CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4

2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình phản ứng metyl amin tác dụng với dung dịch axit sunfuric. Nội dung chi tiết phương trình phản ứng mời các bạn tham khảo dưới đây.

1. Phương trình Metylamin phản ứng với dung dịch H2SO4

2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4

2. Điều kiện để Metylamin phản ứng với dung dịch H2SO4

Nhiệt độ thường

Nếu Metylamin phản ứng với dung dịch H2SO4 với tỷ lệ (1:1)

Tác dụng với H2SO4 ( tỷ lệ 1:1)

CH3NH2 + H2SO4 → CH3NH3HSO4

3.Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Metylaminphản ứng với dung dịch H2SO4 thu được sản phẩm là

A. C2H5NH3HSO4.

B. CH3NH3HSO4.

C. (C2H5NH3)2SO4.

D. CH3NH3Cl.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Dãy chất nào sau đây phản ứng được với metylamin

A. CH2=CH–COOH, NH3 và FeCl2

B. NaOH, HCl và AlCl3

C. CH3COOH, FeCl2 và HNO3

D. Cu, NH3 và H2SO4

Xem đáp án
Đáp án C

CH3COOH, FeCl2 và HNO3

Câu 3. Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. Amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit.

B. Metyl amin, amoniac, natri axetat.

C. Anilin, metyl amin, amoniac.

D. Anilin, amoniac, natri hidroxit.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Anilin có công thức phân tử là?

A. C6H5NH2

B. C3H5NH2

C. C6H5OH

D. CH3NH2

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 5. Để rửa sạch lọ đã đựng anilin người ta dùng

A. dung dịch NaOH và nước.

B. dung dịch HCl và nước.

C. dung dịch amoniac và nước.

D. dung dịch NaCl và nước.

Xem đáp án
Đáp án B

............................

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc phương trình phản ứng: CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 12, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm: Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 2.759
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm