NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O được VnDoc biên soạn là phản ứng giữa NaHCO3 và dung dịch kiềm NaOH, thông qua nội dung tài liệu này hy vọng các bạn học sinh có thể biết cách viết và cân bằng phương trình một cách chính xác nhất. 

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 

NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O
dung dịch dung dịch  

dung dịch

trắng

lỏng 

không màu

Natri Bicacbonat Natri Hiđroxit   Natri Cacbonat Nước
84 40   106 18

1. Điều kiện phản ứng NaHCO3 tác dụng với NaOH

Không có

2. Cách thực hiện phản ứng NaHCO3 tác dụng với NaOH

cho NaHCO3 tác dụng với NaOH.

3. Một số bài tập liên quan

Câu 1. Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học sau:

Na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaOH → NaHCO3

Hướng dẫn giải 

1) 4Na + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2Na2O

2) Na2O + H2O → 2NaOH

3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4) Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

5) 2NaCl + H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

6) NaOH + CO2 → NaHCO3

Câu 2. Hấp thụ hoàn toàn 0,16 mol CO2 vào 2 lít dd Ca(OH)2 0,05 M thu được kết tủa X và dd Y. Cho biết khổi lượng dd Y tăng hay giảm bao nhiêu so với dd Ca(OH)2 ban đầu?

Hướng dẫn giải

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,1   0,1       0,1

2CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

0,16 – 0,1 → 0,06

=> n↓= 0,04 mol

n↓= 0,04 mol => m ↓ = 4g < 0,16 . 44 = 7,04g

=> mdd tăng = 7,04 – 4 = 3,04g

Câu 3. A là hh khí gồm CO2, SO2 dA/ H2 = 27. Dẫn a mol hh khí A qua bình đựng 1 lít dd NaOH 1,5aM. Sau phản ứng cô cạn cẩn thận dd thu được m (g) muối khan. Tìm m theo a?

Hướng dẫn giải

Gọi CT chung của 2 oxit MO2 → MMO2 = 54 => M = 22(g)

Phương pháp nối tiếp

MO2 + 2NaOH→ Na2MO3 + H2O

0,75a 1,5a → 0,75a

MO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3

0,25a → 0,25a

Sau phản ứng

=> m = 0,5a . (46 + 22 + 48) + 0,5a . (24+22+48) = 105a

........................

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan: 

Trên đây VnDoc đã giới thiệu NaHCO3 + NaOH = Na2CO3 + H2O tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 624
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm