Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phương trình điện li Al(OH)3

Phương trình điện li Al(OH)3 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li Al(OH)3, cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan sự điện li của Hidroxit lưỡng tính trong nước.

Nhôm hydroxit là một hydroxit lưỡng tính có công thức hóa học Al(OH)3. Nhôm hydroxit được tìm thấy trong tự nhiên dưới dạng khoáng chất Gibbsite (hay Hydragilit). Đây là một loại cấu trúc kim loại hydroxit điển hình có các dạng liên kết hydro, được tạo nên từ nhiều lớp kép của các nhóm hydroxyl với đa phần các ion nhôm.

Ngoài có nguồn gốc từ dạng khoáng, Al(OH)3 còn mang các tính chất của ba chất đa hình hiếm gặp hơn đó là: bayerit, doyleite và nordstrandite.

1. Phương trình điện li của Al(OH)3

Al(OH)3 ⇌ Al3++ 3OH

Al(OH)3 ⇌ H+ + AlO2 + H2O

2. Sự điện li của Hidroxit lưỡng tính trong nước

Định nghĩa về Hidroxit lưỡng tính

Hidroxit lưỡng tính là hidroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như một axit, vừa có thể phân li như một bazo.

Ví dụ: Zn(OH)2, Al(OH)3, Be(OH)2

+ Phân li kiểu bazơ: Al(OH)3 ⇌ Al3+ + 3OH

+ Phân li kiểu axit: HAlO2 ⇌ AlO2 + H+

(Khi đó: Al(OH)3 viết dưới dạng axit HAlO2.H2O)

Một số hidroxit lưỡng tính thường gặp

Một số hidroxit lưỡng tính thường gặp là: Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2. Những hidroxit lưỡng tính này đều ít tan trong nước và có lực axit (hay lực bazo) yếu.

3. Một số phương trình điện li quan trọng

3.1. Phương trình điện li

3.2. Một số chất điện li

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Phương trình điện li nào sau đây viết đúng?

A. H2SO4 ⇌ H+ + HSO4-

B. H2CO3 ⇌ 2H+ + HCO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32-

D. Na2S ⇌ 2Na+ + S2-

Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình điện li viết đúng là: H2CO3 ⇌ 2H+ + HCO3-

Câu 2. Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

A. KOH, NaCl, H2CO3.

B. Na2S, Mg(OH)2, HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3.

D. HCl, Fe(NO3)3, Ca(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là: HCl, Fe(NO3)3, Ca(OH)2.

Phương trình điện li

HCl → H+ + Cl−

Fe(NO3)3 → Fe3+ + 3NO3

Ca(OH)2 → Ca2+ + OH-

Câu 3. Axít nào sau đây là axit một nấc?

A. H2SO4

B. H2CO3

C. CH3COOH

D. H3PO4

Xem đáp án
Đáp án C

Axit một nấc là CH3COOH

CH3COOH ⇔ CH3COO + H+

Loại A vì H2SO4 là axit 2 nấc

H2SO4 → 2H+ + SO42-

Loại B vì H2CO3

H2CO3 ⇄ H+ + HCO3

HCO3− ⇄ H+ + CO32-

Loại D vì H3PO4

H3PO4 ⇄ H+ + H2PO4

H2PO4− ⇄ H+ + HPO42−

HPO42- ⇄ H+ + PO43-

Câu 4. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđroxit lưỡng tính?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2

B. Zn(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2, Cu(OH)2

D. Mg(OH)2, Pb(OH)2, Cu(OH)2

Xem đáp án
Đáp án B

Dãy chất gồm các hiđroxit lưỡng tính là: Zn(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2

Loại A vì Fe(OH)2 không phải hiđroxit lưỡng tính

Loại C vì Fe(OH)2, Cu(OH)2 không phải hiđroxit lưỡng tính

Loại C vì Mg(OH)2, Cu(OH)2 không phải hiđroxit lưỡng tính

Câu 5. Nhận định nào đúng về sự điện li

A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện

C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy

D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa - khử

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 6. Hòa tan các chất sau vào nước để được các dung dịch riêng rẽ: KCl, BaO, P2O5, C6H12O6, HCOOH, C2H5OH, Fe2(SO4)3. Trong các dung dịch tạo ra có bao nhiêu dung dịch có khả năng dẫn điện?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Xem đáp án
Đáp án A

Các dung dịch có khả năng dẫn điện là các dung dịch tan trong nước phân li ra các ion là:

KCl; BaO; P2O5; HCOOH; Fe2(SO4)3

BaO và SO3 tan vào nước xảy ra phản ứng:

BaO + H2O → Ba(OH)2 ; dung dịch Ba(OH)2 thu được là bazo mạnh nên dẫn được điện

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4; dung dịch H3PO4 thu được là axit mạnh nên dẫn được điện

................................

Hy vọng thông qua nội dung tài liệu điện li của Al(OH)3, cũng như các phương trình điện li liên quan. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của Al(OH)3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
8
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Hóa 11 - Giải Hoá 11

    Xem thêm