Phương trình điện li của AgNO3

Phương trình điện li AgNO3 được VnDoc gửi tới bạn đọc là phương trình điện li muối AgNO3, nội dung tài liệu hướng dẫn bạn đọc viết phương trình điện li AgNO3 cũng như làm các dạng bài tập câu hỏi liên quan AgNO3 điện li. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li các chất sau:

1. Viết phương trình điện li AgNO3

AgNO3 → Ag++ NO3

2. AgNO3 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,..

Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,...

Hầu hết các muối.

Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→)

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. CH3COOH

B. H3PO3

C. AgNO3

D. Sn(OH)2

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Dãy các chất điện li mạnh?

A. AgNO3, CH3COONa, HCl, KOH.

B. KCl, CH3COOH, HCl, NaOH.

C. KCl, CH3COOH, HCl, Ba(OH)2.

D. CuSO4, H2S, H2SO4, AgNO3.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Dung dịch nào sau đây không dẫn điện được?

A. AgNO3

B. C2H5OH

C. NaCl

D. NaOH

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:

A. Al3+, NH4+, Br, OH.

B. Ag+, Na+, NO3, Cl.

C. Mg2+, K+, SO42‒, PO43‒.

D. H+, Fe3+, NO3, SO42‒.

Xem đáp án
Đáp án D

...................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li AgNO3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 23.017
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm