C4H4 + H2 → C4H10

Phản ứng C4H4 ra C4H10

C4H4 + H2 → C4H10 được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh biết viết phương trình phản ứng từ C4H4 ra C4H10. Hy vọng tài liệu giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn. Cũng như giúp ích trong quá trình làm bài tập. Mời các bạn tham khảo.

1. Phản ứng C4H4 tạo ra C4H10

C4H4 + 2H2 \overset{t^{\circ }, Ni }{\rightarrow}C4H10

2. Điều kiện

Nhiệt độ, xúc tác Niken

3. Bài tập liên quan 

Câu 1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

Al4C3 → CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H10 → C2H4 → C2H5OH

C4H10 → C3H6 → polipropilen

Hướng dẫn giải bài tập 

Al4C3 + 12H2O → 3CH4 + 4Al(OH)3

2CH4 \overset{1500^{\circ } C}{\rightarrow} C2H2 + 3H2 (làm lạnh nhanh)

2CH≡CH \overset{t{\circ }, xt, Ni}{\rightarrow} CH≡C-CH=CH2 

C4H4 + 3H2 \overset{t^{\circ } , Ni}{\rightarrow}C4H10 

C4H10 \overset{t^{\circ } , xt}{\rightarrow} C2H4 + C2H

C2H4 + H2O \overset{t^{\circ } , H+}{\rightarrow} C2H5OH

C4H10 \overset{t^{\circ } , xt}{\rightarrow} C3H6 + CH4

nCH2=CH-CH3 \overset{t^{\circ } , xt, p}{\rightarrow} (-CH2-CH(CH3)-)n 

Câu 2. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau

CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H10 → C3H6

Hướng dẫn giải bài tập 

2CH4 \overset{1500^{\circ } C}{\rightarrow} C2H2 + 3H2 (làm lạnh nhanh)

2CH≡CH \overset{t{\circ }, xt, Ni}{\rightarrow} CH≡C-CH=CH2 

C4H4 + 3H2 \overset{t^{\circ } , Ni}{\rightarrow}C4H10 

C4H10 \overset{t^{\circ } , xt}{\rightarrow} C2H4 + C2H

C4H10 \overset{Cracking}{\rightarrow} C3H6 + CH4

..........................

VnDoc đã gửi tới bạn phương trình hóa học C4H4 + H2 → C4H10, cho C4H4 cộng với hidro tạo ra C4H10. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn. Để học tốt hơn mời các bạn tham khảo thêm Chuyên đề hóa học 11, Chuyên đề Toán học 11, Chuyên đề Ngữ Văn 11...

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết
1 2.281
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm