Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ muối. Dưới đây là chi tiết phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn tham khảo. 

1. Phương trình phản ứng CH3COONa ra CH3COOH

CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

2. Điều kiện phản ứng CH3COONa tác dụng HCl

Nhiệt độ thường 

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1: Dãy số gồm các chất có nhiệt độ sôi tăng dần từ trái qua phải là:

A. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.

B. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

C. CH3CHO, C2H6, C2H5OH, CH3COOH.

D. C2H6, CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Axit oxalic có vị chua của

A. giấm.

B. chanh.

C. me.

D. khế.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Có ba ống nghiệm chứa các dung dịch trong suốt: ống 1 chứa ancol etylic; ống 2 chứa axit axetic và ống 3 chứa andehit axetic. Nếu cho Cu(OH)2 lần lượt vào các dung dịch trên và đun nóng thì hiện tượng nào sau đây xảy ra?

A. Cả ba ống đều có phản ứng

B. Ống 1 và ống 3 có phản ứng còn ống 2 thì không

C. Ống 2 và ống 3 có phản ứng còn ống 1 thì không

D. Ống 1 có phản ứng còn ống 2 và ống 3 thì không

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Trong quả táo có chứa axit, có công thức cấu tạo như sau:

HOOC-CH(OH)-CH2-COOH

Vậy tên của axit đó là:

A. axit tactarit

B. 2-hidroxyletanđinoic

C. 2,2-đihidroxi-propannoic

D. axit malic

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 5. Cho biết sản phẩm của phản ứng sau:

CH3CH=CHCOOH + Cl2 + H2O → ?

A. CH3CHCl-CHOH-COOH

B. CH3CHOH-CHCl-COOH

C. CH3CH=CHCOCl

D. CH3-CHCl-CHCl-COOH

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 6. Cho 2,46 gam hỗn hợp X gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH, H2NCH2COOH tác dụng vừa đủ với 20 ml dung dịch NaOH 1M. Tổng khối lượng muối khan thu được sau khi phản ứng là

A.  3,34 gam

B. 2,9 gam

C. 5,8 gam

D. 8,7 gam

Xem đáp án
Đáp án B

Áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng :

Sơ đồ phản ứng:

X + NaOH → Muối + H2O (1)

mol: 0,02 → 0,02

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

mmuối = mX + mNaOH - mH2O = 2,46 + 0,02.40 - 0,02.18 = 2,9 gam

Câu 7. Cho 11,52 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 14,56 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH2=CH-COOH.

B. CH3COOH

C. C2H5COOH

D. HCOOH

Xem đáp án
Đáp án A

Đặt công thức cấu tạo của axit hữu cơ X đơn chức là RCOOH.

2RCOOH + CaCO3 → (RCOO)2Ca + CO2 + H2O (1)

mol : x → 0,5x

Theo (1) và giả thiết, kết hợp với phương pháp tăng giảm khối lượng ta có :

(2R + 44.2 + 40).0,5x – (R + 45)x = 14,56 -11,52 = 3,04

⇒ x = 0,16 ⇒ R + 45 = 11,52/0,16 = 72 ⇒ R = 27 (C2H3–).

Vậy công thức phân tử của A là C2H3COOH hay CH2=CH-COOH.

.......................................

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Phương trình phản ứng

Xem thêm