưởng đánh giá xếp loại.

B. Tổ đánh giá-Hiệu trưởng xếp loại.

C. Giáo viên tự đánh giá,xếp loại – Tổ đánh giá, xếp loại- Hiệu trưởng đánh giá xếp loại

Câu 18: Theo thông tư số 13/2012/TT-BGD ĐT qui định về tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có bao nhiêu tiêu chuẩn? Tiêu chí

A. 5 tiêu chuẩn. 30 tiêu chí

B. 5 tiêu chuẩn. 36 tiêu chí

C. 6 tiêu chuẩn. 36 tiêu chí

Câu 19: Điểm trung bình các môn cả năm học( ĐTBcn), theo thông tư số 58/2011 được tính như thế nào?

ĐTBcn là trung bình cộng của điểm trung bình cả năm các môn học đánh giá bằng cho điểm.

ĐTBcn là trung bình cộng của điểm trung bình cả năm của các môn học đánh giá bằng cho điểm, trong đó điểm trung bình môn Toán và Ngữ văn tính hệ số 2.

ĐTBcn là trung bình cộng của điểm trung bình các môn HKI và HKII, trong đó điểm trung bình các môn HK II tính hệ số 2.

Câu 20: Theo thông tư 58/2011/TT-BGD-ĐT về quy chế đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật theo nguyên tắc.

A. Tính điểm bình thường

B . Theo nguyên tắc động viên, khuyến khích, tiến bộ

C. Theo sự tiến bộ của học sinh.

Câu 21: Theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT thì số lần kiểm tra thường xuyên của môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết /tuần bao gồm cả kiểm tra các loại chủ đề tự chọn là:

A. Ít nhất 3 lần

B. Ít nhất 2 lần

C. Ít nhất 4 lần

Câu 22: Đối tượng phải phổ cập THCS là:

A. Trẻ em đang học ở trường THCS

B. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi, đã tốt nghiệp tiểu học

C. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi

...................................

Ngoài ra để chuẩn bị cho các kì thi giáo viên giỏi cấp huyện, các thầy cô tham khảo chi tiết các tình huống sư phạm thường gặp và các đề thi giáo viên giỏi và các mẹo chuẩn bị cho các bài thi giáo viên dạy giỏi, thi công chức viên chức.

Đánh giá bài viết
8 16.935
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm