Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phương trình điện li KHSO3

Phương trình điện li KHSO3 được VnDoc gửi tới các bạn học sinh là hướng dẫn viết phương trình điện li KHSO3. Cũng như giải đáp câu hỏi KHSO3 là chất điện li mạnh hay yếu. Từ đó vận dụng làm các dạng bài tập câu hỏi liên quan đến điện li KHSO3. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li các chất sau:

1. Viết phương trình điện li của KHSO3

KHSO3 → K+ + HSO3-

HSO3- ⇌ H+ + SO32-

2. KHSO3 là chất điện li mạnh

KHSO3 là muối axit

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, ......

Các dung dịch bazơ: NaOH, LiOH, Ba(OH)2,......

Hầu hết các muối như: NaCl, Na2SO4, NaHSO4, KHSO3, NaH2PO4, KMnO4,......

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho các muối sau: NaHCO3; NaHSO4; KHPO3; NaHSO3; (NH4)2CO3; Na2HPO4. Số muối axit là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Dãy các chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. NaHSO4, NaCl, KHSO3.

B. NaCl, CH3COOH, KHSO3.

C. K2SO4, KH2PO4, K2HPO3.

D. NaH2PO4, CH3COONa, Na2HPO3.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Dung dịch nào sau đây không dẫn điện được?

A. (NH4)2CO3

B. C2H5OH

C. K2HSO4

D. KHSO3

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Phương trình điện li nào sau đây viết sai?

A. HF →  H+ + F-

B. H2S ⇔ 2H+ +S2-

C. KHSO4 → K+ + HSO4

D. CH3COONa → CH3COO- + Na+

Xem đáp án
Đáp án A

...................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li KHSO3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm