Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phương trình điện li của NaHS

Phương trình điện li của NaHS được biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình điện li NaHS trong nước từ đó giúp các bạn học sinh biết cách viết cân bằng điện li NaHS, cũng như vận dụng vào giải các dạng bài tập câu hỏi tương tự. Mời các bạn tham khảo.

1. Viết phương trình điện li của NaHS

NaHS → Na+ + HS-

HS- ⇆ H+ + S2-

2. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Hòa tan 12,5 gam tinh thể CuSO4.5H2O trong nước thành 200 ml dung dịch. Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch thu được

A. 0,5M

B. 1M

C. 0,25M

D. 0,05M

Xem đáp án
Đáp án C

Ta có:

nCuSO4.5H2O= 12,5/250 = 0,05 (mol)

Phương trình phân li

CuSO4.5H2O→Cu2+ + SO42

0,05 → 0,05 → 0,05

Như vậy:

[Cu2+] = [SO42−] = 0,05/0,2 = 0,25 (M)

Câu 2. Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính lên có thể tác dụng với nhóm chất nào sau đây?

A. H2SO4, HCl.

B. Ca(OH)2, H2SO4.

C. Ba(OH)2, NH4OH.

D. H2SO4, NH4OH .

Xem đáp án
Đáp án B

Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính lên có thể tác dụng với nhóm chất Ca(OH)2, H2SO4

Phương trình phản ứng hóa học minh họa

Ca(OH)2 + 2 Al(OH)3 → Ca(AlO2)2 + 4 H2O

2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

Câu 3. Chất nào sau đây là chất điện li yếu

A. HCl

B. H2SO4

C. HNO3

D. HF

Xem đáp án
Đáp án D

Chất điện li yếu là HF

Phương trình điện li minh họa: HF ⇌ H+ + F-

Câu 4. Để trung hòa 100 ml dung dịch H2SO4 1M cần V ml NaOH 1M. Giá trị của V là

A. 200 ml

B. 150 ml

C. 50 ml

D. 100 ml

Xem đáp án
Đáp án A

Phương trình phản ứng xảy ra

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

=> nNaOH = 2nH2SO4 = 0,2 mol => V = 0,2 lit = 200 ml

................................

>> Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li các chất sau:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của NaHS. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Hóa 11 - Giải Hoá 11

    Xem thêm