Phương trình điện li KOH

Phương trình điện li KOH được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li KOH, từ đó vận dụng giải các dạng bài tập câu hỏi điện li về KOH cũng như giải đáp thắc mắc KOH là chất điện li mạnh hay yếu. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

1. Viết phương trình điện li của KOH

KOH → K+ + OH-

2. KOH là chất điện li mạnh

Chất điện li yếu là chất mà khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion. Chúng ta cùng tìm hiểu một số phương trình điện li của các chất điện li mạnh đặc trưng dưới đây:

+) Axit: HCl, H2SO4, HNO3

+) Bazo: NaOH, Ca(OH)2

+) Muối: NaCl, CaCl2, Al2(SO4)3

3. Một số phương trình điện li quan trọng

Phương trình điện li

Xác định chất điện li

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất điện li mạnh có độ điện li (α)

A. α = 0

B. α = 1

C. 0 < α <1

D. α > 1

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Trường hợp nào sau đây không dẫn diện?

A. Dung dịch KOH

B. KCl nóng chảy

C. Dung dịch KCl

D. KCl khan

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau?

A. KOH

B. HClO

C. CH3COOH

D. HF

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Dãy các chất chỉ gồm các bazơ tan được trong nước là:

A. NaOH, KOH, Cu(OH)2, Al(OH)3

B. NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

C. NaOH, LiOH, Cu(OH)2, Cu(OH)2

D. Mg(OH)2, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)2

Xem đáp án
Đáp án B

Dãy các chất chỉ gồm các bazơ tan được trong nước là: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

Câu 5. Câu nào dưới đây là đúng khi nói về sự điện li?

A. Sự điện li là sự hoà tan một chất vào nước tạo thành dung dịch.

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.

C. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hoá − khử.

D. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 6. Dãy nào sau đây đều gồm những chất điện li mạnh:

A. H2SO4,Na2SO4,Ba(OH)2,HgCl2,CH3COOH

B. FeCl3,Al(OH)3,Ca(NO3)2 ,HClO4 ,Mg(OH)2

C. NaH2PO4,HNO3,HClO, Fe2(SO4)3,H2S

D. NaOH,CH3COONa, HCl, MgSO4, Na2CO3

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy nào sau đây đều gồm những chất điện li mạnh: NaOH,CH3COONa, HCl, MgSO4, Na2CO3

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li KOH. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 36.559
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm