C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Điều chế CH3CHO từ C2H5OH

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O được VnDoc biên soạn là phương pháp điều chế anđehit axetic từ ancol etyic. Với phương pháp người ta sử dụng phương pháp oxi hóa rượu bậc 1 để tạo ra anđehit đơn chức. Mời các bạn tham khảo. 

1. Phương trình Điều chế CH3CHO từ C2H5OH

C2H5OH + CuO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CH3CHO + Cu + H2O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra 

Nhiệt độ

3. Câu hỏi bài tập liên quan 

Câu 1: Có bao nhiêu anđehit 2 chức có CTĐGN là C2H3O?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Hợp chất A chứa C, H, O có M < 90 đvC. A tham gia phản ứng tráng bạc và có thể tác dụng với H2 (xt, Ni) sinh ra ancol chứa C bậc IV trong phân tử. Công thức của A là

A. (CH3)2CHCHO.

B. (CH3)2CH-CH2CHO.

C. (CH3)3C-CH2CHO.

D. (CH3)3CCHO.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Hiện nay nguồn nguyên liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là

A. etanol.

B. etan.

C. axetilen.

D. etilen.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. CH3CH2OH.

B. CH3COOH.

C. CH3CHO.

D. CH3CH3.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 5. Để trung hòa 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Công thức của Y là

A. CH3COOH.

B. HCOOH.

C. C2H5COOH.

D. C3H7COOH.

Xem đáp án
Đáp án A

------------------------------

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải. Chúc bạn học tập tốt.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 4.031
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm