Phương trình điện li HBrO

Viết phương trình điện li của HBrO

Phương trình điện li HBrO được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh Viết phương trình điện li của axit yếu HBrO trong dung dịch. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình làm bài tâp.

1. HBrO là chất điện li mạnh hay yếu

HBrO là chấy điện li yếu

Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Những chất điện li yếu là:

Các axit yếu như CH3COOH, HBrO, H2S, HF, H2SO3, ...

Các bazơ yếu như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, ...

2. Phương trình điện li của HBrO

HBrO ⇌ H+ + BrO-

3. Câu hỏi bài tập liên quan.

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. KMnO4.

B. HNO3.

C. HBrO.

D. NaOH.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HF.

B. HBrO.

C. H2SO3.

D. Na2SO4.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Cho các chất sau: H2SO4, MgCl2, CH3COOH, HClO, NH4Cl, Na3PO4, H2SO3. Số chất điện li mạnh là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Phương trình điện li nào sau đây đúng?

A. H2S → 2H+ + S2-

B. HF → H+ + F-

C. Na2SO4 ⇌ 2Na+ + SO42-

D. HBrO ⇌ H+ + BrO-

Xem đáp án
Đáp án D

4. Một số phương trình điện li hóa học

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li HBrO. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 2.901
Sắp xếp theo
    Phương trình phản ứng Xem thêm