Phương trình điện li NaHCO3

Phương trình điện li của NaHCO3 được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình điện li NaHCO3 từ đó giúp các bạn học sinh biết cách viết cân bằng điện li NaHCO3, từ đó có thể xác định NaHCO3 là chất điện li yếu hay mạnh,  cũng như vận dụng vào giải các dạng bài tập câu hỏi tương tự. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li các chất sau:

1. Viết phương trình điện li của NaHCO3

NaHCO3 → Na+ + HCO3

HCO3 ⇆ H+ + CO32−

2. Chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là một dung dịch/chất tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

NaHCO3 là chất điện li mạnh

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Trong dung dịch axit nitric có những phần tử nào (bỏ qua sự phân li của H2O)?

A. H+, NO3-.

B. H+, NO3-, H2O.

C. H+, NO3-, HNO3.

D. H+, NO3-, HNO3, H2O.

Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình điện li HNO3

HNO3 → H+ + NO3

Câu 2. Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?

A. HCl \to {H^ + } + C{l^ - }.

B. C{H_3}C{\rm{OO}}H\rightleftharpoons  {H^ + } + C{H_3}C{\rm{O}}{{\rm{O}}^ - }

C. {H_3}P{O_4} \rightleftharpoons  3{H^ + } + P{O_4}^{3 - }

D. N{a_3}P{O_4} \to 3N{a^ + } + P{O_4}^{3 - }

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11, CH3COOH, Ba(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Xem đáp án
Đáp án B

Chất điện li gồm các muối, axit và bazo: KAl(SO4)2.12H2O, CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4.

Phương trình điện li

KAl(SO4)2.12H2O → K+ + Al3+ + 2SO42- + 12H2O

Ca(OH)2 → Ca2+ + OH-

CH3COOH → CH3COO- + H+

CH3COONH4 → CH3COO- + NH4+

Câu 4. Dãy gồm các axit 2 nấc là:

A. HCl, H2SO4, H2S, CH3COOH.

B. H2CO3, H2SO3, H3PO4, HNO3.

C. H2SO4, H2SO3, HF, HNO3.

D. H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3.

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy gồm các axit 2 nấc là: H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3.

Phương trình điện li

H2S ⇄ H+ + HS

HS ⇆ H+ +S2

H2SO4 ⇆ 2H+ + SO42-

H2CO3 ⇄ H+ + HCO3

HCO3− ⇄ H+ + CO32-

H2SO3 ⇄ H+ + HSO3

HSO3− ⇄ H+ + SO32-

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li NaHCO3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
5 38.213
Sắp xếp theo
    Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm