Phương trình điện li KOH

Phương trình điện li KOH được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li KOH, từ đó vận dụng giải các dạng bài tập câu hỏi điện li về KOH cũng như giải đáp thắc mắc KOH là chất điện li mạnh hay yếu. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li các chất sau:

1. Viết phương trình điện li của KOH

KOH → K+ + OH-

2. KOH là chất điện li mạnh

Chất điện li yếu là chất mà khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion. Chúng ta cùng tìm hiểu một số phương trình điện li của các chất điện li mạnh đặc trưng dưới đây:

+) Axit: HCl, H2SO4, HNO3

+) Bazo: NaOH, Ca(OH)2

+) Muối: NaCl, CaCl2, Al2(SO4)3

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất điện li mạnh có độ điện li (α)

A. α = 0

B. α = 1

C. 0 < α <1

D. α > 1

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Trường hợp nào sau đây không dẫn diện?

A. Dung dịch KOH

B. KCl nóng chảy

C. Dung dịch KCl

D. KCl khan

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau?

A. KOH

B. HClO

C. CH3COOH

D. HF

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Dãy các chất chỉ gồm các bazơ tan được trong nước là:

A. NaOH, KOH, Cu(OH)2, Al(OH)3

B. NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

C. NaOH, LiOH, Cu(OH)2, Cu(OH)2

D. Mg(OH)2, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)2

Xem đáp án
Đáp án B

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li KOH. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 19.908
Sắp xếp theo
    Phương trình phản ứng Xem thêm