Phương trình điện li H2CO3

H2CO3 là chất điện li mạnh hay yếu

Phương trình điện li H2CO3 được VnDoc gửi tới bạn đọc là phương trình điện li axit yếu H2CO3, nội dung tài liệu hướng dẫn bạn đọc viết phương trình điện li của H2CO3. Từ đó bạn đọc biết các vận dụng làm các dạng bài tập câu hỏi liên quan điện li H2CO3. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li các chất sau:

1. Viết phương trình điện li H2SO

H2CO3 ⇄ H+ + HCO3

HCO3 ⇄ H+ + CO32-

2. H2CO3 là chất điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, số phân tử hòa tan phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Những chất điện li yếu là:

Các axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, H2CO3

Các bazơ yếu như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, ...

VD: H2CO3 là axit yếu

H2CO3 ⇄ H+ + HCO3

HCO3 ⇄ H+ + CO32-

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. CH3COONa

B. H2CO3

C. Ba(OH)2

D. HNO3

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Dãy gồm các chất điện li yếu là

A. HF, H2SO3, H2CO3, Mg(OH)2.

B. BaSO4, H2S, NaCl, H2CO3

C. H2CO3, NaOH, CaCl2, H2SO3.

D. CuSO4, H2CO3, H2SO3, NaOH.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh

A. H2CO3

B. Mg(OH)2

C. HNO3

D. H2SO3

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Dãy gồm các axit 2 nấc là:

A. HCl, H2SO4; H2S; CH3COOH

B. H2CO3; H2SO3; H3PO4; HNO3

C. H2SO4; H2SO3; HF; HNO3

D. H2S; H2SO4; H2CO3; H2SO3

Xem đáp án
Đáp án D

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li H2CO3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
3 19.461
Sắp xếp theo
    Phương trình phản ứng Xem thêm