KOH + HCl → KCl + H2O

KOH + HCl → KCl + H2O được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn viết và cân bằng phương trình phản ứng bazo tác dụng với axit, ở đây phản ứng cụ thể khi cho dung dịch KOH tác dụng HCl. Cũng như đưa ra các nội dung câu hỏi bài tập có liên quan đến phản ứng bazo tác dụng với axit, cụ thể là KOH tác dụng với HCl. Mời các bạn tham khảo chi tiết dưới đây.

1. Phương trình KOH tác dụng HCl 

KOH + HCl → KCl + H2O

2. Điều kiện phản ứng KOH tác dụng HCl

Nhiệt độ thường

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho m gam KOH tác dụng vừa đủ với 3,65 gam HCl. Sau phản ứng thu được muối kali clorua và nước. Giá trị m bằng bao nhiêu?

A. 5,6

B. 2,8

C. 4,2

D. 6,3

Xem đáp án
Đáp án A

nHCl = 3,65/36,5 = 0,1 mol

Phương trình phản ứng xảy ra

KOH + HCl → KCl + H2O

Theo phương trình phản ứng: nKOH = nHCl = 0,1 mol

=> Khối lượng của KOH là: 0,1. (39 + 16 + 1) = 5,6 gam

Câu 2. Cho các kim loại: Cu, Zn, Fe, Mg, Ag, Al. Những kim loại nào không tác dụng với dd HNO3 đặc nguội?

A. Fe, Mg, Ag, Al.

B. Cu, Mg, Ag, Al.

C. Fe, Al.

D. Tất cả các kim loại

Xem đáp án
Đáp án B 

Câu 3. Dãy chất nào dưới đây thuộc bazo tan

A. NaOH, KOH, Al(OH)3; Fe(OH)2

B. KOH, Al(OH)3, Fe(OH)2, Ba(OH)2

C. KOH, Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)2

D. NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy chất nào dưới đây thuộc bazo tan NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

Câu 4. Dung dịch KOH có thể tác dụng được với những chất nào sau đây?

A. SO2; HCl; AgNO3; Cu

B. CuO; SO2; HCl; AgNO3

C. SO2; HCl; AgNO3; Na2CO3

D. NaHCO3; SO2; HCl; AgNO3

Xem đáp án
Đáp án D

Dung dịch KOH có thể tác dụng được với những chất: NaHCO3; SO2; HCl; AgNO3

2 NaHCO3 + 2 KOH → Na2CO3 + K2CO3 + 2 H2O

SO2 + KOH → K2SO3 + H2O

KOH + HCl → KCl + H2O

2 AgNO3 + 2 KOH → Ag2O + H2O + 2 KNO3

........................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn phương trình hóa học KOH + HCl → KCl + H2O, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Hóa học không khó. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết
1 1.752
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm