Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình phản ứng Ccho CaCO3 tác dụng với CO2, sản phẩm thu được muối axit Ca(HCO3)2. Hy vọng thông qua phương trình phản ứng, bạn đọc vận dụng thành thạo vào giải bài tập. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng CaCO3 ra Ca(HCO3)2

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

2. Điều kiện phản ứng CaCO3 tác dụng với CO2 

Nhiệt độ thường

Canxi cacbonat phản ứng với CO2 trong nước tạo thành canxi hidrocacbonat

Đây là phản ứng thuận nghịch tạo thạch nhũ trong hang động

3. Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho phương trình hóa học sau: CaCO3 + CO2 + H2O ⇌ Ca(HCO3)2

Phương trình hóa học trên là phản ứng

A. tạo thạch nhũ trong hang động

B. tạo macma

C. tạo muối CaCl2

D. tạo kết tủa xanh lam

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Quá trình tạo thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi kéo dài hàng triệu năm. Quá trình này được giải thích bằng phương trình hóa học nào sau đây ?

A. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

B. Mg(HCO3)2 → MgCO3 + CO2 + H2O

C. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

D. CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O

Xem đáp án
Đáp án A

Quá trình tạo thạch nhũ trong hang động là do: Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.

phản ứng nghịch: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 giải thích sự xâm thực của nước mưa

Câu 3. Phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình tạo thạch nhũ trong các hang động đá vôi là

A. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

B. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

C. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

D. Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp gồm Fe2O3, CuO, MgO, Al2O3 (nung nóng). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn là

A. Al2O3, Cu, MgO, Fe.

B. Al, Fe, Cu, Mg.

C. Al2O3, Cu, Mg, Fe.

D. Al2O3, Fe2O3, Cu, MgO.

Xem đáp án
Đáp án A

----------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để thuận tiện cho quá trình trao đổi cũng như cập nhật các tài liệu mới nhất từ trang VnDoc.com. Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm