CaO + CO2 → CaCO3

Phương trình phản ứng CaO ra CaCO3

CaO + CO2 → CaCO3 được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng chính xác phương trình phản ứng giữa CO2 và CaO, kèm theo các dạng bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng CaO và CO2

CaO + CO2 → CaCO

2. Điều kiên phản ứng xảy ra

Nhiệt độ phòng

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Trong các phản ứng dưới đây phản ứng nào là phản ứng hóa hơp

A. 2KClO3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2KCl + 3O2

B. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

C. CaO + CO2 → CaCO3

D. NaOH + HCl → NaCl + H2O

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Oxit nào dưới đây phản ứng được với H2O

A. CaO

B. FeO

C. CuO

D. CO

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Oxit nào sau đây tác dụng với CO2 tạo muối cacbonat?

A. CaO

B. Fe2O3

C. Al2O3

D. CuO

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Oxit nào sau đây là oxit bazơ?

A. P2O5

B. SO2

C. CaO

D. CO

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. Sản phẩm của phản ứng phân hủy canxicacbonat bởi nhiệt là:

A. CaO và CO

B. CaO và CO2

C. CaO và SO2

D. CaO và P2O5

Xem đáp án
Đáp án B

.........................................

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích CaO + CO2 → CaCO3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 732
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm