C2H6 → C2H4 + H2

C2H6 → C2H4 + H2 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết phương trình phản ứng tách của ankan. Phương trình dưới đây là phản ứng Etan ra Etilen dưới tác dụng nhiệt và chất xúc tác thích hợp. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

1. Phương trình phản ứng C2H6 ra C2H4

C2H6 → C2H4 + H2

CH3-CH3 \overset{500^{o} C,xt}{\rightarrow} CH2=CH2 + H2

2. Điều kiện phản ứng tách xảy ra 

Dưới tác dụng của nhiệt: 500oC và có mặt chất xúc tác thích hợp

3. Phản ứng tách của AnKan 

Dưới tác dụng của nhiệt và chất xúc tác thích hợp, các ankan có phân tử khối nhỏ bị tách thành hidro thành hidrocacbon không no tương ứng.

Ở nhiệt độ có mặt chất xúc tác thích hợp, ngoài việc bị tách hidro, các ankan còn có thể bị phân cắt mạch cacbon tạo thành các phân tử nhỏ hơn.

Tách hiđro (đề hiđro hóa): CnH2n+2 \overset{t^{\circ },xt }{\rightarrow}CnH2n+2-2x + xH2

Bẻ gãy các liên kết C-C ( cracking): CnH2n+2 \overset{t^{\circ },xt }{\rightarrow}CmH2m + Cm’H2m’+2 (n = m + m’)

Phản ứng tách

B. Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1: Công thức tổng quát của ankan là

A. CnHn+2

B. CnH2n+2

C. CnH2n

D. CnH2n-2

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Phản ứng đặc trưng của ankan là

A. phản ứng thế.

B. phản ứng cộng.

C. phản ứng oxi hóa.

D. phản ứng tách

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo tên gọi của 2 ankan đó là

A. etan và propan.

B. propan và isobutan.

C. isobutan và pentan.

D. neopentan và etan.

Xem đáp án
Đáp án A

Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo tên gọi của 2 ankan đó là etan và propan.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ankan?

A. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tăng theo phân tử khối.

B. Tan vô hạn trong nước.

C. Khối lượng riêng tăng theo số nguyên tử cacbon.

D. Đều là những chất không màu.

Xem đáp án
Đáp án B

Phát biểu không đúng về ankan là : "Tan vô hạn trong nước" vì ankan hầu như không tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

.......................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn C2H6 → C2H4 + H2. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
3 15.991
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm