Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O là phản ứng hóa học khi cho Al2O3 tác dụng với NaOH, được VnDoc biên soạn. Đây cũng chính là tính chất hóa học của nhôm oxit, có thể tác dụng với cả axit và bazo. Nội dung chi tiết cụ thể sẽ nằm ở Hoá học 12 Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm. Mời các bạn tham khảo tài liệu

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O

(rắn)

(màu trắng)

(dung dịch)

(không màu)

  (dung dịch)

(dung dịch)

(không màu)

M = 102 M = 40   M =82 M = 18

1. Điều kiện phản ứng Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH

Nhiệt độ: Từ 900oC - 1100oC

2. Cách tiến hành phản ứng cho Al2O3 tác dụng dung dịch NaOH

Cho Al2O3 tác dụng với dung dịch bazo NaOH

3. Hiện tượng Hóa học

Nhôm oxit có màu trắng tan dần trong dịch

4. Bài tập minh họa

Câu 1. Hiện tượng nào sau đây là đúng.

A. Nhỏ từ từ dung dịch KOH vào dung dịch Al2(SO4)3 đến dư, lượng vừa xuất hiện, lắc tan, sau một thời gian lại xuất hiện nhiều dần.

B. Nhỏ từ từ dd HCl vào dd NaAlO2 cho đến dư, lượng xuất hiện nhiều dần, sau đó tan từ từ và mất hẳn.

C. Sục luồng khí CO2 từ từ vào dung dịch NaAlO2, xuất hiện, sau đó tan dần do khí CO2 có dư.

D. Cho một luồng khí CO2 từ từ vào nước vôi trong, xuất hiện nhiều dần và không tan trở lại ngay cả khi CO

Câu 2. Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

A. HCl, NaOH

B. H2SO4, HNO3

C. NaOH, Ca(OH)2

D. BaCl2, NaNO3

Câu 3. Để phân biệt hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:

A. Quỳ tím

B. HCl

C. NaCl

D. H2SO4

Câu 4. Cặp chất không thể tồn tại trong một dung dịch ( tác dụng được với nhau) là:

A. Ca(OH)2 , Na2CO3

B. Ca(OH)2 , NaCl

C. Ca(OH)2 , NaNO3

D. NaOH , KNO3

Câu 5. Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ:

A. Làm quỳ tím chuyển đỏ

B. Làm quỳ tím chuyển xanh

C. Làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển đỏ.

D. Không làm thay đổi màu quỳ tím.

Câu 6. Oxit nhôm không có tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây?

A. Dễ tan trong nước

B. Có nhiệt độ nóng chảy cao

C. Là oxit lưỡng tính

D. Dùng để điều chế nhôm

Câu 7. Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là:

A. Quặng pirit

B. Quặng đôlômit

C. Quặng manhetit

D. Quặng boxit

Câu 8. Có 3 chất rắn đựng trong bình riêng biệt: Al, Mg, Al2O3. Dung dịch có thể phân biệt được 3 chất rắn trên là:

A. NaOH

B. HCl

C. HNO3 loãng

D. CuCl2

Đáp án

1.B 2.C 3.D 4.A 5.D 6.A 7.D 8.A

Phương trình Al2O3 NaOH = NaAlO2 H2O được VnDoc biên soạn. Nội dung tài liệu đưa ra đó là khi cho nhôm oxit tác dụng với NaOH thu được Natri aluminat và nước. Ở phương trình này, các bạn học sinh lưu ý rất hay viết sai sản phẩm tạo ra là Al(OH)3 và H2O. Để mở rộng, củng cố nâng cao kiến thức VnDoc đưa các dạng bài tập liên quan đến tính chất hóa học của Al2O3 là oxit lưỡng tính.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết
1 809
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm