CH2=CH-CH2-CH3 + HBr → CH3-CHBr-CH2-CH3

CH2=CH-CH2-CH3 + HBr → CH3-CHBr-CH2-CH3 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng chính xác phản ứng But-1-en tác dụng với dung dịch HBr dựa vào quy tắc Maccopnhicop để viết được sản phẩm chính. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết phản ứng dưới đây.

1. Phương trình phản ứng But-1-en với HBr

CH2=CH-CH2-CH3 + HBr → CH3-CHBr-CH2-CH3

2. Áp dụng Quy tắc Maccopnhicop

Quy tắc Maccopnhicop: Trong phản ứng cộng HX vào liên kết đôi, nguyên tử H (hay phần mang điện dương) chủ yếu cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấp hơn (có nhiều H hơn), còn nguyên tử hay nhóm nguyên tử X (phần mang điện âm) cộng vào nguyên tử cacbon bậc cao hơn (có ít H hơn).

Khi đó, H sẽ cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấp hơn (CH2) và Br sẽ cộng vào CH

3. Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?

A. CH3-CH2-CHBr-CH3

B. CH3-CH2-CH2-CH2Br

C. CH3-CH2-CHBr-CH2Br

D. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Khi cho CH3-CH2-CH=CH2 tác dụng với dung dịch HBr theo quy tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br

B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br

C. CH3-CH2-CHBr-CH3

D. CH3-CH2-CH2-CH2Br

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Sản phẩm chính khi cho cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr là

A. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br

B. CH3-CH2-CH2-CH2Br

C. CH3-CH2-CHBr-CH2Br

D. CH3-CH2-CHBr-CH3.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Chất nào dưới đây khi phản ứng với HCl thu được sản phẩm chính là 2-clobutan?

A. But-1-en

B. Buta-1,3-đien

C. But-2-in

D. But-1-in

Xem đáp án
Đáp án A

----------------------------------------

VnDoc đã gửi tới bạn phương trình hóa học CH2=CH-CH2-CH3 + HBr → CH3-CHBr-CH2-CH3 áp dụng quy tắc Maccopnhicop để viết được sản phẩm chính. Các bạn cần lưu ý. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết
1 6.056
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm