Phương trình điện li HBr

Phương trình điện li HBr được biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình điện li HBr, từ đó giúp các bạn học sinh biết cách viết cân bằng điện li HBr, cũng như vận dụng vào giải các dạng bài tập câu hỏi tương tự một cách thành thạo chính xác. Mời các bạn tham khảo.

1. Viết phương trình điện li của HBr

HBr → H+ + Br

2. HBr là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan phân li hoàn toàn.

Những chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4,...

Các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... và hầu hết các muối: Na2CO3, NaCl, KCl, ....

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?

A. H2SO4 ⇌ H+ + HSO4-

B. HBr → H+ + Br−

C. H2SO3 → 2H+ + SO32-

D. Na2S ⇌ 2Na+ + S2-

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

A. KOH, KCl, H2CO3.

B. Na2S, Mg(OH)2, HBr.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)2.

D. HBr, Fe(NO3)3, Ca(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

A. NaCl rắn, khan.

C. CaCl2 nóng chảy.

B. NaOH nóng chảy.

D. HBr hòa tan trong nước

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Hãy cho biết dãy các dung dịch nào sau đây có khả năng đổi màu quỳ tím sang đỏ (hồng) ?

A. CH3COOH, HCl và BaCl2.

B. NaOH, Na2CO3 và Na2SO3.

C. H2SO4, NaHCO3 và AlCl3.

D. NaHSO4, HCl và HBr.

Xem đáp án
Đáp án D

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li HBr. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 5.697
Sắp xếp theo
    Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm